Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 30 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-30T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 06:21:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 20 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-20T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 06:15:38 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 15 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-15T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 06:12:51 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 10 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-10T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 05:41:50 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-10T-12M
Đăng ngày 25-05-2020 05:38:19 AM
Giá bán: Liên hệ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-7.5T-12M
Đăng ngày 25-05-2020 05:31:25 AM
Giá : 185.550.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 7.5 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-7.5T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 05:20:39 AM
Giá : 169.975.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-5T-12M
Đăng ngày 25-05-2020 05:04:20 AM
Giá : 102.680.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 5 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-5T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 05:01:09 AM
Giá : 92.585.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 3 tấn KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-3T
Đăng ngày 25-05-2020 04:55:43 AM
Giá : 77.745.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-3T-12M
Đăng ngày 25-05-2020 04:53:31 AM
Giá : 89.950.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 3 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-3T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 04:51:07 AM
Giá : 83.375.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 2 tấn 6m KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-2T-6M
Đăng ngày 25-05-2020 04:43:00 AM
Giá : 77.525.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Palăng xích điện di chuyển 1 tốc độ 2 tấn KUKDONG KD-2M
Mã sản phẩm: KUKDONG KD-2M-2T
Đăng ngày 23-05-2020 07:18:41 AM
Giá : 73.275.000 đ

Palăng loại KD-2 tạo ra tiếng ồn thấp và sử dụng động cơ mạnh mẽ, hệ thống phanh kép và giới hạn. Nó cũng hoàn toàn được thiết kế để đáp ứng mong muốn của bạn với sự an toàn tốt nhất và hợp lý nhất trong quá trình vận hành.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây