Bộ đóng chữ 27 chi tiết 2mm Top YC-601-2.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-2.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:48:39 AM
Giá : 265.000 đ

Bộ đóng CHỮ 2mm hiệu YC (xuôi) YC-601-2.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 2 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 2mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 3mm Top YC-601-3.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-3.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:47:21 AM
Giá : 265.000 đ

Bộ đóng CHỮ 3mm hiệu YC (xuôi) YC-601-3.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 3 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 3mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 4mm Top YC-601-4.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-4.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:45:43 AM
Giá : 265.000 đ

Bộ đóng CHỮ 4mm hiệu YC (xuôi) YC-601-4.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 4 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 4mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 5mm Top YC-601-5.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-5.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:43:30 AM
Giá : 345.000 đ

Bộ đóng CHỮ 5mm hiệu YC (xuôi) YC-601-5.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 6 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 5mm
Chiều dài thanh ký tự: 61mm
Chiều rộng thanh ký tự: 8mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 6mm Top YC-601-6.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-6.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:40:33 AM
Giá : 435.000 đ

Bộ đóng CHỮ 6mm hiệu YC (xuôi) YC-601-6.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 6 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 6mm
Chiều dài thanh ký tự: 67mm
Chiều rộng thanh ký tự: 9mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 8mm Top YC-601-8.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-8.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:37:09 AM
Giá : 795.000 đ

Bộ đóng CHỮ 8mm hiệu YC (xuôi) YC-601-8.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 8 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 8mm
Chiều dài thanh ký tự: 70mm
Chiều rộng thanh ký tự: 12mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 10mm Top YC-601-10.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-10.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:33:59 AM
Giá : 825.000 đ

Bộ đóng CHỮ 10mm hiệu YC (xuôi) YC-601-10.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 12 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 10mm
Chiều dài thanh ký tự: 72mm
Chiều rộng thanh ký tự: 13mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng chữ 27 chi tiết 12mm Top YC-601-12.0
Mã sản phẩm: Top YC-601-12.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:32:02 AM
Giá : 1.375.000 đ

Bộ đóng CHỮ 12mm hiệu YC (xuôi) YC-601-12.0
Mô tả sản phẩm Bộ đóng chữ từ A-Z có kích thước 12 mm
Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 27 ký tự được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 12mm
Chiều dài thanh ký tự: 83mm
Chiều rộng thanh ký tự: 16mm
Công dụng: đóng chữ lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 2mm Top YC-602-2.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-2.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:18:01 AM
Giá : 95.000 đ

Bộ đóng số 9 chi tiết 2mm Top YC-602-2.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 2mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 3mm Top YC-602-3.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-3.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:15:30 AM
Giá : 95.000 đ

Bộ đóng số 9 chi tiết 3mm Top YC-602-3.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 3mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 4mm Top YC-602-4.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-4.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:13:22 AM
Giá : 95.000 đ

Bộ đóng số 9 chi tiết 4mm Top YC-602-4.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 4mm
Chiều dài thanh ký tự: 60mm
Chiều rộng thanh ký tự: 6mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 5mm Top YC-602-5.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-5.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:09:09 AM
Giá : 115.000 đ

Bộ đóng số 9 chi tiết 5mm Top YC-602-5.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 5mm
Chiều dài thanh ký tự: 61mm
Chiều rộng thanh ký tự: 8mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 6mm Top YC-602-6.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-6.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:07:17 AM
Giá : 155.000 đ

Bộ đóng số 9 chi tiết 6mm Top YC-602-6.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 6mm
Chiều dài thanh ký tự: 67mm
Chiều rộng thanh ký tự: 9mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 8mm Top YC-602-8.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-8.0
Đăng ngày 02-08-2018 12:02:53 AM
Giá : 275.000 đ

Bộ đóng số 9 chi tiết 8mm Top YC-602-8.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 8mm
Chiều dài thanh ký tự: 70mm
Chiều rộng thanh ký tự: 12mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 10mm Top YC-602-10.0
Mã sản phẩm: Top YC-602-10.0
Đăng ngày 01-08-2018 11:55:31 PM
Giá : 285.000 đ

Bộ đóng số 9 chi tiết 10mm Top YC-602-10.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 10mm
Chiều dài thanh ký tự: 72mm
Chiều rộng thanh ký tự: 13mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

Bộ đóng số 9 chi tiết 12mm Top YC-602-12.0
Mã sản phẩm: YC-602-12.0
Đăng ngày 01-08-2018 11:53:38 PM
Giá : 515.000 đ

Bộ đóng số 9 chi tiết 12mm Top YC-602-12.0
Thông số sản phẩm

Xuất xứ: Đài Loan
Được chế tạo bằng thép CR-V, độ cứng cao
Gồm 9 chữ số từ 0 đến 9 được đựng trong hộp nhựa cao cấp
Chiều cao ký tự: 12mm
Chiều dài thanh ký tự: 83mm
Chiều rộng thanh ký tự: 16mm
Công dụng: đóng số lên mặt phẳng kim loại...

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm104
  • Hôm nay33,477
  • Tháng hiện tại63,401
  • Tổng lượt truy cập54,575,400
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây