Tời quay tay bánh cóc chất liệu inox 300kg Maxpull ERSB-3
Mã sản phẩm: Maxpull ERSB-3
Đăng ngày 18-05-2021 01:00:33 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay bánh cóc bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 300kg Maxpull ERSB-3
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ERSB-3
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940N (300 kgf) ø6 Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 4:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15.9 kg

Tời quay tay bánh cóc chất liệu inox 100kg Maxpull ERSB-1
Mã sản phẩm: Maxpull ERSB-1
Đăng ngày 18-05-2021 12:55:55 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay bánh cóc bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 100kg Maxpull ERSB-1
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ERSB-1
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) ø5 Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : ø5mm(6×19) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) 
+ Lớp 3:187N (19,0kgf)
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 9 kg

Tời quay tay chất liệu inox 1000kg Maxpull ESB-10
Mã sản phẩm: Maxpull ESB-10
Đăng ngày 18-05-2021 12:27:36 PM
Giá : 41.950.000 đ

Tời quay tay bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 1000kg Maxpull ESB-10
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ESB-10
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800N (1000 kgf) ø8 Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø8mm(6×37) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:133N (13,5kgf)
+ Lớp 2:157N (16,0kgf)
+ Lớp 3:182N (18,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 300mm
- Trọng lượng : 16.6 kg

Tời quay tay chất liệu inox 500kg Maxpull ESB-5
Mã sản phẩm: Maxpull ESB-5
Đăng ngày 18-05-2021 10:55:18 AM
Giá : 37.950.000 đ

Tời quay tay bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 500kg Maxpull ESB-5
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ESB-5
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 4900N (500 kgf) ø6 Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 40m
- Tỷ số truyền : 1/8.9
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:109N (11,1kgf)
+ Lớp 3:142N (14,4kgf)
+ Lớp 5:174N (17,7kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15.6 kg

Tời quay tay chất liệu inox 300kg Maxpull ESB-3
Mã sản phẩm: Maxpull ESB-3
Đăng ngày 17-05-2021 07:02:49 PM
Giá : 34.950.000 đ

Tời quay tay bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 300kg Maxpull ESB-3
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ESB-3
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940N (300 kgf) ø6 Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 5:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 14.3 kg

Tời quay tay chất liệu inox 100kg Maxpull ESB-1
Mã sản phẩm: Maxpull ESB-1
Đăng ngày 17-05-2021 06:20:04 PM
Giá : 24.950.000 đ

Tời quay tay bằng thép không gỉ (đánh bóng điện phân) 100kg Maxpull ESB-1
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : ESB-1
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) ø5 Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : ø5mm(6×19) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) 
+ Lớp 3:187N (19,0kgf)
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 7,4 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 3000kg Maxpull GM-30-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-30-GS
Đăng ngày 17-05-2021 05:24:45 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 3000kg MAXPULL GM-30-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-30-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 29400 N (3000 kgf) ø12 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø12mm(6×37) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/35.5
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:137N (13,9kgf)
+ Lớp 2:169N (17,2kgf)
+ Lớp 3:201N (20,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 37.7kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 2000kg Maxpull GM-20-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-20-GS
Đăng ngày 17-05-2021 05:14:37 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 2000kg MAXPULL GM-20-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-20-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 19600 N (2000 kgf) ø9 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø9mm(6×37) x 38m
- Tỷ số truyền : 1/20
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:157N (16,0kgf)
+ Lớp 2:186N (18,9kgf)
+ Lớp 3:214N (21,8kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 28.2kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 1000kg Maxpull GM-10-GS
Mã sản phẩm: GM-10-GS
Đăng ngày 17-05-2021 05:04:40 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 1000kg MAXPULL GM-10-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-10-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800 N (1000 kgf) ø8 Quấn dây lên đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : ø8mm(6×37) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:133N (13,5kgf)
+ Lớp 2:157N (16,0kgf)
+ Lớp 3:182N (18,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 300mm
- Trọng lượng : 16.4kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 500kg Maxpull GM-5-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-5-GS
Đăng ngày 17-05-2021 04:53:32 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 500kg MAXPULL GM-5-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-5-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 4900 N (500 kgf) ø6 Quấn dây lên đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 40m
- Tỷ số truyền : 1/8.9
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:109N (11,1kgf)
+ Lớp 3:142N (14,4kgf)
+ Lớp 5:174N (17,7kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15,3 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 300kg Maxpull GM-3-GS
Mã sản phẩm: Maxpull GM-3-GS
Đăng ngày 17-05-2021 04:38:14 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 300kg MAXPULL GM-3-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-3-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940 N (300 kgf) ø6 Quấn dây lên đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : ø6mm(6×37) x 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 5:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 14,1 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng 100kg Maxpull GM-1-GS
Mã sản phẩm: MAXPULL GM-1-GS
Đăng ngày 17-05-2021 01:29:49 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời quay tay thép mạ kẽm nhúng nóng (xoay 360 độ) 100kg MAXPULL GM-1-GS
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : GM-1-GS
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) 5φ Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : ø5mm(6×19) x 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) ;
+ Lớp 3:187N (19,0kgf);
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 7,2 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 3000kg Maxpull MR-30
Mã sản phẩm: Maxpull MR-30
Đăng ngày 17-05-2021 12:08:38 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 3000kg Maxpull MR-30
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-30
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 29400 N (3000 kgf) 12φ Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : φ12 * 35m
- Tỷ số truyền : 1/35.5
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:137N (13,9kgf)
+ Lớp 2:169N (17,2kgf)
+ Lớp 3:201N (20,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 38.6 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 2000kg Maxpull MR-20
Mã sản phẩm: Maxpull MR-20
Đăng ngày 17-05-2021 11:51:45 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 2000kg Maxpull MR-20
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-20
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 19600 N (2000 kgf) 9φ Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : φ9 * 38m
- Tỷ số truyền : 1/20
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:157N (16,0kgf)
+ Lớp 2:186N (18,9kgf)
+ Lớp 3:214N (21,8kgf)
- Chiều dài tay cầm : 370mm
- Trọng lượng : 29.1 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 1000kg Maxpull MR-10
Mã sản phẩm: Maxpull MR-10
Đăng ngày 17-05-2021 11:26:24 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 1000kg Maxpull MR-10
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-10
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800 N (1000 kgf) 8φ Cuộn dây đến lớp thứ 3
- Dung lượng trống : φ8 * 35m
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:133N (13,5kgf)
+ Lớp 2:157N (16,0kgf)
+ Lớp 3:182N (18,5kgf)
- Chiều dài tay cầm : 300mm
- Trọng lượng : 17.3 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 500kg Maxpull MR-5
Mã sản phẩm: Maxpull MR-5
Đăng ngày 17-05-2021 11:15:23 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 500kg Maxpull MR-5
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-5
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 4900 N (500 kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : φ6 * 40m
- Tỷ số truyền : 1/8.9
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:109N (11,1kgf)
+ Lớp 3:142N (14,4kgf)
+ Lớp 5:174N (17,7kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 16.3 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 300kg Maxpull MR-3
Mã sản phẩm: Maxpull MR-3
Đăng ngày 17-05-2021 11:06:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 300kg Maxpull MR-3
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-3
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2940 N (300 kgf) 6φ Cuộn dây đến lớp thứ 5
- Dung lượng trống : φ6 * 32m
- Tỷ số truyền : 1/6.25
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:76N (7,7kgf)
+ Lớp 3:103N (10,5kgf)
+ Lớp 5:131N (13,3kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 15 kg

Tời quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 100kg Maxpull MR-1
Mã sản phẩm: Maxpull MR-1
Đăng ngày 15-05-2021 01:20:40 PM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp quay tay thép mạ kẽm cơ cấu bánh cóc 100kg Maxpull MR-1
Thông số kỷ thuật 

- Mã sản phẩm : MR-1
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 980 N (100 kgf) 5φ Cuộn dây đến lớp thứ 4
- Dung lượng trống : φ5 * 35m
- Tỷ số truyền : 1/1
- Lực căng dây :
+ Lớp 1:143N (14,6kgf) ;
+ Lớp 3:187N (19,0kgf);
+ Lớp 4:208N (21,2kgf)
- Chiều dài tay cầm : 250mm
- Trọng lượng : 8,1 kg

Tời cáp quay tay kéo ngang 2000kg Maxpull MC-20
Mã sản phẩm: Maxpull MC-20
Đăng ngày 15-05-2021 11:34:42 AM
Giá : 28.950.000 đ

Tời quay tay kéo ngang 2000kg Maxpull MC-20
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm : MC-20
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 19600N (2000kgf)
- Đường kính dây cáp : Φ9mm
- Tỷ số truyền : 1/20
- Lực vận hành tay quay : 128N (13.0kgf)
- Chiều dài tay quay : 370mm
- Trọng lượng : 31.3 kg

Tời cáp quay tay kéo ngang 1000kg Maxpull MC-10
Mã sản phẩm: Maxpull MC-10
Đăng ngày 15-05-2021 11:24:10 AM
Giá : 23.595.000 đ

Tời quay tay kéo ngang 1000kg Maxpull MC-10
Thông số kỷ thuật 
- Mã sản phẩm : MC-10
- Thương hiệu : MAXPULL
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 9800N (1000kgf)
- Đường kính dây cáp : Φ8mm
- Tỷ số truyền : 1/12.6
- Lực vận hành tay quay : 106N (10.8kgf)
- Chiều dài tay quay : 300mm
- Trọng lượng : 20.1 kg

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây