Pa lăng cáp điện 5 tấn 18m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-5T18M
Đăng ngày 18-07-2018 10:30:56 PM
Giá : 40.550.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 18m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 18m
Mã hiệu: CD1-5T18M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Quy cách cáp : 15mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 7.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 5 tấn 12m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-5T12M
Đăng ngày 18-07-2018 10:28:04 PM
Giá : 35.500.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 12m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 12m
Mã hiệu: CD1-5T12M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Quy cách cáp : 15mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 7.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 5 tấn 9m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-5T9M
Đăng ngày 18-07-2018 10:24:29 PM
Giá : 32.500.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 9m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 9m
Mã hiệu: CD1-5T9M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Quy cách cáp : 15mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 9 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 7.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 5 tấn 6m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-5T6M
Đăng ngày 18-07-2018 10:20:38 PM
Giá : 30.950.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 5 tấn 6m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 5 tấn 6m
Mã hiệu: CD1-5T6M
Tải trọng nâng hạ: 5 tấn
Quy cách cáp : 15mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 7.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.75 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 3 tấn 18m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-3T18M
Đăng ngày 18-07-2018 10:14:46 PM
Giá : 28.950.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 18m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 18m
Mã hiệu: CD1-3T18M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Quy cách cáp : 13mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 4.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 3 tấn 12m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-3T12M
Đăng ngày 18-07-2018 10:12:36 PM
Giá : 26.550.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 12m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 12m
Mã hiệu: CD1-3T12M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Quy cách cáp : 13mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 4.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 3 tấn 9m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-3T9M
Đăng ngày 18-07-2018 10:10:05 PM
Giá : 23.950.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 9m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 9m
Mã hiệu: CD1-3T9M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Quy cách cáp : 13mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 9 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 4.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 3 tấn 6m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-3T6M
Đăng ngày 18-07-2018 10:05:52 PM
Giá : 22.550.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 3 tấn 6m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 3 tấn 6m
Mã hiệu: CD1-3T6M
Tải trọng nâng hạ: 3 tấn
Quy cách cáp : 13mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 4.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 2 tấn 18m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-2T18M
Đăng ngày 18-07-2018 04:28:51 AM
Giá : 21.550.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 2 tấn 18m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 2 tấn 18m
Mã hiệu: CD1-2T18M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Quy cách cáp : 11mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 18 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1220mm - Rộng 930mm - Cao 950mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 2 tấn 12m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-2T12M
Đăng ngày 18-07-2018 04:23:26 AM
Giá : 24.550.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 2 tấn 12m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 2 tấn 12m
Mã hiệu: CD1-2T12M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Quy cách cáp : 11mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1220mm - Rộng 930mm - Cao 950mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 2 tấn 9m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-2T9M
Đăng ngày 18-07-2018 04:20:26 AM
Giá : 20.500.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 2 tấn 9m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 2 tấn 9m
Mã hiệu: CD1-2T9M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Quy cách cáp : 11mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 9 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1020mm - Rộng 930mm - Cao 950mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 2 tấn 6m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-2T6M
Đăng ngày 18-07-2018 04:17:06 AM
Giá : 22.550.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 2 tấn 6m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 2 tấn 6m
Mã hiệu: CD1-2T6M
Tải trọng nâng hạ: 2 tấn
Quy cách cáp : 11mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 3 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.4 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1020mm - Rộng 930mm - Cao 950mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 1 tấn 18m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-1T18M
Đăng ngày 18-07-2018 04:08:43 AM
Giá : 17.550.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 1 tấn 18m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 1 tấn 18m
Mã hiệu: CD1-1T18M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Quy cách cáp : 7.7mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 1150mm - Rộng 884mm - Cao 767mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kondo - Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 1 tấn 12m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-1T12M
Đăng ngày 18-07-2018 04:05:00 AM
Giá : 16.550.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 1 tấn 12m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 1 tấn 12m
Mã hiệu: CD1-1T12M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Quy cách cáp : 7.7mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 12 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 954mm - Rộng 884mm - Cao 767mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kondo - Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 1 tấn 9m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-1T9M
Đăng ngày 18-07-2018 04:02:49 AM
Giá : 14.950.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 1 tấn 9m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 1 tấn 9m
Mã hiệu: CD1-1T9M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Quy cách cáp : 7.7mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 9 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 856mm - Rộng 884mm - Cao 667mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kondo - Trung Quốc

Pa lăng cáp điện 1 tấn 6m CD1 Trung Quốc
Mã sản phẩm: CD1-1T6M
Đăng ngày 18-07-2018 04:00:32 AM
Giá : 14.500.000 đ

Tời cáp điện cầu trục dầm đơn - một cấp tốc độ 1 tấn 6m Trung Quốc CD1
Palang cáp điện dầm đơn - Một cấp tốc độ 1 tấn 6m
Mã hiệu: CD1-1T6M
Tải trọng nâng hạ: 1 tấn
Quy cách cáp : 7.7mm

Chiều cao nâng hạ tiêu chuẩn: 6 m
Tốc độ nâng hạ: 8 m/ph
Công suất động cơ nâng hạ: 1.5 kw
Tốc độ di chuyển: 20 m/ph
Công suất động cơ di chuyển: 0.2 kw
Điện áp: 3pha, 380V, 50 Hz
Kích thước máy : Dài 856mm - Rộng 884mm - Cao 667mm

Kiểu điều khiển: Tay bấm 6 nút
Xuất xứ: Kondo - Trung Quốc

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập134
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm129
  • Hôm nay14,505
  • Tháng hiện tại118,188
  • Tổng lượt truy cập54,630,187
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây