Pa lăng xích kéo tay 20 tấn PAWELL MH200
Mã sản phẩm: PAWELL MH200
Đăng ngày 23-08-2019 04:58:59 AM
Giá : 18.550.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 20000kg PAWELL-USA MH200
Thông số kỷ thuật
Model : MH200
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 8 sợi
Tải trọng nâng hạ : 20 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 10 x 30mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :180kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn PAWELL MH100
Mã sản phẩm: PAWELL MH100
Đăng ngày 23-08-2019 04:56:33 AM
Giá : 9.550.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 10000kg PAWELL-USA MH100
Thông số kỷ thuật
Model : MH100
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 4 sợi
Tải trọng nâng hạ : 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 10 x 30mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :80,7kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn PAWELL MH050
Mã sản phẩm: PAWELL MH050
Đăng ngày 23-08-2019 04:51:13 AM
Giá : 4.250.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 5000kg PAWELL-USA MH050
Thông số kỷ thuật
Model : MH050
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 2 sợi
Tải trọng nâng hạ : 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 10 x 30mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :43kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn PAWELL MH030
Mã sản phẩm: PAWELL MH030
Đăng ngày 16-08-2019 10:59:16 AM
Giá : 3.350.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 3000kg PAWELL-USA MH030
Thông số kỷ thuật
Model : MH030
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 10 x 30mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :32kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn PAWELL MH020
Mã sản phẩm: PAWELL MH020
Đăng ngày 16-08-2019 10:52:54 AM
Giá : 2.250.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 1500kg PAWELL-USA MH015
Thông số kỷ thuật
Model : MH015
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 1,5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 7 x 21mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :16,5kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 1500kg PAWELL MH015
Mã sản phẩm: PAWELL MH015
Đăng ngày 16-08-2019 10:38:13 AM
Giá : 1.950.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 1500kg PAWELL-USA MH015
Thông số kỷ thuật
Model : MH015
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 1,5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 7 x 21mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :16,5kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 1000kg PAWELL MH010
Mã sản phẩm: PAWELL MH010
Đăng ngày 16-08-2019 10:21:36 AM
Giá : 1.550.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 1000kg PAWELL-USA MH010
Thông số kỷ thuật
Model : MH010
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 6 x 18mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :12,2kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 500kg PAWELL MH005
Mã sản phẩm: PAWELL MH005
Đăng ngày 16-08-2019 09:51:50 AM
Giá : 1.950.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 500kg PAWELL-USA MH005
Thông số kỷ thuật
Model : MH005
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 0,5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 5 x 15mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :9,3kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 20 tấn PAWELL MC200
Mã sản phẩm: PAWELL MC200
Đăng ngày 16-08-2019 09:34:34 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay 20 tấn PAWELL-USA MC200
Thông số kỷ thuật
Model : MC200
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 8 sợi
Tải trọng nâng hạ : 20 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 10 x 30mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :162kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn PAWELL MC100
Mã sản phẩm: PAWELL MC100
Đăng ngày 16-08-2019 09:33:03 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay 10 tấn PAWELL-USA MC100
Thông số kỷ thuật
Model : MC100
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 4 sợi
Tải trọng nâng hạ : 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 10 x 30mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :70kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn PAWELL MC050
Mã sản phẩm: PAWELL MC050
Đăng ngày 16-08-2019 09:30:22 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay 5 tấn PAWELL-USA MC050
Thông số kỷ thuật
Model : MC050
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 2 sợi
Tải trọng nâng hạ : 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 9 x 27mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :40kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn PAWELL MC030
Mã sản phẩm: PAWELL MC030
Đăng ngày 16-08-2019 09:23:45 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay 3 tấn PAWELL-USA MC030
Thông số kỷ thuật
Model : MC030
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 2 sợi
Tải trọng nâng hạ : 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 7,1 x 21mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :22kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn PAWELL MC020
Mã sản phẩm: PAWELL MC020
Đăng ngày 16-08-2019 07:09:47 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay 2 tấn PAWELL-USA MC020
Thông số kỷ thuật
Model : MC020
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 8 x 24mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :18kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 1.5 tấn PAWELL MC015
Mã sản phẩm: PAWELL MC015
Đăng ngày 16-08-2019 06:50:09 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay PAWELL-USA MC015
Thông số kỷ thuật
Model : MC015
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 7,1 x 21mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :17kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 500kg PAWELL MC005
Mã sản phẩm: PAWELL MC005
Đăng ngày 16-08-2019 06:47:16 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay 500kg PAWELL-USA MC005
Thông số kỷ thuật
Model : MC005
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 0,5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 5 x 15mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :7kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn PAWELL MC010
Mã sản phẩm: PAWELL MC010
Đăng ngày 16-08-2019 06:44:15 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay PAWELL-USA MC010
Thông số kỷ thuật
Model : MC010
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 6 x 18mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :10,5kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn PAWELL YH010
Mã sản phẩm: PAWELL YH010
Đăng ngày 14-08-2019 04:51:15 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay PAWELL YH010
Thông số kỷ thuật
Model : YH010
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 6 x 18mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :13,9kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn PAWELL YH020
Mã sản phẩm: PAWELL YH020
Đăng ngày 14-08-2019 04:49:02 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay PAWELL YH020
Thông số kỷ thuật
Model : YH020
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 8 x 24mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :21,6 kg
Bảo hành : 12 tháng

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn PAWELL YH030
Mã sản phẩm: PAWELL YH030
Đăng ngày 14-08-2019 04:35:50 PM
Giá bán: Liên hệ

Palang Xích Kéo Tay PAWELL YH030
Thông số kỷ thuật
Model : YH030
Thương hiệu : PAWELL/USA
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Qui cách xích tải : 10 x 30mm
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :30,6 kg
Bảo hành : 12 thán

Palang xích kéo tay 10 tấn HAK
Mã sản phẩm: HAK CB-B100
Đăng ngày 14-08-2019 09:53:39 AM
Giá : 6.550.000 đ

Palang Xích Kéo Tay HAK 10000 Kg
Thông số kỷ thuật

Model : CB-B100
Thương hiệu : HAK

Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 4 sợi
Tải trọng nâng hạ : 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Đường kính dây xích : 10mm x 3m
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :69,3 kg
Kích thước : 370 x190 x 1000 mm
Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay 5 tấn HAK
Mã sản phẩm: HAK CB-B050
Đăng ngày 14-08-2019 09:49:16 AM
Giá : 3.350.000 đ

Palang Xích Kéo Tay HAK 5000 Kg
Thông số kỷ thuật

Model : CB-B050
Thương hiệu : HAK

Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 2 sợi
Tải trọng nâng hạ : 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Đường kính dây xích : 10mm x 3m
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :36,4 kg
Kích thước : 240 x175 x 690 mm
Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay 3 tấn HAK
Mã sản phẩm: HAK CB-B030
Đăng ngày 14-08-2019 09:44:59 AM
Giá : 2.450.000 đ

Palang Xích Kéo Tay HAK 3000 Kg
Thông số kỷ thuật

Model : CB-B030
Thương hiệu : HAK

Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 2 sợi
Tải trọng nâng hạ : 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 3m
Đường kính dây xích : 8mm x 3m
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :21,7 kg
Kích thước : 190 x143 x 520 mm
Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay 2 tấn HAK CB-B020
Mã sản phẩm: HAK CB-B020
Đăng ngày 14-08-2019 09:30:41 AM
Giá : 1.950.000 đ

Palang Xích Kéo Tay HAK 2000 Kg
Thông số kỷ thuật

Model : CB-B020
Thương hiệu : HAK

Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 2.5m
Đường kính dây xích : 8 mm x 2,5m
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :19,4 kg
Kích thước : 190 x175 x 480 mm
Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay 1500kg HAK
Mã sản phẩm: HAK CB-B015
Đăng ngày 14-08-2019 09:23:35 AM
Giá : 1.550.000 đ

Palang Xích Kéo Tay HAK 1500 Kg
Thông số kỷ thuật

Model :
CB-B015
Thương hiệu : HAK
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 sợi
Tải trọng nâng hạ : 1.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 2.5m
Đường kính dây xích : 8 mm x 2,5m
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :14,5 kg
Kích thước : 165 x143 x 430 mm
Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay 1 tấn HAK
Mã sản phẩm: HAK CB-B010
Đăng ngày 14-08-2019 08:59:57 AM
Giá : 1.550.000 đ

Palang Xích Kéo Tay HAK 1000 Kg
Thông số kỷ thuật

Model : CB-B010
Thương hiệu : HAK

Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 cái
Tải trọng nâng hạ : 1 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 2.5m
Đường kính dây xích : 6 mm x 2,5m
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :11,8 kg
Kích thước : 245 x143 x 390 mm
Bảo hành : 06 tháng

Palang xích kéo tay 500kg HAK
Mã sản phẩm: HAK CB-B005
Đăng ngày 14-08-2019 08:56:30 AM
Giá : 1.350.000 đ

Palang Xích Kéo Tay HAK 500 Kg
Thông số kỷ thuật

Model :
CB-B005
Thương hiệu : HAK
Xuất xứ : Trung Quốc
Số lượng dây xích : 1 cái
Tải trọng nâng hạ : 0.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn : 2.5m
Đường kính dây xích : 6 mm x 2,5m
Xích kéo tay : 5.0x22.8
Khối lượng :9 kg
Kích thước : 140 x123 x 350 mm
Bảo hành : 06 tháng

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3m Kukdong KC-70A-50
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-50-3m
Đăng ngày 17-07-2019 10:16:21 AM
Giá : 6.050.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 5 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-50
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-50

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 5 tấn-3m Kukdong KC-70A-50
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 8 mét
Tải trọng nâng : 5 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 7.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 10
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 45.5 kg.

Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m Kukdong KC-70A-10
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-10-3m
Đăng ngày 17-07-2019 10:11:50 AM
Giá : 2.050.000 đ

Palang Xích Kéo Tay ( Chain Block) Kukdong KC-70A-10
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-10

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 1 tấn 3m Kukdong KC-70A-10
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 1 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 1.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 2,5
Dây xích tải (mm): 6.3x19.1
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 11 kg.

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 3m Kukdong KC-70A-30
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-30-3m
Đăng ngày 17-07-2019 10:07:21 AM
Giá : 4.150.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 3 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-30
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-30

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 3m Kukdong KC-70A-30
Hãng sản xuất : Kukdong
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 3 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 4.5 tấn
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 8
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 27 kg.

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn Kukdong KC-70A-20
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-20
Đăng ngày 17-07-2019 09:38:20 AM
Giá : 3.150.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 2 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-20
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-20

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 3m Kukdong KC-70A-20
Hãng sản xuất : Kukdong
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 2 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 3 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm): 8
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 20 kg.

Pa lăng xích kéo tay 1.5 tấn Kukdong KC-70A-15
Mã sản phẩm: Kukdong KC-70A-15
Đăng ngày 17-07-2019 09:37:02 AM
Giá : 2.550.000 đ

Palang Xích Kéo Tay 1.5 Tấn ( Chain Block) Kukdong KC-70A-15
Thông số kỷ thuật
Model : KC-70A-15

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay Kukdong KC-70A-30 1.5 tấn-3m (mét)
Hãng sản xuất : Kukdong/
Xuất xứ : Hàn Quốc
Chiều cao nâng hạ : 3 mét
Tải trọng nâng : 1.5 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 2.25 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 2,5
Dây xích tải (mm): 8
Dây xích kéo tay (mm): 5.0x22.8
Trọng lượng máy: 19 kg.

Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 5m Elephant C21-3T-5M
Mã sản phẩm: Elephant C21-3T-5M
Đăng ngày 14-06-2019 05:13:26 AM
Giá : 8.950.000 đ

Palăng xích kéo tay 3 tấn Elephant C21-3 (5m) 
Thông số kỷ thuật
Model : Elephant C21-3

Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 3 tấn 5m Elephant C21-3
Hãng sản xuất : Elephant/ Nhật Bản
Xuất xứ : Nhật Bản
Chiều cao nâng hạ : 5 mét
Tải trọng nâng : 3 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 4. tấn5
Số lượng dây xích (cái): 2
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 5
Dây xích tải (mm):
6.5x19mm
Dây xích kéo tay (mm): 4.5x23 mm
Trọng lượng máy: 19.1 kg.

Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 5m Elephant C21-2
Mã sản phẩm: Elephant C21-2T-5M
Đăng ngày 14-06-2019 05:08:19 AM
Giá : 6.550.000 đ

Plăng xích kéo tay 2 tấn Elephant C21-2 (5m)
Model : Elephant C21-2-5m
Tên sản phẩm : Pa lăng xích kéo tay 2 tấn 5m Elephant C21-2
Hãng sản xuất : Elephant/ Nhật Bản
Xuất xứ : Nhật Bản
Chiều cao nâng hạ : 5 mét
Tải trọng nâng : 2 tấn
Tải trọng thử vượt tải: 3 tấn
Số lượng dây xích (cái): 1
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn (m): 3
Dây xích tải (mm):
7.5x21mm
Dây xích kéo tay (mm): 4.5x23 mm
Trọng lượng máy: 16.9 kg.

Pa lăng xích kéo tay 10 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-10-3
Đăng ngày 25-04-2019 05:06:54 AM
Giá : 55.500.000 đ

Palang xích kéo tay 10 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-10-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-10-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 10 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 12.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 4
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 182 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 7.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-7.5-3
Đăng ngày 25-04-2019 05:03:58 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 7.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-7.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-7.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 7.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 9.5 Tấn
Lực kéo tác dụng : 115.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 3
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 154 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-5-3
Đăng ngày 25-04-2019 04:59:57 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 6.25 Tấn
Lực kéo tác dụng : 105.8 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 87 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 3.1 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-3.1-3
Đăng ngày 25-04-2019 04:55:41 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 3.1 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-Elephant H100-3.1-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-3.1-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 3.1 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 4.65 Tấn
Lực kéo tác dụng : 104.7 Lbf
Số lượng dây xích tải : 2
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 53 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 2.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-2.5-3
Đăng ngày 25-04-2019 04:45:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 2.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-2.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-2.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 3.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 89.3 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 9 x 27 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 58 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 1.6 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-1.6-3
Đăng ngày 25-04-2019 04:39:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 1.6 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-1.6-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-1.6-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 1.6 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 2.4 Tấn
Lực kéo tác dụng : 91.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 7.1 x 21 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 35 kg

 

Pa lăng xích kéo tay 0.5 tấn 3m Elephant Super 100
Mã sản phẩm: Elephant H100-0.5-3
Đăng ngày 25-04-2019 03:54:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Palang xích kéo tay 0.5 tấn 3m( Chain Block) Elephant H100-0.5-3
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H100-0.5-3

Nhãn hiệu : ELEPHANT
Xuất xứ : Nhật Bản
Loại : Super 100
Tải trọng làm việc: 0.5 tấn
Chiều cao nâng: 3 m
Tải thử nghiệm: 0.75 Tấn
Lực kéo tác dụng : 59.5 Lbf
Số lượng dây xích tải : 1
Kích thước xích tải : 5 x 15 mm
Kích thước xích kéo tay : 5 x 23,5 mm
Trọng lượng : 22 kg

 

GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi