Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 30 tấn 12m KUKDONG KDWD-30
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-30-12M
Đăng ngày 29-05-2020 07:22:02 AM
Giá : 618.055.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 30000kg KUKDONG KDWD 30 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 30
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 30000kg
- Tải thử : 37500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 2.3 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.5mm x 6
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 3450kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 20 tấn 12m KUKDONG KDWD-20
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-20-12M
Đăng ngày 29-05-2020 07:17:17 AM
Giá : 413.285.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 20000kg KUKDONG KDWD 20 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 20
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 20000kg
- Tải thử : 25000kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 17Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ22.5mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 2300kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 15 tấn 12m KUKDONG KDWD-15
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-15-12M
Đăng ngày 29-05-2020 07:12:57 AM
Giá : 361.635.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 15000kg KUKDONG KDWD 15 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 15
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 15000kg
- Tải thử : 18750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 13Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 1.5 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ20mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1850kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWD-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-10-12M
Đăng ngày 29-05-2020 07:07:14 AM
Giá : 241.195.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 10000kg KUKDONG KDWD 10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1200kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWD-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-7.5-12M
Đăng ngày 29-05-2020 06:54:21 AM
Giá : 178.935.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 7500kg KUKDONG KDWD 7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 12.5
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ14mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 900kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWD-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-5-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:44:19 AM
Giá : 141.945.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 5000kg KUKDONG KDWD 5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.4mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 850kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWD-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-3-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:38:38 AM
Giá : 127.215.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 3000kg KUKDONG KDWD 3 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ9mm x 4
- Loại cáp : Φ6×37
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 550kg
 

Palăng cáp điện dầm đôi 1 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWD-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWD-2-12M
Đăng ngày 29-05-2020 05:33:20 AM
Giá : 120.985.000 đ

Tời nâng cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ 2000kg KUKDONG KDWD 2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWD 2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Tốc độ chạy ngang(m/min) : 20
- Công suất Motor con chạy (KwxP) : 0.75 x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 4
- Loại cáp : Φ6×19
- Kiểu lắp đặt : Dầm đôi
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 450kg
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây