Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 30 tấn 12m KUKDONG KDWDC-30
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-30-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:39:37 AM
Giá : 660.495.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 30000kg KUKDONG KDWDC 30 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 30
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 30000kg
- Tải thử : 37500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 2.3/0.23 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 6
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 3536kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWDC-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-20-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:36:10 AM
Giá : 472.350.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWDC 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5/0.35 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2385kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWDC-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-15-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:30:43 AM
Giá : 420.665.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWDC 15 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 15
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15000kg
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5/0.35 m/phút
- Công suất motor nâng : 13Kw x 8/1.8Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ20mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1920kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWDC-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-10-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:07:01 AM
Giá : 287.875.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWDC 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7/0.37 m/phút
- Công suất motor nâng : 9Kw x 8/1.1Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1285kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWDC-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-7.5-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:57:43 AM
Giá : 217.855.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWDC 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1/0.31 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6/1.0Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 955kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWDC-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-5-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:50:47 AM
Giá : 189.725.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWDC 5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.7/0.47 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6/1.0Kw X 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 900kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWDC-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-3-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:39:55 AM
Giá : 156.935.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWDC 3 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5/0.75 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4/1.1Kw X 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ9mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 590kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 2 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWDC-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWDC-2-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:25:34 AM
Giá : 147.830.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWDC 2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWDC 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4/0.84 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4/0.4Kw X 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 4
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 490kg
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây