Kẹp tôn ngang mỏ vịt 10 tấn KUKDONG PPD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-10
Đăng ngày 08-03-2020 11:36:12 PM
Giá : 12.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-10
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-8
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 8Tấn
Khả năng thử tải: 117.6(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-100
Trọng lượng : 22kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 8 tấn KUKDONG PPD-8
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-8
Đăng ngày 08-03-2020 11:33:45 PM
Giá : 8.950.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-8
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-8
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 8Tấn
Khả năng thử tải: 117.6(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-100
Trọng lượng : 22kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 6 tấn KUKDONG PPD-6
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-6
Đăng ngày 08-03-2020 11:26:09 PM
Giá : 4.550.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-6
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-6
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 6 Tấn
Khả năng thử tải: 83.5(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-65
Trọng lượng : 10.5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 5 tấn KUKDONG PPD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-5
Đăng ngày 08-03-2020 11:22:20 PM
Giá : 3.950.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-5
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-5
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 5 Tấn
Khả năng thử tải: 73.5(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-55
Trọng lượng : 7.5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 3 tấn KUKDONG PPD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-3
Đăng ngày 06-03-2020 03:30:47 AM
Giá : 2.550.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-3.2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 3.2 Tấn
Khả năng thử tải: 44.1(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-45
Trọng lượng : 6 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 2 tấn KUKDONG PPD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-2
Đăng ngày 06-03-2020 02:34:03 AM
Giá : 2.250.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 2 Tấn
Khả năng thử tải: 29.4(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-40
Trọng lượng : 5 kg

Kẹp tôn ngang mỏ vịt 1 tấn KUKDONG PPD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG PPD-1
Đăng ngày 06-03-2020 02:30:46 AM
Giá : 1.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG PPD-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : PPD-1
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 14.7(KN)
Độ mở miệng (mm) : 0-30
Trọng lượng : 3.5 kg

Kẹp tôn ngang 5 tấn KUKDONG KMS-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-5
Đăng ngày 06-03-2020 01:48:03 AM
Giá : 5.990.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-5
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-5
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :5 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-40
Trọng lượng : 27.6kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 3 tấn KUKDONG KMS-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-3
Đăng ngày 06-03-2020 01:45:37 AM
Giá : 2.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-3
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :3 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-38
Trọng lượng : 10.5 kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 2 tấn KUKDONG KMS-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-2
Đăng ngày 06-03-2020 01:43:56 AM
Giá : 2.050.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-2
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng :2 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-30
Trọng lượng : 7.9 kg
Bảo hành : 12 tháng

Kẹp tôn ngang 1 tấn KUKDONG KMS-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KMS-1
Đăng ngày 06-03-2020 12:00:27 AM
Giá : 1.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG KMS-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : KMS-1
Loại : Có chốt khóa an toàn

Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 2 tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-25
Trọng lượng : 5.3 kg

Kẹp tôn ngang 3 tấn KUKDONG JPD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-3
Đăng ngày 09-09-2019 01:22:46 AM
Giá : 2.650.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-3
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-3
Tải trọng : 3 Tấn
Khả năng thử tải: 6 tấn
Độ mở miệng (mm) : 12-35
Trọng lượng : 8.9 kg

Kẹp tôn ngang 2 tấn KUKDONG JPD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-2
Đăng ngày 09-09-2019 01:05:19 AM
Giá : 2.150.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-2
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-2
Tải trọng : 2 Tấn
Khả năng thử tải: 4 tấn
Độ mở miệng (mm) : 3-22
Trọng lượng : 4.5 kg

Kẹp tôn ngang 1 tấn KUKDONG JPD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG JPD-1
Đăng ngày 09-09-2019 01:02:24 AM
Giá : 1.250.000 đ

Kẹp tôn ngang loại dùng cho tấm thép KUKDONG JPD-1
Thông số kỹ thuật
Xuất xứ : KOREA
Tên tiếng Anh : Horizontal Lifter
Model : JPD-1
Tải trọng : 1 Tấn
Khả năng thử tải: 2 tấn
Độ mở miệng (mm) : 3-18
Trọng lượng : 2 kg

Kẹp tôn đứng 16 tấn KUKDONG JCD-16
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-16
Đăng ngày 08-09-2019 11:51:49 PM
Giá : 28.150.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 16 tấn dày 40-100mm KUKDONG JCD-16
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-16

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 16 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 24 tấn

Độ mở miệng (mm) : 40-100mm
Trọng lượng : 46kg

Kẹp tôn đứng 12 tấn KUKDONG JCD-12
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-12
Đăng ngày 08-09-2019 11:49:07 PM
Giá : 11.550.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 12 tấn dày 20-90mm KUKDONG JCD-12
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-12

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 12 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 18 tấn

Độ mở miệng (mm) : 20-90mm
Trọng lượng : 37kg

Kẹp tôn đứng 10 tấn KUKDONG JCD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-10
Đăng ngày 08-09-2019 11:46:55 PM
Giá : 9.255.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 10 tấn dày 0-80mm KUKDONG JCD-10
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-10

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 10 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 15 tấn

Độ mở miệng (mm) : 0-80mm
Trọng lượng : 33kg

Kẹp tôn đứng 8 tấn KUKDONG JCD-8
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-8
Đăng ngày 08-09-2019 11:43:57 PM
Giá : 7.855.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 8 tấn dày 0-60mm KUKDONG JCD-8
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-8

Xuất xứ : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 8 Tấn
Tải trọng kiểm tra : 16 tấn

Độ mở miệng (mm) : 0-60mm
Trọng lượng : 23kg

Kẹp tôn đứng 5 tấn KUKDONG JCD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-5
Đăng ngày 05-09-2019 04:24:28 AM
Giá : 4.455.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 5 tấn dày 0-50mm KUKDONG JCD-5
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-5

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 5 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-50mm

Kẹp tôn đứng 3 tấn KUKDONG JCD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-3
Đăng ngày 03-09-2019 05:41:54 AM
Giá : 2.955.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 3 tấn dày 0-35mm KUKDONG JCD-3
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-3

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 3 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-35mm

Kẹp tôn đứng 2 tấn KUKDONG JCD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-2
Đăng ngày 03-09-2019 04:57:14 AM
Giá : 2.355.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 2 tấn dày 0-30mm KUKDONG JCD-2
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-2

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 2 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-30mm

Kẹp tôn đứng 1 tấn KUKDONG JCD-1
Mã sản phẩm: KUKDONG JCD-1
Đăng ngày 03-09-2019 04:39:38 AM
Giá : 1.355.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 0-22mm KUKDONG JCD-1
Thông số kỹ thuật
Model : JCD-1

Xuất xứ   : KOREA
Thương hiệu : KUKDONG
Tải trọng : 1 Tấn
Độ mở miệng (mm) : 0-22mm

Kẹp tôn đa hướng dày 10-40mm tải trọng 3.2 tấn Eagle Clamp SAS-3.2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SAS-3.2
Đăng ngày 09-05-2019 06:53:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 3.2 tấn kẹp tôn dày 10-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản SAS-3.2
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SAS-3.2

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3.2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 10-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đa hướng dày 3-25mm tải trọng 1.6 tấn Eagle Clamp SAS-1.6
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SAS-1.6
Đăng ngày 09-05-2019 06:51:30 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 1.6 tấn kẹp tôn dày 3-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản SAS-1.6
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SAS-1.6

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1.6  tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đa hướng dày 10-40mm tải trọng 5 tấn Eagle Clamp SBB-5
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SBB-5(10-40)
Đăng ngày 09-05-2019 06:35:20 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 5 tấn kẹp tôn dày 10-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản SBB-5
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SBB-5(10-40)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 10-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đa hướng dày 5-35mm tải trọng 3 tấn Eagle Clamp SBB-3
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SBB-3
Đăng ngày 09-05-2019 06:15:26 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 3 tấn kẹp tôn dày 5-35mm Eagle Clamp/Nhật Bản SBB-3
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SBB-3

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-35 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đa hướng dày 1-40mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp SBB-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SBB-2
Đăng ngày 09-05-2019 06:13:24 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 2 tấn kẹp tôn dày 1-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản SBB-2
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SBB-2

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 1-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đa hướng dày 1-40mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp SBB-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SBB-1
Đăng ngày 09-05-2019 05:10:39 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 1 tấn kẹp tôn dày 1-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản SBB-1
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SBB-1

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 1-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đa hướng dày 1-25mm tải trọng 0.5 tấn Eagle Clamp SBB-500
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SBB-500
Đăng ngày 09-05-2019 05:04:53 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 0.5 tấn kẹp tôn dày 1-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản SBB-500
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SBB-500

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 1-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đa hướng dày 5-35mm tải trọng 3 tấn Eagle Clamp SAR-3
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SAR-3
Đăng ngày 09-05-2019 04:38:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 3 tấn kẹp tôn dày 5-35mm Eagle Clamp/Nhật Bản SAR-3
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SAR-3

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-35 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đa hướng dày 5-25mm tải trọng 1.5 tấn Eagle Clamp SAR-1.5
Mã sản phẩm: Eagle Clamp SAR-1.5
Đăng ngày 09-05-2019 04:13:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm đa hướng 1.5 tấn kẹp tôn dày 5-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản SAR-1.5
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : SAR-1.5

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1.5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu trục vít

Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 500kg Eagle Clamp AC-500
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AC-500
Đăng ngày 09-05-2019 01:02:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 500kg dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản AC-500
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : AC type

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 500 kg
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu tải treo

Kẹp tôn đứng dày 4-25mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AC-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AC-1
Đăng ngày 09-05-2019 12:34:31 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1000kg dày 4-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản AC-1
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : AC type

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 4-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu tải treo

Kẹp tôn đứng dày 1-10mm tải trọng 100kg Eagle Clamp E-100
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-100
Đăng ngày 08-05-2019 11:10:05 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 100kg dày 1-10mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-100
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-100

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 1-10mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 2-16mm tải trọng 350kg Eagle Clamp E-350
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-350
Đăng ngày 08-05-2019 11:06:10 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 350kg dày 2-16mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-350
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-350

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 2-16mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 500kg Eagle Clamp E-500
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-500
Đăng ngày 08-05-2019 10:35:39 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 0.5 tấn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-500
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-500

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 5-40mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(5-40)
Đăng ngày 08-05-2019 10:32:02 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 5-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(5-40)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-40mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 6-32mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(6-32)
Đăng ngày 08-05-2019 10:30:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 6-32mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(6-32)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 6-32mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-30mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(3-30)
Đăng ngày 08-05-2019 10:27:04 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 3-30mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(3-30)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-30mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(3-20)
Đăng ngày 08-05-2019 10:21:36 PM
Giá : 6.550.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(3-20)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi