Tời cáp điện 1200kg DAC PA-1200
Mã sản phẩm: DAC PA-1200
Đăng ngày 23-11-2020 04:53:22 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 1200kg 1 pha DAC PA-1200
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-1200
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 2100W
- Tải nâng: 600 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  1200 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 1000kg DAC PA-1000
Mã sản phẩm: DAC PA-1000
Đăng ngày 23-11-2020 04:50:23 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 1000kg 1 pha DAC PA-1000
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-1000
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 2000W
- Tải nâng: 500 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  1000 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 800kg DAC PA-800
Mã sản phẩm: DAC PA-800
Đăng ngày 23-11-2020 04:46:11 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 800kg 1 pha DAC PA-800
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-800
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1800W
- Tải nâng: 400 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  800 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 500kg DAC PA-500
Mã sản phẩm: DAC PA-500
Đăng ngày 23-11-2020 04:43:03 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 500kg 1 pha DAC PA-500
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-500
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1350W
- Tải nâng: 250 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  500 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 300kg DAC PA-300
Mã sản phẩm: DAC PA-300
Đăng ngày 23-11-2020 04:34:13 AM
Giá bán: Liên hệ

Tời cáp điện treo 300kg 1 pha DAC PA-300
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA-300
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : DAC
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 650W
- Tải nâng: 150 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 30 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  300 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 15 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 200kg KENSEN PA200
Mã sản phẩm: KENSEN PA200
Đăng ngày 21-11-2020 06:09:30 AM
Giá : 2.850.000 đ

Tời cáp điện treo 200kg 1 pha KENSEN PA200
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA200
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN 
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 450W
- Tải nâng: 100 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  200 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 300kg KENSEN PA300
Mã sản phẩm: KENSEN PA300
Đăng ngày 21-11-2020 06:02:53 AM
Giá : 2.550.000 đ

Tời cáp điện treo 300kg 1 pha KENSEN PA300
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA300
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN 
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 550W
- Tải nâng: 150 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  300 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 400kg KENSEN PA400
Mã sản phẩm: KENSEN PA400
Đăng ngày 21-11-2020 05:55:09 AM
Giá : 3.150.000 đ

Tời cáp điện treo 400kg 1 pha KENSEN PA-400
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA400
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN 
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 750W
- Tải nâng: 200 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  400 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 600kg KENSEN PA600
Mã sản phẩm: KENSEN PA600
Đăng ngày 21-11-2020 05:48:39 AM
Giá : 3.950.000 đ

Tời cáp điện treo 600kg 1 pha KENSEN PA-600
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA600
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN 
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1050W
- Tải nâng: 300 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  600 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 1000kg KENSEN PA1000
Mã sản phẩm: KENSEN PA1000
Đăng ngày 21-11-2020 05:41:59 AM
Giá : 7.950.000 đ

Tời cáp điện treo 1000kg 1 pha KENSEN PA-1000
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA1000
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KENSEN
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1600W
- Tải nâng: 500 kg ( Móc tải đơn ) - Chiều cao nâng: 17 m - Vận tốc: 10m / phút
- Tải nâng:  1000 kg ( Móc qua ròng rọc đi kèm ) - Chiều cao nâng: 8.5 m - Vận tốc: 5 m/ phút
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 150kg KONDO PA300
Mã sản phẩm: KONDO PA300
Đăng ngày 20-11-2020 11:10:26 AM
Giá : 2.950.000 đ

Tời cáp điện treo 150kg 1 pha KONDO PA-300
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA300
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 600W
- Tốc độ tời : 10m – 5m/phút
- Trọng lượng nâng : 150kg (móc đơn)/300kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 100kg KONDO PA200
Mã sản phẩm: KONDO PA200
Đăng ngày 20-11-2020 11:07:36 AM
Giá : 2.550.000 đ

Tời cáp điện treo 100kg 1 pha KONDO PA-200
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA200
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 480W
- Tốc độ tời : 10m – 5m/phút
- Trọng lượng nâng : 100kg (móc đơn)/200kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 200kg KONDO PA400
Mã sản phẩm: KONDO PA400
Đăng ngày 20-11-2020 11:01:46 AM
Giá : 3.195.000 đ

Tời cáp điện treo 200kg 1 pha KONDO PA-400
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA400
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 950W
- Tốc độ tời : 10m – 5m/phút
- Trọng lượng nâng : 200kg (móc đơn)/400kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 300kg KONDO PA600
Mã sản phẩm: KONDO PA600
Đăng ngày 20-11-2020 10:56:30 AM
Giá : 3.750.000 đ

Tời cáp điện treo 300kg 1 pha KONDO PA-600
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA600
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1200W
- Tốc độ tời : 10m – 5m/phút
- Trọng lượng nâng : 300kg (móc đơn)/600kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 400kg KONDO PA800
Mã sản phẩm: KONDO PA800
Đăng ngày 20-11-2020 10:50:42 AM
Giá : 5.050.000 đ

Tời cáp điện treo 400kg 1 pha KONDO PA-800
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA800
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1300W
- Tốc độ tời : 8m – 4m/phút
- Trọng lượng nâng : 400kg (móc đơn)/800kg (móc đôi)
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện 500kg KONDO PA1000
Mã sản phẩm: KONDO PA-1000
Đăng ngày 20-11-2020 10:40:33 AM
Giá : 6.250.000 đ

Tời cáp điện treo 500kg 1 pha KONDO PA-1000
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : PA1000
- Sản xuất tại : Trung Quốc
- Thương hiệu : KONDO
- Nguồn điện áp : 220V
- Loại máy : Chạy điện
- Lõi mô tơ : Dây đồng
- Công suất : 1600W
- Tốc độ tời : 8m – 4m/phút
- Trọng lượng nâng : 500 – 1000 Kg
- Bảo hành : 6 tháng

Tời cáp điện treo 160kg 30m DU-160B
Mã sản phẩm: DUKE DU-160B
Đăng ngày 13-06-2020 07:12:14 AM
Giá : 14.500.000 đ

Tời cáp treo mini DUKE DU-160B(160kg/30m)
Thông số kỷ thuật

- Model: DU-160B
- Thương hiệu : DUKE
- Xuất xứ : Đài Loan
- Điện áp sử dụng : 220V/ 1pha/50Hz
- Tải trọng nâng : 160 Kg
- Chiều cao nâng :30 m
- Tốc độ nâng (m/p) :19
- Công suất motor nâng : 1.3kw
- Đường kính cáp : Ø 5 x 30 m
- Trọng lượng : 22Kg
- Dây cáp điều khiển  : 7m

Tời cáp điện treo 180kg 30m DU-180A
Mã sản phẩm: DUKE DU-180A
Đăng ngày 13-06-2020 06:50:34 AM
Giá : 12.500.000 đ

Tời cáp treo mini DUKE DU-180A(180kg/30m)
Thông số kỷ thuật

- Model: DU-180A
- Thương hiệu : DUKE
- Xuất xứ : Đài Loan
- Điện áp sử dụng : 220V/ 1pha/50Hz
- Tải trọng nâng : 180 Kg
- Chiều cao nâng :30 m
- Tốc độ nâng (m/p) :19
- Công suất motor nâng : 1.3kw
- Đường kính cáp : Ø 5 x 30 m
- Trọng lượng : 22Kg
- Dây cáp điều khiển  : 7m

Tời cáp điện treo 75kg 30m DU-75A
Mã sản phẩm: DUKE DU-75A
Đăng ngày 13-06-2020 06:45:11 AM
Giá : 9.950.000 đ

Tời cáp treo mini DUKE DU-75A(75kg/30m)
Thông số kỷ thuật

- Model: DU-75A
- Thương hiệu : DUKE
- Xuất xứ : Đài Loan
- Điện áp sử dụng : 220V/ 1pha/50Hz
- Tải trọng nâng : 75 Kg
- Chiều cao nâng :30 m
- Tốc độ nâng (m/p) :27
- Công suất motor nâng : 1.3kw
- Đường kính cáp : Ø 4 x 30 m
- Trọng lượng : 12Kg
- Dây cáp điều khiển  : 7m

Tời cáp điện treo 500kg 30m DU-500A
Mã sản phẩm: DUKE DU-500A
Đăng ngày 13-06-2020 06:36:47 AM
Giá : 15.950.000 đ

Tời cáp treo mini DUKE DU-500A(500kg/30m)
Thông số kỷ thuật

- Model: DU-500A
- Thương hiệu : DUKE
- Xuất xứ : Đài Loan
- Điện áp sử dụng : 220V/ 1pha/50Hz
- Tải trọng nâng : 500 Kg
- Chiều cao nâng :30 m
- Tốc độ nâng (m/p) :11
- Công suất motor nâng : 2kw
- Đường kính cáp : Ø 7 x 30 m
- Trọng lượng : 29Kg
- Dây cáp điều khiển  : 7m

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây