Vòng khuyến đôi tải trọng 28.1 tấn YOKE X-007-40
Mã sản phẩm: YOKE X-007-40
Đăng ngày 05-10-2020 07:01:02 AM
Giá : 7.120.000 đ

Vòng khuyên đôi 28.1 tấn YOKE X-007-40
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-40

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 28.1
- Trọng lượng (kg) : 19.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 23.6 tấn YOKE X-007-36
Mã sản phẩm: YOKE X-007-36
Đăng ngày 05-10-2020 06:58:42 AM
Giá : 4.935.000 đ

Vòng khuyên đôi 23.6 tấn YOKE X-007-36
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-36

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 23.6
- Trọng lượng (kg) : 12.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 17 tấn YOKE X-007-32
Mã sản phẩm: YOKE X-007-32
Đăng ngày 05-10-2020 06:55:27 AM
Giá : 3.895.000 đ

Vòng khuyên đôi 17 tấn YOKE X-007-32
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-32

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 17
- Trọng lượng (kg) : 10.0

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 12.9 tấn YOKE X-007-28
Mã sản phẩm: YOKE X-007-28
Đăng ngày 05-10-2020 06:51:56 AM
Giá : 2.675.000 đ

Vòng khuyên đôi 12.9 tấn YOKE X-007-28
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-28

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 12.9
- Trọng lượng (kg) : 7.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 8.9 tấn YOKE X-007-25
Mã sản phẩm: YOKE X-007-25
Đăng ngày 05-10-2020 06:46:53 AM
Giá : 2.400.000 đ

Vòng khuyên đôi 8.9 tấn YOKE X-007-25
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-25

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 8.9
- Trọng lượng (kg) : 5.2

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đôi tải trọng 5.3 tấn YOKE X-007-19
Mã sản phẩm: YOKE X-007-19
Đăng ngày 05-10-2020 06:17:35 AM
Giá : 1.410.000 đ

Vòng khuyên đôi 5.3 tấn YOKE X-007-19
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-007-19

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 5.3
- Trọng lượng (kg) : 2.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL)

Vòng khuyến đơn tải trọng 13 tấn YOKE X-001-281
Mã sản phẩm: YOKE X-001-281
Đăng ngày 05-10-2020 06:00:23 AM
Giá : 1.260.000 đ

Vòng khuyên đơn 13 tấn YOKE X-001-281
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-281

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 13
- Trọng lượng (kg) : 2.8

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 13 tấn YOKE X-001-28
Mã sản phẩm: YOKE X-001-28
Đăng ngày 05-10-2020 05:55:26 AM
Giá : 1.550.000 đ

Vòng khuyên đơn 13 tấn YOKE X-001-28
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-28

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 13
- Trọng lượng (kg) : 3.9

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 11.5 tấn YOKE X-001-251
Mã sản phẩm: YOKE X-001-251
Đăng ngày 05-10-2020 05:49:45 AM
Giá : 1.300.000 đ

Vòng khuyên đơn 11.5 tấn YOKE X-001-251
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-251

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 11.5
- Trọng lượng (kg) : 3.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 11.5 tấn YOKE X-001-25
Mã sản phẩm: YOKE X-001-25
Đăng ngày 05-10-2020 05:40:39 AM
Giá : 960.000 đ

Vòng khuyên đơn 11.5 tấn YOKE X-001-25
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-25

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 11.5
- Trọng lượng (kg) : 2.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 8.9 tấn YOKE X-001-22
Mã sản phẩm: YOKE X-001-22
Đăng ngày 05-10-2020 05:37:53 AM
Giá : 825.000 đ

Vòng khuyên đơn 8.9 tấn YOKE X-001-22
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-22

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 8.9
- Trọng lượng (kg) : 1.6

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-001-19
Mã sản phẩm: YOKE X-001-19
Đăng ngày 05-10-2020 05:34:41 AM
Giá : 667.000 đ

Vòng khuyên đơn 6.7 tấn YOKE X-001-19
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-19

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 6.7
- Trọng lượng (kg) : 1.1

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 4 tấn YOKE X-001-16
Mã sản phẩm: YOKE X-001-16
Đăng ngày 05-10-2020 05:31:26 AM
Giá : 515.000 đ

Vòng khuyên đơn YOKE X-001-16 (tải trọng 4 tấn)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-16

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 4
- Trọng lượng (kg) : 0.7

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Vòng khuyến đơn tải trọng 2.8 tấn YOKE X-001-13
Mã sản phẩm: YOKE X-001-13
Đăng ngày 05-10-2020 05:25:14 AM
Giá : 265.000 đ

Vòng khuyên đơn YOKE X-001-13 (tải trọng 2.8 tấn)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : X-001-13

- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim tôi luyện lớp 10.
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Lớp: 10
Tải trọng làm việc (t) : 2.8
- Trọng lượng (kg) : 0.4

- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây