Phao thấm xử lý tràn đổ hóa chất nguy hại SYSBEL CB0001Y
Mã sản phẩm: SYSBEL CB0001Y
Đăng ngày 15-09-2021 07:29:27 AM
Giá bán: Liên hệ

Sock thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) màu vàng SYSBEL CB0001Y được sử dụng trong các đơn vị cấp cứu sự cố tràn hóa chất, phòng thí nghiệm và bệnh viện, và thích hợp cho các ngành công nghiệp thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng ăn mòn.

Phao thấm xử lý tràn đổ hóa chất nguy hại SYSBEL CS0001Y
Mã sản phẩm: SYSBEL CS0001Y
Đăng ngày 15-09-2021 07:22:31 AM
Giá bán: Liên hệ

Sock thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) màu vàng SYSBEL CS0001Y được sử dụng trong các đơn vị cấp cứu sự cố tràn hóa chất, phòng thí nghiệm và bệnh viện, và thích hợp cho các ngành công nghiệp thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng ăn mòn.

Phao thấm hút đa năng màu xám US1207G
Mã sản phẩm: US1207G
Đăng ngày 15-09-2021 07:11:18 AM
Giá bán: Liên hệ

Phao thấm hút đa năng màu xám US1207G được sử dụng ở những khu vực dễ bị ô nhiễm chất lỏng và những môi trường thường xuyên xảy ra rò rỉ và rò rỉ chất lỏng

Phao thấm hút đa năng màu xám SYSBEL US0001G
Mã sản phẩm: SYSBEL US0001G
Đăng ngày 15-09-2021 06:55:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Phao thấm hút đa năng màu xám SYSBEL US0001G được sử dụng ở những khu vực dễ bị ô nhiễm chất lỏng và những môi trường thường xuyên xảy ra rò rỉ và rò rỉ chất lỏng

Phao thấm hút đa năng màu xám SYSBEL UB0001G
Mã sản phẩm: SYSBEL UB0001G
Đăng ngày 15-09-2021 06:48:10 AM
Giá bán: Liên hệ

Phao thấm hút đa năng màu xám SYSBEL UB0001G được sử dụng ở những khu vực dễ bị ô nhiễm chất lỏng và những môi trường thường xuyên xảy ra rò rỉ và rò rỉ chất lỏng

Gối thấm xử lý tràn đổ đa năng SYSBEL SUP001
Mã sản phẩm: SYSBEL SUP001
Đăng ngày 15-09-2021 06:33:38 AM
Giá bán: Liên hệ

Gối thấm hút đa năng màu xám SYSBEL SUP001 được sử dụng ở những khu vực dễ bị ô nhiễm chất lỏng và những môi trường thường xuyên xảy ra rò rỉ và rò rỉ chất lỏng

Cuộn giấy thấm xử lý tràn đổ đa năng SYSBEL SUR001
Mã sản phẩm: SYSBEL SUR001
Đăng ngày 15-09-2021 06:14:33 AM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn thấm hút đa năng màu xám SYSBEL SUR001 được sử dụng ở những khu vực dễ bị ô nhiễm chất lỏng và những môi trường thường xuyên xảy ra rò rỉ và rò rỉ chất lỏng

Cuộn giấy thấm xử lý tràn đổ đa năng SUR45G
Mã sản phẩm: SUR45G
Đăng ngày 15-09-2021 06:04:36 AM
Giá : 1.550.000 đ

Cuộn thấm hút đa năng màu xám SUR45G được sử dụng ở những khu vực dễ bị ô nhiễm chất lỏng và những môi trường thường xuyên xảy ra rò rỉ và rò rỉ chất lỏng

Tấm thấm hút đa năng UP45G
Mã sản phẩm: UP45G
Đăng ngày 15-09-2021 05:22:05 AM
Giá : 1.450.000 đ

Tấm giấy thấm hút đa năng UP45G (dung môi, nước, chất làm lạnh, acid, dầu, alka) được sử dụng ở những khu vực dễ bị ô nhiễm chất lỏng và những môi trường thường xuyên xảy ra rò rỉ và rò rỉ chất lỏng.

Tấm thấm hút đa năng SYSBEL UP0001G
Mã sản phẩm: SYSBEL UP0001G
Đăng ngày 15-09-2021 05:13:59 AM
Giá bán: Liên hệ

Tấm giấy thấm hút đa năng (dung môi, nước, chất làm lạnh, acid, dầu, alka) SYSBEL UP0001G được sử dụng ở những khu vực dễ bị ô nhiễm chất lỏng và những môi trường thường xuyên xảy ra rò rỉ và rò rỉ chất lỏng.

Tấm thấm xử lý tràn đổ hóa chất nguy hại SC45Y
Mã sản phẩm: SC45Y
Đăng ngày 15-09-2021 02:12:22 AM
Giá : 1.450.000 đ

Tấm thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) màu vàng được sử dụng trong các đơn vị cấp cứu sự cố tràn hóa chất, phòng thí nghiệm và bệnh viện, và thích hợp cho các ngành công nghiệp thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng ăn mòn.

Tấm thấm xử lý tràn đổ hóa chất nguy hại SYSBEL CP0001Y
Mã sản phẩm: SYSBEL CP0001Y
Đăng ngày 15-09-2021 01:56:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Tấm thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) màu vàng SYSBEL CP0001Y được sử dụng trong các đơn vị cấp cứu sự cố tràn hóa chất, phòng thí nghiệm và bệnh viện, và thích hợp cho các ngành công nghiệp thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng ăn mòn.

Bông xơ màu vàng thấm hóa chất 10kg/bao CS2
Mã sản phẩm: CS2
Đăng ngày 14-09-2021 08:16:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Xơ bông thấm hóa chất nguy hại CS2 là chất được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các sự cố tràn hóa chất đậm đặc bao gồm axit, bazơ hoặc các chất ăn mòn khác.

Xơ bông thấm dầu 10kg/bao OS2
Mã sản phẩm: OS2
Đăng ngày 14-09-2021 07:24:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Xơ bông thấm dầu CO2 là loại chất siêu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn vãi ở mọi dạng nguyên, nhũ hóa từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng hút tối đa gấp 20 lần trọng lượng bản thân, đặc biệt thích hợp cho xử lý tràn vãi dầu trên mặt nước.

Cuộn giấy thấm xử lý tràn đổ hóa chất nguy hại SCR45
Mã sản phẩm: SCR45
Đăng ngày 14-09-2021 03:18:01 AM
Giá : 1.550.000 đ

Cuộn thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) màu vàng được sử dụng trong các đơn vị cấp cứu sự cố tràn hóa chất, phòng thí nghiệm và bệnh viện, và thích hợp cho các ngành công nghiệp thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng ăn mòn.

Cuộn giấy thấm xử lý tràn đổ hóa chất nguy hại SYSBEL SCR001
Mã sản phẩm: SYSBEL SCR001
Đăng ngày 14-09-2021 02:38:33 AM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn thấm hút chất độc hại Hazmat (anti-acid và alkali, dung môi độc hại, chất ăn mòn) màu vàng SYSBEL SCR001 được sử dụng trong các đơn vị cấp cứu sự cố tràn hóa chất, phòng thí nghiệm và bệnh viện, và thích hợp cho các ngành công nghiệp thường xuyên tiếp xúc với chất lỏng ăn mòn.

Xơ bông thấm dầu 70L/thùng N-FIBER PULP5
Mã sản phẩm: N-FIBER PULP5
Đăng ngày 14-09-2021 01:09:34 AM
Giá bán: Liên hệ

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP là chất liệu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn đổ ở mọi dạng nguyên, nhũ hoá từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng hút tối đa gấp 30 lần trọng lượng bản thân, là sản phẩm chuyên dùng để hút dầu tràn trong cống rãnh hoặc các vị trí khó tiếp cận.

Xơ bông thấm dầu 28L/thùng N-FIBER PULP2
Mã sản phẩm: N-FIBER PULP2
Đăng ngày 14-09-2021 01:01:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP là chất liệu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn đổ ở mọi dạng nguyên, nhũ hoá từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng hút tối đa gấp 30 lần trọng lượng bản thân, là sản phẩm chuyên dùng để hút dầu tràn trong cống rãnh hoặc các vị trí khó tiếp cận.

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi TATEKSAFE OP3545
Mã sản phẩm: OP3545
Đăng ngày 13-09-2021 11:15:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Gối thấm dầu OP3545 là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi TATEKSAFE OP2545
Mã sản phẩm: OP2545
Đăng ngày 13-09-2021 11:10:50 AM
Giá bán: Liên hệ

Gối thấm dầu OP2545 là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi TATEKSAFE OP2025
Mã sản phẩm: OP2025
Đăng ngày 13-09-2021 11:04:59 AM
Giá bán: Liên hệ

Gối thấm dầu OP2025 là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút xử lý dầu tràn vãi Sysbel SOP001
Mã sản phẩm: Sysbel SOP001
Đăng ngày 13-09-2021 08:17:50 AM
Giá bán: Liên hệ

Gối thấm dầu Sysbel SOP001 là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W45
Mã sản phẩm: N-FIBER W45
Đăng ngày 13-09-2021 07:50:15 AM
Giá : 255.000 đ

Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W40
Mã sản phẩm: N-FIBER W40
Đăng ngày 13-09-2021 07:48:36 AM
Giá : 215.000 đ

Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W30
Mã sản phẩm: N-FIBER W30
Đăng ngày 13-09-2021 07:44:16 AM
Giá : 145.000 đ

Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W20
Mã sản phẩm: N-FIBER W20
Đăng ngày 13-09-2021 07:40:32 AM
Giá : 65.000 đ

Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Gối thấm hút dầu N-FIBER W23
Mã sản phẩm: N-FIBER W23
Đăng ngày 13-09-2021 07:23:42 AM
Giá : 95.000 đ

Gối thấm dầu N-FIBER là sản phẩm thấm hút chuyên dụng dùng để thu hồi lượng lớn dầu tràn trên mặt nước và nền sàn. Sản phẩm thường dùng để đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ hoặc thả chủ động vào trong những khu vực nước thải nhiễm dầu.

Tấm thấm dầu tràn vãi 120 lít TATEKSAFE OP40W
Mã sản phẩm: OP40W
Đăng ngày 13-09-2021 06:58:12 AM
Giá : 1.250.000 đ

Tấm thấm hút dầu tràn đổ OP40W sử dụng vật liệu hấp phụ polypropylene (MBPP), có đặc tính tốc độ hấp thụ cao, hấp thụ nhanh, độ sạch cao, v.v., không phản ứng với các hóa chất phân cực, độc hại và nguy hiểm, an toàn khi sử dụng và tốt cho sức khỏe con người. Sử dụng tại phòng thí nghiệm, xí nghiệp sản xuất liên quan đến dầu..., dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Tấm thấm dầu tràn vãi 120 lít TATEKSAFE OP45W
Mã sản phẩm: OP45W
Đăng ngày 13-09-2021 05:50:21 AM
Giá : 1.250.000 đ

Tấm thấm hút dầu tràn đổ OP45W sử dụng vật liệu hấp phụ polypropylene (MBPP), có đặc tính tốc độ hấp thụ cao, hấp thụ nhanh, độ sạch cao, v.v., không phản ứng với các hóa chất phân cực, độc hại và nguy hiểm, an toàn khi sử dụng và tốt cho sức khỏe con người. Sử dụng tại phòng thí nghiệm, xí nghiệp sản xuất liên quan đến dầu..., dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Tấm thấm dầu tràn vãi 60 lít SYSBEL OP0001W
Mã sản phẩm: SYSBEL OP0001W
Đăng ngày 13-09-2021 05:32:56 AM
Giá bán: Liên hệ

Tấm thấm hút dầu tràn đổ SYSBEL sử dụng vật liệu hấp phụ polypropylene (MBPP), có đặc tính tốc độ hấp thụ cao, hấp thụ nhanh, độ sạch cao, v.v., không phản ứng với các hóa chất phân cực, độc hại và nguy hiểm, an toàn khi sử dụng và tốt cho sức khỏe con người. Sử dụng tại phòng thí nghiệm, xí nghiệp sản xuất liên quan đến dầu..., dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Tấm thấm dầu tràn vãi 220 lít N-FIBER P50
Mã sản phẩm: N-FIBER P50
Đăng ngày 13-09-2021 05:08:13 AM
Giá : 2.525.000 đ

Tấm thấm hút dầu tràn đổ N-FIBER P là sản phẩm hiệu quả nhất trong việc thấm hút dầu tràn đổ, chất lượng cao với công nghệ sản xuất Nano, tiết kiệm cho việc thấm hút trên mọi bề mặt. Sử dụng tại phòng thí nghiệm, xí nghiệp sản xuất liên quan đến dầu..., dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Tấm thấm dầu tràn vãi 180 lít N-FIBER P45
Mã sản phẩm: N-FIBER P45
Đăng ngày 13-09-2021 05:02:43 AM
Giá : 2.065.000 đ

Tấm thấm hút dầu tràn đổ N-FIBER P là sản phẩm hiệu quả nhất trong việc thấm hút dầu tràn đổ, chất lượng cao với công nghệ sản xuất Nano, tiết kiệm cho việc thấm hút trên mọi bề mặt. Sử dụng tại phòng thí nghiệm, xí nghiệp sản xuất liên quan đến dầu..., dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Tấm thấm dầu tràn vãi N-FIBER P40
Mã sản phẩm: N-FIBER P40
Đăng ngày 13-09-2021 04:57:09 AM
Giá : 1.765.000 đ

Tấm thấm hút dầu tràn đổ N-FIBER P là sản phẩm hiệu quả nhất trong việc thấm hút dầu tràn đổ, chất lượng cao với công nghệ sản xuất Nano, tiết kiệm cho việc thấm hút trên mọi bề mặt. Sử dụng tại phòng thí nghiệm, xí nghiệp sản xuất liên quan đến dầu..., dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Tấm thấm dầu tràn vãi N-FIBER P30
Mã sản phẩm: N-FIBER P30
Đăng ngày 13-09-2021 04:47:28 AM
Giá : 1.205.000 đ

Tấm thấm hút dầu tràn đổ N-FIBER P là sản phẩm hiệu quả nhất trong việc thấm hút dầu tràn đổ, chất lượng cao với công nghệ sản xuất Nano, tiết kiệm cho việc thấm hút trên mọi bề mặt. Sử dụng tại phòng thí nghiệm, xí nghiệp sản xuất liên quan đến dầu..., dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Cuộn thấm dầu tràn vãi 120L/cuộn SYSBEL SOR002
Mã sản phẩm: SYSBEL SOR002
Đăng ngày 13-09-2021 02:35:36 AM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn thấm dầu là sản phẩm thích hợp cho việc thấm hút lượng dầu tràn mức vừa và lớn tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng dầu. Với kích thước chiều dài lên đến 50m, cuộn thấm dầu được sử dụng để trải thành lối đi trong các phân xưởng sản xuất, nhà máy, tạo thành hành lang cho khu vực ứng phó sự cố.

Cuộn thấm dầu tràn vãi 60L/cuộn SYSBEL SOR001
Mã sản phẩm: SYSBEL SOR001
Đăng ngày 13-09-2021 02:12:31 AM
Giá bán: Liên hệ

Cuộn thấm dầu là sản phẩm thích hợp cho việc thấm hút lượng dầu tràn mức vừa và lớn tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng dầu. Với kích thước chiều dài lên đến 50m, cuộn thấm dầu được sử dụng để trải thành lối đi trong các phân xưởng sản xuất, nhà máy, tạo thành hành lang cho khu vực ứng phó sự cố.

Phao quây thấm dầu tràn vãi TATEKSAFE OB3020W
Mã sản phẩm: OB3020W
Đăng ngày 13-09-2021 01:50:41 AM
Giá : 2.850.000 đ

Phao quây thấm dầu tàn vãi 48 lít/cái OB3020W là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 20.7cm và chiều dài 300cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi TATEKSAFE OB3012W
Mã sản phẩm: OB3012W
Đăng ngày 13-09-2021 01:46:14 AM
Giá : 1.850.000 đ

Phao quây thấm dầu tàn vãi 32 lít/cái OB3012W là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 12.7cm và chiều dài 300cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi TATEKSAFE OB1207W
Mã sản phẩm: OB1207W
Đăng ngày 13-09-2021 01:15:04 AM
Giá : 1.650.000 đ

Phao quây thấm dầu tàn vãi 5.5 lít/cái OB1207W là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 7.6cm và chiều dài 120cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Cuộn thấm dầu tràn vãi 120L/cuộn TATEKSAFE ROL45
Mã sản phẩm: TATEKSAFE ROL45
Đăng ngày 13-09-2021 12:34:08 AM
Giá : 1.250.000 đ

Cuộn thấm dầu là sản phẩm thích hợp cho việc thấm hút lượng dầu tràn mức vừa và lớn tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng dầu. Với kích thước chiều dài lên đến 50m, cuộn thấm dầu được sử dụng để trải thành lối đi trong các phân xưởng sản xuất, nhà máy, tạo thành hành lang cho khu vực ứng phó sự cố.

GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi