Sling xích đơn tải trọng 1400kg YOKE XSB-06
Mã sản phẩm: YOKE XSB-06
Đăng ngày 05-10-2020 04:19:55 AM
Giá : 2.890.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-06 (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1.4 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 6mm
- Khối lượng (Kg) : 2.5kg

Sling xích đơn tải trọng 2500kg YOKE XSB-08
Mã sản phẩm: YOKE XSB-08
Đăng ngày 05-10-2020 04:17:35 AM
Giá : 4.320.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-08 (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-08
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 8mm
- Khối lượng (Kg) : 5.8kg

Sling xích đơn tải trọng 4000kg YOKE XSB-10
Mã sản phẩm: YOKE XSB-10
Đăng ngày 05-10-2020 04:14:25 AM
Giá : 5.740.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-10 (tải trọng 4000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Khối lượng (Kg) : 9.5kg

Sling xích đơn tải trọng 6700kg YOKE XSB-13
Mã sản phẩm: YOKE XSB-13
Đăng ngày 05-10-2020 04:12:37 AM
Giá : 10.150.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-13 (tải trọng 6700kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 6.7 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 13mm
- Khối lượng (Kg) : 16.5kg

Sling xích đơn tải trọng 10000kg YOKE XSB-16
Mã sản phẩm: YOKE XSB-16
Đăng ngày 05-10-2020 04:10:10 AM
Giá : 15.885.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSB-16 (tải trọng 10000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSB-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 6.7 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 16mm
- Khối lượng (Kg) : 25.6kg

Sling xích đơn tải trọng 10000kg YOKE XSA-16
Mã sản phẩm: YOKE XSA-16
Đăng ngày 05-10-2020 04:01:32 AM
Giá : 13.885.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-16 (tải trọng 10000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 6.7 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 16mm
- Khối lượng (Kg) : 24.4kg

Sling xích đơn tải trọng 6700kg YOKE XSA-13
Mã sản phẩm: YOKE XSA-13
Đăng ngày 05-10-2020 03:57:46 AM
Giá : 9.015.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-13 (tải trọng 6700kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 6.7 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 13mm
- Khối lượng (Kg) : 15.8kg

Sling xích đơn tải trọng 4000kg YOKE XSA-10
Mã sản phẩm: YOKE XSA-10
Đăng ngày 05-10-2020 03:53:19 AM
Giá : 5.345.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-10 (tải trọng 4000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 4.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Khối lượng (Kg) : 9.2kg

Sling xích đơn tải trọng 2500kg YOKE XSA-08
Mã sản phẩm: YOKE XSA-08
Đăng ngày 05-10-2020 03:50:29 AM
Giá : 3.920.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-08 (tải trọng 2500kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-08
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2.5 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 8mm
- Khối lượng (Kg) : 5.5kg

Sling xích đơn tải trọng 1400kg YOKE XSA-06
Mã sản phẩm: YOKE XSA-06
Đăng ngày 03-10-2020 07:18:10 AM
Giá : 2.495.000 đ

Bộ xích tải đơn tích hợp móc co ngắn xích YOKE XSA-06 (tải trọng 1400kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XSA-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 1.4 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 2m
- Kích thước xích tải : 6mm
- Khối lượng (Kg) : 2.4kg

Sling xích đôi tải trọng 2000kg YOKE XTA-06
Mã sản phẩm: YOKE XTA-06
Đăng ngày 03-10-2020 07:00:27 AM
Giá : 4.355.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-06 (tải trọng 2000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 2m
- Kích thước xích tải : 6mm
- Khối lượng (Kg) : 4.2kg

Sling xích 2 chân tải trọng 3500kg YOKE XTA-08
Mã sản phẩm: YOKE XTA-08
Đăng ngày 03-10-2020 06:57:57 AM
Giá : 7.250.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-08 (tải trọng 3500kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-08
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 3.5 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 8mm
- Khối lượng (Kg) : 10.8kg

Sling xích 2 chân tải trọng 5600kg YOKE XTA-10
Mã sản phẩm: YOKE XTA-10
Đăng ngày 03-10-2020 06:55:19 AM
Giá : 10.250.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-10 (tải trọng 5600kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5.6 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Khối lượng (Kg) : 18.0kg

Sling xích 2 chân tải trọng 9400kg YOKE XTA-13
Mã sản phẩm: YOKE XTA-13
Đăng ngày 03-10-2020 06:51:12 AM
Giá : 16.985.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-13 (tải trọng 9400kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 9.4 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 13mm
- Khối lượng (Kg) : 30.8kg

Sling xích 2 chân tải trọng 14000kg YOKE XTA-16
Mã sản phẩm: YOKE XTA-16
Đăng ngày 03-10-2020 06:47:37 AM
Giá : 26.550.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTA-16 (tải trọng 14000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTA-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 14.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 16mm
- Khối lượng (Kg) : 48.4kg

Sling xích 2 chân tải trọng 14000kg YOKE XTB-16
Mã sản phẩm: YOKE XTB-16
Đăng ngày 03-10-2020 06:36:15 AM
Giá : 30.615.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-16 (tải trọng 14000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 14.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 16mm
- Khối lượng (Kg) : 50.8kg

Sling xích 2 chân tải trọng 9400kg YOKE XTB-13
Mã sản phẩm: YOKE XTB-13
Đăng ngày 03-10-2020 06:31:47 AM
Giá : 19.335.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-13 (tải trọng 9400kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 9.4 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 13mm
- Khối lượng (Kg) : 32.2kg

Sling xích 2 chân tải trọng 5600kg YOKE XTB-10
Mã sản phẩm: YOKE XTB-10
Đăng ngày 03-10-2020 06:26:43 AM
Giá : 11.065.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-10 (tải trọng 5600kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 5.6 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 10mm
- Khối lượng (Kg) : 18.6kg

Sling xích 2 chân tải trọng 3500kg YOKE XTB-08
Mã sản phẩm: YOKE XTB-08
Đăng ngày 03-10-2020 06:22:56 AM
Giá : 8.195.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-08 (tải trọng 3500kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-08
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 3.5 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 3m
- Kích thước xích tải : 8mm
- Khối lượng (Kg) : 11.4kg

Sling xích 2 chân tải trọng 2000kg YOKE XTB-06
Mã sản phẩm: YOKE XTB-06
Đăng ngày 03-10-2020 06:12:01 AM
Giá : 5.295.000 đ

Bộ xích tải 2 chân tích hợp móc co ngắn xích YOKE XTB-06 (tải trọng 2000kg)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : XTB-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Tải trọng làm việc: 2.0 tấn
- Hệ số an toàn: 4:1
- Chiều dài xích  : 2m
- Kích thước xích tải : 6mm
- Khối lượng (Kg) : 4.4kg

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây