Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 0.5 tấn 12m KUKDONG KDWS-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-0.5-12M
Đăng ngày 27-05-2020 12:29:24 PM
Giá : 60.685.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 500kg Kukdong KDWS-0.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-0.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 500kg
- Tải thử : 750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 1.2 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ6mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×19
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 120kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 0.5 tấn 6m KUKDONG KDWS-0.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-0.5-6M
Đăng ngày 27-05-2020 12:27:53 PM
Giá : 60.685.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 500kg Kukdong KDWS-0.5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-0.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 500kg
- Tải thử : 750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 1.2 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ6mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×19
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 100kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 10 tấn 12m KUKDONG KDWS-10
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-10
Đăng ngày 27-05-2020 11:50:27 AM
Giá bán: Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 10000kg Kukdong KDWS-10 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
 - Mã sản phẩm : KDWS-10
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 10000kg
- Tải thử : 12500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.7 m/phút
- Công suất motor nâng : 9 Kw x 8
- Số sợi cáp : ᴓ16 x 4
- Loại cáp : Φ6×37m
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 1000kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 7.5 tấn 12m KUKDONG KDWS-7.5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-7.5
Đăng ngày 27-05-2020 11:47:27 AM
Giá bán: Liên hệ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 7500kg Kukdong KDWS-7.5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
 - Mã sản phẩm : KDWS-7.5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 7500kg
- Tải thử : 9375kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 3.1 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Số sợi cáp : ᴓ14 x 4
- Loại cáp : Φ6×37m
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 700kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5 tấn 6m KUKDONG KDWS-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-5-6M
Đăng ngày 27-05-2020 11:27:14 AM
Giá : 105.035.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5000kg Kukdong KDWS-5 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 4.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 480kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5 tấn 12m KUKDONG KDWS-5
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-5-12M
Đăng ngày 27-05-2020 11:25:04 AM
Giá : 124.485.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 5000kg Kukdong KDWS-5 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-5
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 5000kg
- Tải thử : 6500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 4.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 6
- Số sợi cáp : ᴓ16mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 525kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 3 tấn 12m KUKDONG KDWS-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-3-12M
Đăng ngày 27-05-2020 10:58:13 AM
Giá : 99.595.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 3000kg Kukdong KDWS-3(chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 345kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 3 tấn 6m KUKDONG KDWS-3
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-3-6M
Đăng ngày 27-05-2020 10:55:09 AM
Giá : 85.615.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 3000kg Kukdong KDWS-3(chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-3
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 3000kg
- Tải thử : 3750kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 7.5 m/phút
- Công suất motor nâng : 5.5 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ12.5mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 300kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 2 tấn 6m KUKDONG KDWS-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-2-6M
Đăng ngày 27-05-2020 10:47:18 AM
Giá : 74.695.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 2000kg Kukdong KDWS-2(chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ10mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 205kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 2 tấn 12m KUKDONG KDWS-2
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-2-12M
Đăng ngày 27-05-2020 10:44:45 AM
Giá : 89.475.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 2000kg Kukdong KDWS-2 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-2
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 2000kg
- Tải thử : 2500kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 8.4 m/phút
- Công suất motor nâng : 3.7 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ10mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×37
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 240kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1 tấn 12m KUKDONG KDWS-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-1-12M
Đăng ngày 27-05-2020 10:39:52 AM
Giá : 69.685.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1000kg Kukdong KDWS-1 (chiều cao nâng 12m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-1
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 1000kg
- Tải thử : 1250kg
- Chiều cao nâng : 12m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 2.4 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×19
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 170kg

Palăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1 tấn 6m KUKDONG KDWS-1
Mã sản phẩm: KUKDONG KDWS-1-6M
Đăng ngày 27-05-2020 10:35:39 AM
Giá : 60.685.000 đ

Pa lăng cáp điện cố định 1 tốc độ 1000kg Kukdong KDWS-1 (chiều cao nâng 6m)
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KDWS-1
- Thương hiệu : KUKDONG
- Xuất xứ : Hàn Quốc
- Điện áp sử dụng : 380V / 3Pha / 50Hz
- Trọng tải nâng  : 1000kg
- Tải thử : 1250kg
- Chiều cao nâng : 6m
- Tốc độ nâng : 10 m/phút
- Công suất motor nâng : 2.4 Kw x 4
- Số sợi cáp : ᴓ8mm x 2
- Cấu trúc cáp: Φ6×19
- Thiết bị an toàn : Phanh đĩa từ
- Phương pháp hoạt động : Nút ấn
- Nhiệt độ môi trường : -10oC ~ + 40oC
- Trọng lượng : 146kg

DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi