Phao quây thấm dầu tràn vãi TATEKSAFE OB3020W
Mã sản phẩm: OB3020W
Đăng ngày 13-09-2021 01:50:41 AM
Giá : 2.850.000 đ

Phao quây thấm dầu tàn vãi 48 lít/cái OB3020W là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 20.7cm và chiều dài 300cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi TATEKSAFE OB3012W
Mã sản phẩm: OB3012W
Đăng ngày 13-09-2021 01:46:14 AM
Giá : 1.850.000 đ

Phao quây thấm dầu tàn vãi 32 lít/cái OB3012W là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 12.7cm và chiều dài 300cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi TATEKSAFE OB1207W
Mã sản phẩm: OB1207W
Đăng ngày 13-09-2021 01:15:04 AM
Giá : 1.650.000 đ

Phao quây thấm dầu tàn vãi 5.5 lít/cái OB1207W là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 7.6cm và chiều dài 120cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi SYSBEL OS0001W
Mã sản phẩm: SYSBEL OS0001W
Đăng ngày 12-09-2021 08:04:53 AM
Giá bán: Liên hệ

Phao quây thấm dầu tàn vãi SYSBEL OS0001W là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 7.6cm và chiều dài 120cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 90 lít SYSBEL OB0001W
Mã sản phẩm: SYSBEL OB0001W
Đăng ngày 12-09-2021 07:21:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Phao quây thấm dầu tàn vãi 90 lít SYSBEL OB0001W là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 12.7cm và chiều dài 300cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 24L/chiếc N-FIBER B151
Mã sản phẩm: N-FIBER B151
Đăng ngày 12-09-2021 02:54:19 AM
Giá : 295.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 24 lít N-FIBER B151 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 150cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 38L/chiếc N-FIBER B210
Mã sản phẩm: N-FIBER B210
Đăng ngày 12-09-2021 02:48:00 AM
Giá : 395.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 38 lít N-FIBER B210 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 200cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 76L/chiếc N-FIBER B310
Mã sản phẩm: N-FIBER B310
Đăng ngày 12-09-2021 02:44:27 AM
Giá : 545.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 76 lít N-FIBER B310 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 300cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 125L/chiếc N-FIBER B410
Mã sản phẩm: N-FIBER B410
Đăng ngày 12-09-2021 02:41:16 AM
Giá : 675.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 125 lít N-FIBER B410 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 460L/chiếc N-FIBER B618
Mã sản phẩm: N-FIBER B618
Đăng ngày 12-09-2021 02:36:04 AM
Giá : 1.865.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 460 lít N-FIBER B618 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 18cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 260L/chiếc N-FIBER B610
Mã sản phẩm: N-FIBER B610
Đăng ngày 12-09-2021 02:31:05 AM
Giá : 1.275.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 260 lít N-FIBER B610 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 10cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 220L/chiếc N-FIBER B418
Mã sản phẩm: N-FIBER B418
Đăng ngày 12-09-2021 02:21:06 AM
Giá : 1.375.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 220 lít N-FIBER B418 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 18cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 250L/chiếc N-FIBER B420
Mã sản phẩm: N-FIBER B420
Đăng ngày 12-09-2021 02:17:06 AM
Giá : 1.475.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 250 lít N-FIBER B420 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 20cm và chiều dài 400cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu tràn vãi 520L/chiếc N-FIBER B620
Mã sản phẩm: N-FIBER B620
Đăng ngày 12-09-2021 02:12:12 AM
Giá : 2.065.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng tròn 520 lít N-FIBER B620 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với đường kính 20cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu dạng dẹt 100L/chiếc N-FIBER BF6
Mã sản phẩm: N-FIBER BF6
Đăng ngày 12-09-2021 01:56:44 AM
Giá : 1.265.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF6 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với bề rộng 18cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao quây thấm dầu dạng dẹt 120L/chiếc N-FIBER BF8
Mã sản phẩm: N-FIBER BF8
Đăng ngày 12-09-2021 01:52:01 AM
Giá : 1.545.000 đ

Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF8 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với bề rộng 18cm và chiều dài 800cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…
 

Phao thấm dầu tràn vãi Spilfyter M-40
Mã sản phẩm: Spilfyter M-40
Đăng ngày 13-11-2018 04:36:28 AM
Giá : 5.950.000 đ

PHAO THẤM DẦU/SOCK THẤM DẦU TRÀN VÃI SPILFYTER M-40
Thông số kỷ thuật Phao thấm dầu Spilfyter M-40
Loại: Sock thấm
Đối tượng hấp phụ: dầu
Mã sản phẩm: : M-40
Khả năng hấp thụ: 130L/ Cái
Kích thước: 20cm x 6m  
Vật liệu: 100% Polypropylene.
Màu sắc : Màu trắng
Trọng lượng: 18 kg/ Thùng
Đóng gói: 2 cái/ Thùng
Chất lỏng hấp thụ: nước, dầu, diesel, khí, chất làm mát, chất lỏng cắt, chất lỏng thủy lực, dầu thực vật, axeton, nhựa thông, vv
Nhãn hiệu: Spilfyter.
Hãng sản xuất: NPS Corp
Xuất xứ hàng hóa: USA.

Sock thấm dầu tràn vãi Spilfyter OSW-51S
Mã sản phẩm: OSW-51S
Đăng ngày 13-11-2018 04:25:07 AM
Giá : 5.250.000 đ

PHAO THẤM DẦU/SOCK THẤM DẦU TRÀN VÃI SPILFYTER OSW-51S
Thông số kỷ thuật Phao thấm dầu Spilfyter OSW-51S
Loại: Sock thấm
Đối tượng hấp phụ: dầu
Mã sản phẩm: : OSW-51S
Khả năng hấp thụ: 70L/ Cái
Kích thước: 20cm x 3m  
Vật liệu: 100% Polypropylene.
Màu sắc : Màu trắng
Trọng lượng: 18 kg/ Thùng
Đóng gói: 4 cái/ Thùng
Chất lỏng hấp thụ: nước, dầu, diesel, khí, chất làm mát, chất lỏng cắt, chất lỏng thủy lực, dầu thực vật, axeton, nhựa thông, vv
Nhãn hiệu: Spilfyter.
Hãng sản xuất: NPS Corp
Xuất xứ hàng hóa: USA.

Sock thấm dầu tràn vãi Spilfyter OSW-54S
Mã sản phẩm: Spilfyter OSW-54S
Đăng ngày 13-11-2018 04:13:40 AM
Giá : 2.950.000 đ

PHAO THẤM DẦU/SOCK THẤM DẦU TRÀN VÃI SPILFYTER OSW-54S
Thông số kỷ thuật Phao thấm dầu Spilfyter OSW-54S
Loại: Sock thấm
Đối tượng hấp phụ: dầu
Mã sản phẩm: : OSW-54S
Khả năng hấp thụ: 35L/ Cái
Kích thước: 13cm x 3m  
Vật liệu: 100% Polypropylene.
Màu sắc : Màu trắng
Trọng lượng: 8.5 kg/ Thùng
Đóng gói: 4 cái/ Thùng
Chất lỏng hấp thụ: 
được sử dụng để quây chặn chống dầu loang và thấm dầu loang trên mặt nước và trên nền sàn.
Nhãn hiệu: Spilfyter.
Hãng sản xuất: NPS Corp
Xuất xứ hàng hóa: USA.

Sock thấm dầu tràn vãi Spilfyter OSW-34
Mã sản phẩm: Spilfyter OSW-34
Đăng ngày 13-11-2018 04:09:57 AM
Giá : 7.950.000 đ

PHAO THẤM DẦU/SOCK THẤM DẦU TRÀN VÃI SPILFYTER OSW-34
Thông số kỷ thuật Phao thấm dầu Spilfyter OSW-34
Loại: Sock thấm
Đối tượng hấp phụ: dầu
Chống tĩnh điện : có
Mã sản phẩm: : OSW-34
Khả năng hấp thụ: 5.5L/ Cái
Kích thước: 7.6cm x 1.2m  
Vật liệu: 100% Polypropylene.
Màu sắc : Màu trắng
Trọng lượng: 14.1 kg/ Thùng
Đóng gói: 40 cái/ Thùng
Chất lỏng hấp thụ: nước, dầu, diesel, khí, chất làm mát, chất lỏng cắt, chất lỏng thủy lực, dầu thực vật, axeton, nhựa thông, vv
Nhãn hiệu: Spilfyter.
Hãng sản xuất: NPS Corp
Xuất xứ hàng hóa: USA.

GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi