Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWMC-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-20-12M
Đăng ngày 29-05-2020 07:44:23 AM
Giá : 401.145.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWMC 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5/0.35 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-600)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 190 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2300kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWMC-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-15-12M
Đăng ngày 28-05-2020 12:48:52 PM
Giá : 405.895.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWMC 15 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 15
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15000kg
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5/0.35 m/phút
- Công suất motor nâng : 13Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ20mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-600)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 190 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2030kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWMC-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-10-12M
Đăng ngày 28-05-2020 12:43:47 PM
Giá : 291.515.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWMC 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7/0.37 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8/1.1Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-450)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 175 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1210kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWMC-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-7.5-12m
Đăng ngày 28-05-2020 12:35:05 PM
Giá : 225.095.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWMC 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1/0.31 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6/1Kw x6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-450)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 175 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 910kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 5 tấn 6m KUKDONG KDWMC-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-5-6M
Đăng ngày 28-05-2020 12:09:28 PM
Giá : 162.185.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 5000Kg KUKDONG KDWMC 5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 4.7/0.47 m/phút
- Công suất motor nâng hạ (nhanh/chậm) : 5.5 Kw x 6/1Kw x6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 580kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWMC-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-5-12M
Đăng ngày 28-05-2020 12:05:49 PM
Giá : 179.348.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 5000Kg KUKDONG KDWMC 5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.7/0.47 m/phút
- Công suất motor nâng hạ (nhanh/chậm) : 5.5 Kw x 6/1Kw x6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 642kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWMC-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-3-12M
Đăng ngày 28-05-2020 12:00:23 PM
Giá : 146.585.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 3000Kg KUKDONG KDWMC 3 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5/0.75 m/phút
- Công suất motor nâng hạ (nhanh/chậm) : 5.5 Kw x 4/1.1Kw x4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 418kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 3 tấn 6m KUKDONG KDWMC-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-3-6M
Đăng ngày 28-05-2020 11:58:22 AM
Giá : 127.705.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 3000Kg KUKDONG KDWMC 2 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 7.5/0.75 m/phút
- Công suất motor nâng hạ (nhanh/chậm) : 5.5 Kw x 4/1.1Kw x4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 374kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 2 tấn 6m KUKDONG KDWMC-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-2-6M
Đăng ngày 28-05-2020 11:50:37 AM
Giá : 119.835.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 2000Kg KUKDONG KDWMC 2 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 8.4/0.84 m/phút
- Công suất motor nâng hạ (nhanh/chậm) : 3.7 Kw x 4/0.4Kw x4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ10mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 278kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWMC-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-2-12M
Đăng ngày 28-05-2020 11:47:52 AM
Giá : 137.425.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 2000Kg KUKDONG KDWMC 2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4/0.84 m/phút
- Công suất motor nâng hạ (nhanh/chậm) : 3.7 Kw x 4/0.4Kw x4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ10mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 314kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 1 tấn 12m KUKDONG KDWMC-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-1-12M
Đăng ngày 28-05-2020 11:26:44 AM
Giá : 118.095.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 1000Kg KUKDONG KDWMC 1 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 1
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 1000kg
- Tải thử : 1250kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 10/1.0 m/phút
- Công suất motor nâng hạ (nhanh/chậm) : 2.4 Kw x 4/0.4Kw x4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 218kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 2 tốc độ 1 tấn 6m KUKDONG KDWMC-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWMC-1-6M
Đăng ngày 28-05-2020 11:23:02 AM
Giá : 99.615.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 2 cấp tốc độ 1000Kg KUKDONG KDWMC 1 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWMC 1
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 1000kg
- Tải thử : 1250kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 10/1.0 m/phút
- Công suất motor nâng hạ (nhanh/chậm) : 2.4 Kw x 4/0.4Kw x4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 190kg
 

DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi