Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn tải trọng 10 tấn YOKE X-047-16
Mã sản phẩm: YOKE X-047-16
Đăng ngày 12-10-2020 12:21:07 PM
Giá : 2.295.000 đ

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn để sử dụng với xích nâng 16mm YOKE X-047-16 (tải trọng 10 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-047-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 4.4
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-047-13
Mã sản phẩm: YOKE X-047-13
Đăng ngày 12-10-2020 12:19:22 PM
Giá : 1.285.000 đ

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn để sử dụng với xích nâng 13mm YOKE X-047-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-047-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 2.5
- Cỡ xích (mm) : 13

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn tải trọng 4 tấn YOKE X-047-10
Mã sản phẩm: YOKE X-047-10
Đăng ngày 12-10-2020 12:14:26 PM
Giá : 695.000 đ

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn để sử dụng với xích nâng 10mm YOKE X-047-10 (tải trọng 4 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-047-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 1.6
- Cỡ xích (mm) : 10

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn tải trọng 2.5 tấn YOKE X-047-07
Mã sản phẩm: YOKE X-047-07
Đăng ngày 07-10-2020 11:45:46 AM
Giá : 445.000 đ

Móc cẩu ngành đúc lỗ tròn để sử dụng với xích nâng 7.8mm YOKE X-047-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-047-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.8
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích tải trọng 10 tấn YOKE X-046-16
Mã sản phẩm: YOKE X-046-16
Đăng ngày 07-10-2020 11:33:44 AM
Giá : 2.665.000 đ

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích YOKE X-046-16 (tải trọng 10 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-046-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 6.4
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích tải trọng 6.7 tấn YOKE X-046-13
Mã sản phẩm: YOKE X-046-13
Đăng ngày 07-10-2020 11:29:55 AM
Giá : 1.550.000 đ

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích YOKE X-046-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-046-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 3.6
- Cỡ xích (mm) : 13

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích tải trọng 4 tấn YOKE X-046-10
Mã sản phẩm: YOKE X-046-10
Đăng ngày 07-10-2020 11:27:56 AM
Giá : 785.000 đ

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích YOKE X-046-10 (tải trọng 4 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-046-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 1.8
- Cỡ xích (mm) : 10

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích tải trọng 2.5 tấn YOKE X-046-07
Mã sản phẩm: YOKE X-046-07
Đăng ngày 07-10-2020 11:20:42 AM
Giá : 515.000 đ

Móc cẩu ngành đúc chốt mắt xích YOKE X-046-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-046-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.95
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 10 tấn YOKE X-041-16
Mã sản phẩm: YOKE X-041-16
Đăng ngày 07-10-2020 06:38:34 AM
Giá : 915.000 đ

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 10 tấn YOKE X-041-16 dùng cho xích phi 16mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 2.4
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-041-13
Mã sản phẩm: YOKE X-041-13
Đăng ngày 07-10-2020 06:36:39 AM
Giá : 605.000 đ

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 6.7 tấn YOKE X-041-13 dùng cho xích phi 13mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.4
- Cỡ xích (mm) : 13

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 4 tấn YOKE X-041-10
Mã sản phẩm: YOKE X-041-10
Đăng ngày 07-10-2020 06:34:06 AM
Giá : 325.000 đ

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 4 tấn YOKE X-041-10 dùng cho xích phi 10mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.6
- Cỡ xích (mm) : 10

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 2.5 tấn YOKE X-041-07
Mã sản phẩm: YOKE X-041-07
Đăng ngày 07-10-2020 06:29:55 AM
Giá : 195.000 đ

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 2.5 tấn YOKE X-041-07 dùng cho xích phi 7.8mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.3
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Móc gài xích lỗ tròn tải trọng 1.4 tấn YOKE X-041-06
Mã sản phẩm: YOKE X-041-06
Đăng ngày 07-10-2020 06:24:16 AM
Giá : 185.000 đ

Móc cẩu thu ngắn xích tải trọng 1.4 tấn YOKE X-041-06 dùng cho xích phi 6mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-041-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 6

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 10 tấn YOKE X-042-16
Mã sản phẩm: YOKE X-042-16
Đăng ngày 07-10-2020 06:07:09 AM
Giá : 1.255.000 đ

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 10 tấn YOKE X-042-16 dùng cho xích phi 16mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 2.7
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 6.7 tấn YOKE X-042-13
Mã sản phẩm: YOKE X-042-13
Đăng ngày 07-10-2020 06:02:53 AM
Giá : 880.000 đ

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 6.7 tấn YOKE X-042-13 dùng cho xích phi 13mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.6
- Cỡ xích (mm) : 13

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 4 tấn YOKE X-042-10
Mã sản phẩm: YOKE X-042-10
Đăng ngày 07-10-2020 06:00:24 AM
Giá : 450.000 đ

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 4 tấn YOKE X-042-10 dùng cho xích phi 10mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.8
- Cỡ xích (mm) : 10

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 2.5 tấn YOKE X-042-07
Mã sản phẩm: YOKE X-042-07
Đăng ngày 07-10-2020 05:56:29 AM
Giá : 325.000 đ

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 2.5 tấn YOKE X-042-07 dùng cho xích phi 7.8mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.4
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Móc gài xích chốt mắt xích tải trọng 1.4 tấn YOKE X-042-06
Mã sản phẩm: YOKE X-042-06
Đăng ngày 07-10-2020 05:44:59 AM
Giá : 285.000 đ

Móc cẩu mắt thu xích tải trọng 1.4 tấn YOKE X-042-06 dùng cho xích phi 6mm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-042-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 6

Móc cẩu lưỡi gà lỗ tròn tải trọng 10 tấn YOKE X-044/S-16
Mã sản phẩm: YOKE X-044/S-16
Đăng ngày 07-10-2020 05:17:31 AM
Giá : 1.450.000 đ

Móc cẩu lưỡi gà lỗ tròn tải trọng 10 tấn YOKE X-044/S-16 (Grade100)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-044/S-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 3.4
- Cỡ xích (mm) : 16

Móc cẩu lưỡi gà lỗ tròn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-044/S-13
Mã sản phẩm: YOKE X-044/S-13
Đăng ngày 07-10-2020 05:13:29 AM
Giá : 785.000 đ

Móc cẩu lưỡi gà lỗ tròn tải trọng 6.7 tấn YOKE X-044/S-13 (Grade100)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-044/S-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.8
- Cỡ xích (mm) : 13

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây