Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-0
Đăng ngày 15-10-2020 05:19:12 AM
Giá : 3.630.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-04 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 70mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-03
Đăng ngày 15-10-2020 05:16:54 AM
Giá : 3.610.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-03 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 50mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-02
Đăng ngày 15-10-2020 05:11:58 AM
Giá : 3.510.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-02 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 40mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 2500kg YOKE 8-251-025-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-025-01
Đăng ngày 15-10-2020 05:07:46 AM
Giá : 2.920.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-025-01 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-025-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1700kg YOKE 8-251-014-05
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-05
Đăng ngày 15-10-2020 05:00:17 AM
Giá : 2.835.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-05 Đài Loan (tải trọng 1700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-05
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M24
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1700kg YOKE 8-251-014-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-04
Đăng ngày 15-10-2020 04:56:04 AM
Giá : 2.725.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-04 Đài Loan (tải trọng 1700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-03
Đăng ngày 15-10-2020 04:52:23 AM
Giá : 2.415.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-03 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-02
Đăng ngày 15-10-2020 04:48:17 AM
Giá : 2.390.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-02 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 24mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.5

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1400kg YOKE 8-251-014-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-014-01
Đăng ngày 15-10-2020 04:44:39 AM
Giá : 2.340.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-014-01 Đài Loan (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-014-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1400Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.44

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 1000kg YOKE 8-251-007-04
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-04
Đăng ngày 14-10-2020 12:40:43 PM
Giá : 3.165.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-04 Đài Loan (tải trọng 1000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-04
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M14
- Chiều dài ren : 20mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 700kg YOKE 8-251-007-03
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-03
Đăng ngày 14-10-2020 12:37:31 PM
Giá : 2.355.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-03 Đài Loan (tải trọng 700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-03
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M12
- Chiều dài ren : 25mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 700kg YOKE 8-251-007-02
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-02
Đăng ngày 14-10-2020 12:32:20 PM
Giá : 2.235.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-02 Đài Loan (tải trọng 700kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-02
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 700Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M12
- Chiều dài ren : 18mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 230° tải trọng 500kg YOKE 8-251-007-01
Mã sản phẩm: YOKE 8-251-007-01
Đăng ngày 13-10-2020 12:33:59 PM
Giá : 2.145.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 230° YOKE 8-251-007-01 Đài Loan (tải trọng 500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-251-007-01
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M10
- Chiều dài ren : 18mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 230 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.4

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 7000kg YOKE 8-211-070
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-070
Đăng ngày 13-10-2020 12:15:05 PM
Giá : 5.689.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-070 Đài Loan (tải trọng 7000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-070
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M36
- Chiều dài ren : 54 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 3.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 5000kg YOKE 8-211-050
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-050
Đăng ngày 13-10-2020 12:12:38 PM
Giá : 5.480.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-050 Đài Loan (tải trọng 5000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-050
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M30
- Chiều dài ren : 48 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 3.1

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 4200kg YOKE 8-211-042
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-042
Đăng ngày 13-10-2020 12:08:50 PM
Giá : 5.335.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-042 Đài Loan (tải trọng 4200kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-042
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4200Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M27
- Chiều dài ren : 38 mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 2.9

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 4000kg YOKE 8-211-040
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-040
Đăng ngày 13-10-2020 12:05:53 PM
Giá : 2.620.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-040 Đài Loan (tải trọng 4000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-040
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M24
- Chiều dài ren : 36mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.9

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 2500kg YOKE 8-211-025
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-025
Đăng ngày 13-10-2020 11:55:23 AM
Giá : 2.565.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-025 Đài Loan (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-025
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2500Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M20
- Chiều dài ren : 30mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.6

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 2000kg YOKE 8-211-020
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-020
Đăng ngày 12-10-2020 01:44:32 PM
Giá : 2.535.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-020 Đài Loan (tải trọng 2000kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-020
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2000Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M18
- Chiều dài ren : 26mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 1.3

Bu-lông tai cẩu xoay 360° - nghiêng 90° tải trọng 1500kg YOKE 8-211-015
Mã sản phẩm: YOKE 8-211-015
Đăng ngày 12-10-2020 01:41:18 PM
Giá : 1.975.000 đ

Tai cẩu xoay 360°- nghiêng 90° YOKE 8-211-015 Đài Loan (tải trọng 1500kg)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : 8-211-015
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1200Kg
- Hệ số an toàn: 4:1
- Cỡ ren  : M16
- Chiều dài ren : 24mm
- Xoay 360 độ - nghiêng 90 độ
- Đạt nhiều chứng chỉ, chứng nhận chất lượng, Test thế giới
- Khối lượng (Kg) : 0.6

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây