Palăng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ cố định 2 tấn 12m Hyundai H2BD-HC
Mã sản phẩm: Hyundai H2BD-HC12M
Đăng ngày 14-01-2019 10:35:10 PM
Giá : 142.500.000 đ

Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tấn 12m Hyundai H2BD 2 cấp tốc độ cố định
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2BD-HC
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2 tấn
Chiều cao nâng : 12m
Tốc độ nâng/hạ: 8.3/0.83 m/phút
Công suất motor nâng: 3.7/0.4kw x 4p
Qui cách tải cáp: 8 x 4 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palăng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ cố định 2 tấn 18m Hyundai H2BD-HD
Mã sản phẩm: Hyundai H2BD-HD18M
Đăng ngày 14-01-2019 09:42:15 PM
Giá : 135.500.000 đ

Pa lăng cáp điện dầm đôi 2 tấn 18m Hyundai H2BD 1 cấp tốc độ cố định
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2BD-HD
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2 tấn
Chiều cao nâng : 18m
Tốc độ nâng/hạ: 8.3(5) m/phút
Công suất motor nâng: 3.7kw x 4p ( 2.5Kw x 6 )
Qui cách tải cáp: 8 x 4 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 phase, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 5 tấn 18m hai cấp tốc độ Hyundai H5B
Mã sản phẩm: Hyundai H5B-HN18M
Đăng ngày 14-01-2019 08:57:37 PM
Giá : 205.500.000 đ

Pa lăng cáp điện 5 tấn 18m Hyundai H5B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H5B-HM
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 5 tấn
Chiều cao nâng : 18m
Tốc độ nâng/hạ: 4.7/0.47 m/phút
Công suất motor nâng: 5.5/1kw x 6p 
Qui cách tải cáp: 16 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 5 tấn 12m Hyundai H5B
Mã sản phẩm: Hyundai H5B-HN12M
Đăng ngày 14-01-2019 08:53:28 PM
Giá : 135.500.000 đ

Pa lăng cáp điện 5 tấn 12m Hyundai H5B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H5B-HN12M
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 5 tấn
Chiều cao nâng : 12m
Tốc độ nâng/hạ: 4.7 (3.5) m/phút
Công suất motor nâng: 5.5kw x 6p ( 4.2Kw x 8 )
Qui cách tải cáp: 16mm x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 3 tấn 24m hai cấp tốc độ Hyundai H3B
Mã sản phẩm: Hyundai H3B-HM24M
Đăng ngày 14-01-2019 08:46:29 PM
Giá : 193.550.000 đ

Pa lăng cáp điện 3 tấn 24m Hyundai H3B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H3B-HM
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 3 tấn
Chiều cao nâng : 30m
Tốc độ nâng/hạ: 7.5/0.75 m/phút
Công suất motor nâng: 5.5/1.1kw x 4p 
Qui cách tải cáp: 12.5 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 3 tấn 18m Hyundai H3B
Mã sản phẩm: Hyundai H3B-HN18M
Đăng ngày 11-01-2019 03:48:14 AM
Giá : 125.350.000 đ

Pa lăng cáp điện 3 tấn 18m Hyundai H3B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H3B-HN18M
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 3 tấn
Chiều cao nâng : 15m
Tốc độ nâng/hạ: 7.5 (3.8) m/phút
Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p ( 2.8Kw x 8 )
Qui cách tải cáp: 12.5mm x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 2.8 tấn 30m hai cấp tốc độ Hyundai H2.8B
Mã sản phẩm: Hyundai H2.8B-HM30M
Đăng ngày 11-01-2019 03:35:53 AM
Giá : 234.550.000 đ

Pa lăng cáp điện 2.8 tấn 30m Hyundai H2.8B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2.8B-HM
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2.8 tấn
Chiều cao nâng : 30m
Tốc độ nâng/hạ: 7.5/0.75 m/phút
Công suất motor nâng: 5.5/1.1kw x 4p 
Qui cách tải cáp: 12.5 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 2.8 tấn 15m Hyundai H2.8B
Mã sản phẩm: Hyundai H2.8B-HN15M
Đăng ngày 11-01-2019 03:29:59 AM
Giá : 119.450.000 đ

Pa lăng cáp điện 2.8 tấn 15m Hyundai H2.8B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2.8B-HN15M
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2.8 tấn
Chiều cao nâng : 15m
Tốc độ nâng/hạ: 7.5 (3.8) m/phút
Công suất motor nâng: 5.5kw x 4p ( 2.8Kw x 8 )
Qui cách tải cáp: 12.5mm x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 2 tấn 12m hai cấp tốc độ Hyundai H2B
Mã sản phẩm: Hyundai H2B-HM12M
Đăng ngày 10-01-2019 12:00:17 AM
Giá : 89.500.000 đ

Pa lăng cáp điện 2 tấn 12m Hyundai H2B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2B-HM
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2 tấn
Chiều cao nâng : 12m
Tốc độ nâng/hạ: 8.3/0.83 m/phút
Công suất motor nâng:3.7/0.4kw x 4p 
Qui cách tải cáp: 10 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 2 tấn 6m Hyundai H2B
Mã sản phẩm: Hyundai H2B-HN6M
Đăng ngày 09-01-2019 11:11:20 PM
Giá : 71.500.000 đ

Pa lăng cáp điện 2 tấn 6m Hyundai H2B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H2B-HN6M
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 2 tấn
Chiều cao nâng : 6m
Tốc độ nâng/hạ: 8.3 (5) m/phút
Công suất motor nâng: 3.7kw x 4p ( 2.5Kw x 6 )
Qui cách tải cáp: 10mm x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 1 tấn 6m hai cấp tốc độ Hyundai H1B
Mã sản phẩm: Hyundai H1B-HM6M
Đăng ngày 09-01-2019 05:39:33 AM
Giá : 89.500.000 đ

Pa lăng cáp điện 1 tấn 6m Hyundai H1B hai cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H1B-6M/CR
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 1 tấn
Chiều cao nâng : 6m
Tốc độ nâng/hạ: 10 (6.7) m/phút
Công suất motor nâng: 2.2kw x 4p ( 1.5Kw x 6 )
Qui cách tải cáp: 8 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Palang cáp điện 1 tấn 6m Hyundai H1B
Mã sản phẩm: Hyundai H1B-HN6M
Đăng ngày 09-01-2019 05:30:01 AM
Giá : 58.550.000 đ

Pa lăng cáp điện 1 tấn 6m Hyundai H1B một cấp tốc độ
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : H1B
Hãng sản xuất: Hyundai
Xuất xứ: Hàn Quốc
Tải trọng : 1 tấn
Chiều cao nâng : 6m
Tốc độ nâng/hạ: 10 (6.7) m/phút
Công suất motor nâng: 2.2kw x 4p ( 1.5Kw x 6 )
Qui cách tải cáp: 8 x 2 (dia x pitch)
Hộp điều khiển: 2 nút + 1 E-STOP
Điện áp nguồn: 3 pha, 380V, 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm15
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay33,708
  • Tháng hiện tại725,869
  • Tổng lượt truy cập54,452,083
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây