Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 30 tấn 18m KUKDONG KDWDC30-18M
Mã sản phẩm: KDWDC30-18M
Đăng ngày 09-07-2018 06:33:47 AM
Giá : 728.150.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 30 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 30 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC30-18
Tải trọng nâng hạ: 30 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 2.3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 30 tấn 12m KUKDONG KDWDC30-12M
Mã sản phẩm: KDWDC30-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:31:28 AM
Giá : 611.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 30 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 30 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC30-12
Tải trọng nâng hạ: 30 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 2.3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 20 tấn 12m KUKDONG KDWDC20-12M
Mã sản phẩm: KDWDC20-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:28:09 AM
Giá : 461.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 20 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 20 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC20-12
Tải trọng nâng hạ: 20 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 20 tấn 18m KUKDONG KDWDC20-18M
Mã sản phẩm: KDWDC20-18M
Đăng ngày 09-07-2018 06:25:12 AM
Giá : 530.450.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 20 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 20 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC20-18
Tải trọng nâng hạ: 20 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 15 tấn 18m KUKDONG KDWDC15-18M
Mã sản phẩm: KDWDC15-18M
Đăng ngày 09-07-2018 06:19:56 AM
Giá : 458.385.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 15 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 15 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC15-18
Tải trọng nâng hạ: 15 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 13 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 15 tấn 12m KUKDONG KDWDC15-12M
Mã sản phẩm: KDWDC15-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:17:35 AM
Giá : 387.450.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 15 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 15 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC15-12
Tải trọng nâng hạ: 15 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 13 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 10 tấn 18m KUKDONG KDWDC10-18M
Mã sản phẩm: KDWDC10-18M
Đăng ngày 09-07-2018 06:14:12 AM
Giá : 331.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 10 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 10 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC10-18
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 10 tấn 12m KUKDONG KDWDC10-12M
Mã sản phẩm: KDWDC10-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:11:19 AM
Giá : 279.630.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 10 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 10 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC10-12
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 7.5 tấn 18m KUKDONG KDWDC7.5-18M
Mã sản phẩm: KDWDC7.5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 06:07:07 AM
Giá : 258.750.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC7.5-18
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWDC7.5-12M
Mã sản phẩm: KDWDC7.5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 06:04:52 AM
Giá : 210.650.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC7.5-12
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 5 tấn 18m KUKDONG KDWDC5-18M
Mã sản phẩm: KDWDC5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 04:55:52 AM
Giá : 221.000.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC5-18
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 5 tấn 12m KUKDONG KDWDC5-12M
Mã sản phẩm: KDWDC5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 04:53:44 AM
Giá : 179.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC5-12
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 3 tấn 18m KUKDONG KDWDC3-18M
Mã sản phẩm: KDWDC3-18M
Đăng ngày 09-07-2018 04:50:09 AM
Giá : 182.000.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 3 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 3 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC3-18
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 3 tấn 12m KUKDONG KDWDC3-12M
Mã sản phẩm: KDWDC3-12M
Đăng ngày 09-07-2018 04:47:43 AM
Giá : 151.450.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 3 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 3 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC3-12
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 2 tấn 18m KUKDONG KDWDC2-18M
Mã sản phẩm: KDWDC2-18M
Đăng ngày 09-07-2018 04:42:51 AM
Giá : 168.350.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 2 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 2 tấn 18m
Mã hiệu: KDWDC2-18
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 2 tấn 12m KUKDONG KDWDC2-12M
Mã sản phẩm: KDWDC2-12M
Đăng ngày 09-07-2018 04:40:47 AM
Giá : 144.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Hai cấp tốc độ 2 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Hai cấp tốc độ 2 tấn 12m
Mã hiệu: KDWDC2-12
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 30 tấn 18m KUKDONG KDWD30-18M
Mã sản phẩm: KDWD30-18M
Đăng ngày 09-07-2018 03:43:01 AM
Giá : 682.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 30 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 30 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD30-18
Tải trọng nâng hạ: 30 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 2.3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 30 tấn 12m KUKDONG KDWD30-12M
Mã sản phẩm: KDWD30-12M
Đăng ngày 09-07-2018 03:37:50 AM
Giá : 553.850.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 30 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 30 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD30-12
Tải trọng nâng hạ: 30 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 2.3 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 20 tấn 18m KUKDONG KDWD20-18M
Mã sản phẩm: KDWD20-18M
Đăng ngày 09-07-2018 03:33:43 AM
Giá : 516.150.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 20 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 20 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD20-18
Tải trọng nâng hạ: 20 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 20 tấn 12m KUKDONG KDWD20-12M
Mã sản phẩm: KDWD20-12M
Đăng ngày 09-07-2018 03:30:05 AM
Giá : 380.265.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 20 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 20 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD20-12
Tải trọng nâng hạ: 20 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 15 tấn 12m KUKDONG KDWD15-12M
Mã sản phẩm: KDWD15-12M
Đăng ngày 09-07-2018 03:18:19 AM
Giá : 332.850.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 15 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 15 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD15-12
Tải trọng nâng hạ: 15 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 13 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 15 tấn 18m KUKDONG KDWD15-18M
Mã sản phẩm: KDWD15-18M
Đăng ngày 09-07-2018 03:14:29 AM
Giá : 424.450.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 15 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 15 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD15-18
Tải trọng nâng hạ: 15 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 13 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 10 tấn 18m KUKDONG KDWD10-18M
Mã sản phẩm: KDWD10-18M
Đăng ngày 09-07-2018 01:11:05 AM
Giá : 297.180.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 10 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 10 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD10-18
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 10 tấn 12m KUKDONG KDWD10-12M
Mã sản phẩm: KDWD10-12M
Đăng ngày 09-07-2018 01:07:30 AM
Giá : 224.250.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 10 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 10 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD10-12
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 7.5 tấn 18m KUKDONG KDWD7.5-18M
Mã sản phẩm: KDWD7.5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 01:01:55 AM
Giá : 234.915.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD7.5-18
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWD7.5-12M
Mã sản phẩm: KDWD7.5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 12:57:01 AM
Giá : 166.530.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 7.5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD7.5-12
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 5 tấn 18m KUKDONG KDWD5-18M
Mã sản phẩm: KDWD5-18M
Đăng ngày 09-07-2018 12:51:56 AM
Giá : 182.000.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD5-18
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 5 tấn 12m KUKDONG KDWD5-12M
Mã sản phẩm: KDWD5-12M
Đăng ngày 09-07-2018 12:46:07 AM
Giá : 142.615.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD5-12
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 3 tấn 12m KUKDONG KDWD3-12M
Mã sản phẩm: KDWD3-12M
Đăng ngày 09-07-2018 12:31:03 AM
Giá : 117.065.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 3 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 3 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD3-12
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 3 tấn 18m KUKDONG KDWD3-18M
Mã sản phẩm: KDWD3-18M
Đăng ngày 09-07-2018 12:27:16 AM
Giá : 154.750.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 3 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 3 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD3-18
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 7.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi Hàn Quốc 2 tấn 18m KUKDONG KDWD2-18M
Mã sản phẩm: KDWD2-18M
Đăng ngày 09-07-2018 12:10:13 AM
Giá : 139.235.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 2 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 2 tấn 18m
Mã hiệu: KDWD2-18
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tấn 12m KUKDONG KDWD2-12M
Mã sản phẩm: KDWD2-12M
Đăng ngày 09-07-2018 12:06:15 AM
Giá : 112.065.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đôi - Một cấp tốc độ 2 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đôi - Một cấp tốc độ 2 tấn 12m
Mã hiệu: KDWD2-12
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8.4 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3.7 kw x 4
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 20 tấn 12m KUKDONG KDWMC20-12M
Mã sản phẩm: KDWMC20-12M
Đăng ngày 08-07-2018 11:46:42 PM
Giá : 444.650.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 20 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 20 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC20-12
Tải trọng nâng hạ: 20 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.5 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 17 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 15 tấn 12m KUKDONG KDWMC15-12M
Mã sản phẩm: KDWMC15-12M
Đăng ngày 08-07-2018 11:42:27 PM
Giá : 373.495.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 15 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 15 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC15-12
Tải trọng nâng hạ: 15 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 13 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 1.5 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 10 tấn 18m KUKDONG KDWMC10-18M
Mã sản phẩm: KDWMC10-18M
Đăng ngày 08-07-2018 11:30:54 PM
Giá : 305.635.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 10 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 10 tấn 18m
Mã hiệu: KDWMC10-18
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 10 tấn 12m KUKDONG KDWMC10-12M
Mã sản phẩm: KDWMC10-12M
Đăng ngày 08-07-2018 11:27:12 PM
Giá : 268.450.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 10 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 10 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC10-12
Tải trọng nâng hạ: 10 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 9 kw x 8
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 7.5 tấn 18m KUKDONG KDWMC7.5-18M
Mã sản phẩm: KDWMC7.5-18M
Đăng ngày 08-07-2018 11:23:04 PM
Giá : 241.150.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 7.5 tấn 18m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 18m
Mã hiệu: KDWMC7.5-18
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWMC7.5-12M
Mã sản phẩm: KDWMC7.5-12M
Đăng ngày 08-07-2018 11:20:10 PM
Giá : 207.350.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 7.5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 7.5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC7.5-12
Tải trọng nâng hạ: 7.5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 3.1 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw x 6
Tốc độ di chuyển: 12.5 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw x 4
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 5 tấn 12m KUKDONG KDWMC5-12M
Mã sản phẩm: KDWMC5-12M
Đăng ngày 08-07-2018 11:14:34 PM
Giá : 169.500.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 5 tấn 12m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: KDWMC5-12
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

Pa lăng cáp điện dầm đơn 5 tấn 6m KUKDONG KDWMC5-6M
Mã sản phẩm: KDWMC5-6M
Đăng ngày 08-07-2018 11:11:37 PM
Giá : 156.150.000 đ

Palang cáp điện cầu trục dầm đơn - hai cấp tốc độ 5 tấn 6m Kukdong Hàn Quốc
Palang cáp điện dầm đơn - Hai cấp tốc độ 5 tấn 6m
Mã hiệu: KDWMC5-6
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 4.7 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 5.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kukdong - Hàn Quốc

GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi