Đèn nháy cảnh báo dùng năng lượng mặt trời cho thùng trống PE
Mã sản phẩm: HZ005224
Đăng ngày 26-05-2022 08:47:19 PM
Giá bán: Liên hệ

Đèn cảnh báo giao thông được sử dụng cùng với các sản phẩm an toàn giao thông khác như hàng rào di động, rào chắn PE, thùng giảm chấn, thùng trống PE. Nhằm nâng cao và hỗ trợ khả năng cảnh báo tới tài xế điều khiển phương tiện

Đèn nháy cảnh báo dùng năng lượng mặt trời cho rào phân làn
Mã sản phẩm: HZ005223
Đăng ngày 26-05-2022 08:41:13 PM
Giá bán: Liên hệ

Đèn cảnh báo giao thông được sử dụng cùng với các sản phẩm an toàn giao thông khác như hàng rào di động, rào chắn PE, thùng giảm chấn, thùng trống PE. Nhằm nâng cao và hỗ trợ khả năng cảnh báo tới tài xế điều khiển phương tiện

Đèn nháy cảnh báo giao thông dùng cho cọc chóp chạy Pin
Mã sản phẩm: HZ005222
Đăng ngày 26-05-2022 08:34:22 PM
Giá bán: Liên hệ

Đèn cảnh báo giao thông được sử dụng cùng với các sản phẩm an toàn giao thông khác như hàng rào di động, rào chắn PE, thùng giảm chấn, thùng trống PE. Nhằm nâng cao và hỗ trợ khả năng cảnh báo tới tài xế điều khiển phương tiện

Đèn nháy cảnh báo giao thông dùng Pin cho thùng trống PE
Mã sản phẩm: HZ005221
Đăng ngày 26-05-2022 08:25:10 PM
Giá bán: Liên hệ

Đèn cảnh báo giao thông được sử dụng cùng với các sản phẩm an toàn giao thông khác như hàng rào di động, rào chắn PE, thùng giảm chấn, thùng trống PE. Nhằm nâng cao và hỗ trợ khả năng cảnh báo tới tài xế điều khiển phương tiện

Đèn nháy cảnh báo giao thông dùng Pin cho rào phân làn
Mã sản phẩm: HZ005220
Đăng ngày 26-05-2022 08:05:54 PM
Giá bán: Liên hệ

Đèn cảnh báo giao thông được sử dụng cùng với các sản phẩm an toàn giao thông khác như hàng rào di động, rào chắn PE, thùng giảm chấn, thùng trống PE. Nhằm nâng cao và hỗ trợ khả năng cảnh báo tới tài xế điều khiển phương tiện

Đèn nháy cảnh báo dùng cho cọc chóp chạy bằng năng lượng mặt trời
Mã sản phẩm: HZ005219
Đăng ngày 26-05-2022 07:16:52 PM
Giá : 315.000 đ

Đèn cảnh báo giao thông được sử dụng cùng với các sản phẩm an toàn giao thông khác như hàng rào di động, rào chắn PE, thùng giảm chấn, thùng trống PE. Nhằm nâng cao và hỗ trợ khả năng cảnh báo tới tài xế điều khiển phương tiện

Đèn báo hiệu giao thông năng lượng mặt trời Hi-Q 180-12
Mã sản phẩm: Hi-Q 180-12
Đăng ngày 09-09-2020 11:54:34 PM
Giá : 8.755.000 đ

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q 180-12
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 180-12
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (d)180mm x (H)220mm (Đèn đỏ tròn)
- Nguồn điện mặt trời : 3.5 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 3.2Ah
- LED : Đèn đỏ, vàng, bạc - 12 LEDs
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo hiệu giao thông năng lượng mặt trời Hi-Q W180-24
Mã sản phẩm: Hi-Q W180-24
Đăng ngày 09-09-2020 11:49:28 PM
Giá : 6.455.000 đ

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng cả ngày) Hi-Q W180-24
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : W180-24
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : ((d)410mm x (H)180mm
- Nguồn điện mặt trời : 3.5 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 3.2Ah
- LED : Đèn đỏ, vàng, bạc - 12 LEDs
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo hiệu giao thông năng lượng mặt trời Hi-Q W180-12
Mã sản phẩm: Hi-Q W180-12
Đăng ngày 09-09-2020 11:47:59 PM
Giá : 5.950.000 đ

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q W180-12
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : W180-12
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : ((d)410mm x (H)180mm
- Nguồn điện mặt trời : 3.5 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 3.2Ah
- LED : Đèn đỏ, vàng, bạc - 12 LEDs
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi xanh đỏ mini Hi-Q MDLB-BR24
Mã sản phẩm: MDLB-BR24
Đăng ngày 09-09-2020 11:38:22 PM
Giá : 6.455.000 đ

Đèn quang mini năng lượng mặt trời (dùng cả ngày) Hi-Q MDLB-BR24
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : MDLB-BR24
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (L)580mm x (W)260mm x (H)180mm (loại 12h, hình tròn)
- Nguồn điện mặt trời : 10 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- LED : 3 đèn đỏ 12 LEDS(cường độ mạnh) + 3 đèn xanh 12 LEDS(cường độ mạnh)
- Số lần nhấp nháy : Nhấp nháy liên tục
- Thời gian hoạt động : Cả ngày (24h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi xanh đỏ mini Hi-Q MDLB-BR12
Mã sản phẩm: Hi-Q MDLB-BR12
Đăng ngày 09-09-2020 11:34:14 PM
Giá : 5.950.000 đ

Đèn quang mini năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q MDLB-BR12
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : MDLB-BR12
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (L)580mm x (W)260mm x (H)180mm (loại 12h, hình tròn)
- Nguồn điện mặt trời : 10 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- LED : 3 đèn đỏ 12 LEDS(cường độ mạnh) + 3 đèn xanh 12 LEDS(cường độ mạnh)
- Số lần nhấp nháy : Nhấp nháy liên tục
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi xanh đỏ năng lượng mặt trời Hi-Q DLB-BR24
Mã sản phẩm: Hi-Q DLB-BR24
Đăng ngày 09-09-2020 11:23:41 PM
Giá : 11.750.000 đ

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng cả ngày) Hi-Q DLB-BR24
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : DLB-BR24
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (L)1190mm x (W)300mm x (H)155mm (loại 24h, hình vuông)
- Nguồn điện mặt trời : 20 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- LED : 3 đèn đỏ 36 LEDS(cường độ mạnh) + 3 đèn xanh 36 LEDS(cường độ mạnh)
- Số lần nhấp nháy : Nhấp nháy liên tục
- Thời gian hoạt động : Cả ngày (24h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi xanh đỏ năng lượng mặt trời Hi-Q DLB-BR12
Mã sản phẩm: Hi-Q DLB-BR12
Đăng ngày 09-09-2020 11:18:00 PM
Giá : 10.450.000 đ

Đèn quang năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q DLB-BR12
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : DLB-BR12
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : (L)1190mm x (W)300mm x (H)155mm (loại 12h, hình tròn)
- Nguồn điện mặt trời : 10 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- LED : 3 đèn đỏ 36 LEDS(cường độ mạnh) + 3 đèn xanh 36 LEDS(cường độ mạnh)
- Số lần nhấp nháy : Nhấp nháy liên tục
- Thời gian hoạt động : Ban đêm (12h)
- Nguyên vật liệu : Thép, đèn PC

Đèn báo đôi mini trắng đỏ Hi-Q MDLB-WR
Mã sản phẩm: Hi-Q MDLB-WR
Đăng ngày 09-09-2020 10:51:43 PM
Giá : 10.450.000 đ

Đèn báo đôi trắng đỏ(Mini Duplex Light Bar) Hi-Q MDLB-WR
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : MDLB-WR
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước : L366 x D244 x W129mm
- Nguồn điện mặt trời : 10 W
- Nguồn điện lưu trữ : 12V x 12Ah
- Led Simplex : 18EA x 2EA = 36 LED
- Led Duplex : 18EA x 4EA = 72 LED

Đèn nháy giao thông Hi-Q MF-20W
Mã sản phẩm: Hi-Q MF-20W
Đăng ngày 09-09-2020 06:03:59 AM
Giá : 17.750.000 đ

Đèn chớp tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời Hi-Q MF-20W
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : MF-20W
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)592mm x (W)69mm x (H)724mm
- Nguồn điện mặt trời: 10W
- Nguồn điện dự trữ: 12V x 12Ah
- LED : 25Eax5BAR=125Led
- Nguyên lý sáng : Nháy sáng theo thứ tự 4 lần, nháy sáng cùng lúc 4 lần
- Phân loại : Solar (24h)/ Hình chữ AC

Đèn báo loại 1 đèn năng lượng mặt trời Hi-Q WL1-24H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL1-24H
Đăng ngày 09-09-2020 05:13:52 AM
Giá : 5.950.000 đ

Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời sử dụng cả ngày Hi-Q WL1-24H
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL1-24H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguồn điện mặt trời: 6W
- Nguồn điện dự trữ: 12V x 3.5Ah
- Led : 12000mcd x 48ea
- Kích thước: (L)355mm x (W)355mm x (H)135
- Đường kính LENS : 300mm
- Chất liệu LENS : Thân PC
- Thời gian hoạt động : Cả ngày(24)

Đèn báo loại 2 đèn năng lượng mặt trời Hi-Q WL2-24H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL2-24H
Đăng ngày 09-09-2020 05:10:14 AM
Giá : 8.750.000 đ

Đèn cảnh báo năng lượng mặt trời sử dụng cả ngày Hi-Q WL2-24H
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL2-24H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguồn điện mặt trời: 6W
- Nguồn điện dự trữ: 12V x 7Ah
- Led : 12000mcd x 96ea
- Kích thước: (L)710mm x (W)355mm x (H)135
- Đường kính LENS : 300mm
- Chất liệu LENS : Thân PC
- Thời gian hoạt động : Cả ngày(24)

Đèn báo loại 2 đèn năng lượng mặt trời Hi-Q WL2-12H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL2-12H
Đăng ngày 09-09-2020 04:56:22 AM
Giá : 5.950.000 đ

Đèn cảnh báo (Năng lượng mặt trời) Hi-Q WL2-12H
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL2-12H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x120mA
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Led : 9600mcd x 32ea
- Kích thước: (L)710mm x (W)355mm x (H)135
- Đường kính LENS : 300mm
- Chất liệu LENS : Thân PC
- Thời gian hoạt động : Ban đêm(12h)

Đèn báo loại 1 đèn năng lượng mặt trời Hi-Q WL1-12H
Mã sản phẩm: Hi-Q WL1-12H
Đăng ngày 09-09-2020 04:50:02 AM
Giá : 4.450.000 đ

Đèn cảnh báo (Năng lượng mặt trời) Hi-Q WL1-12H
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : WL1-12H
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x120mA
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Led : 9600mcd x 16ea
- Kích thước: (L)355mm x (W)355mm x (H)135
- Đường kính LENS : 300mm
- Chất liệu LENS : Thân PC
- Thời gian hoạt động : Ban đêm(12h)

Tiêu phản quang mũi tên sử dụng năng lượng mặt trời Hi-Q TRA-LENS
Mã sản phẩm: Hi-Q TRA-LENS
Đăng ngày 09-09-2020 03:53:21 AM
Giá : 3.650.000 đ

 Tiêu phản quang hình mũi tên dùng năng lượng mặt trời (dùng ban đêm) Hi-Q TRA-LENS
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TRA-LENS
- Thương hiệu : Hi-Q
- Xuất xứ: Hàn Quốc
- Kích thước: (L)450mm x (W)600mm x (H)35mm
- Chất liệu : Nhôm, giấy phản quang cường độ cao, lens PC
- Nguồn điện mặt trời: 4,5V x120mA
- Nguồn điện dự trữ: 2,4V x 2200mAh
- Led : Màu đỏ 9600mcd x 7ea
- Lần nháy : 80 lần/phút
- Cách thức : nhấp nháy
- Thời gian hoạt động : Ban đêm(12h)

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay32,019
  • Tháng hiện tại724,180
  • Tổng lượt truy cập54,450,394
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây