Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWM-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-20-12M
Đăng ngày 28-05-2020 12:31:10 PM
Giá : 401.145.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWM 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-450)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 175 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2300kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWM-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-15-12M
Đăng ngày 28-05-2020 12:25:05 PM
Giá : 346.865.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWM 15(chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 15
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15000kg
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 13 Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ20mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2030kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWM-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-10-12M
Đăng ngày 28-05-2020 12:12:04 PM
Giá : 240.795.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWM 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 125005kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1210kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWM-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-7.5-6M
Đăng ngày 28-05-2020 12:07:37 PM
Giá : 189.525.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWM 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 910kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 5 tấn 6m KUKDONG KDWM-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-5-6M
Đăng ngày 28-05-2020 10:28:21 AM
Giá : 120.050.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWM 5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 4.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 577kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWM-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-5-12M
Đăng ngày 28-05-2020 10:20:53 AM
Giá : 139.515.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWM 5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-300)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 150 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 642kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWM-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-3-12M
Đăng ngày 28-05-2020 10:15:25 AM
Giá : 108.895.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWM 3 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.4mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 418kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 3 tấn 6m KUKDONG KDWM-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-3-6M
Đăng ngày 28-05-2020 10:13:15 AM
Giá : 94.015.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWM 3 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.4mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 374kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 2 tấn 6m KUKDONG KDWM-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-2-6M
Đăng ngày 28-05-2020 10:01:41 AM
Giá : 88.415.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWM 2 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ10mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 278kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWM-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-2-12M
Đăng ngày 28-05-2020 09:57:26 AM
Giá : 103.250.000 đ

Tời nâng cáp điện di chuyển 1 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWM 2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ10mm x 2
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-250)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 125 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 314kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 1 tấn 12m KUKDONG KDWM-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-1-12M
Đăng ngày 28-05-2020 09:46:47 AM
Giá : 91.145.000 đ

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 1000kg Kukdong KDWM 1 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 1
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 1000kg
- Tải thử : 1250kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 2.4 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 218kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 1 tấn 6m KUKDONG KDWM-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-1-6M
Đăng ngày 28-05-2020 09:45:23 AM
Giá : 79.795.000 đ

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 1000kg Kukdong KDWM 1 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM 1
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 1000kg
- Tải thử : 1250kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 2.4 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 190kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 0.5 tấn 6m KUKDONG KDWM-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-0.5-6M
Đăng ngày 28-05-2020 09:41:06 AM
Giá : 78.235.000 đ

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 500kg Kukdong KDWM-0.5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM-0.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 500kg
- Tải thử : 750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 1.2 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ6mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 147kg
 

Palăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 0.5 tấn 12m KUKDONG KDWM-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWM-0.5-12M
Đăng ngày 27-05-2020 09:14:19 PM
Giá : 89.475.000 đ

Pa lăng cáp điện dầm đơn 1 tốc độ 500kg Kukdong KDWM-0.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWM-0.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 500kg
- Tải thử : 750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 1.2 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.4 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ6mm x 2
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đơn(I-200)
- Chiều rộng bản cánh dầm : 100 mm
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 167kg
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây