Khóa nối xích 16mm YOKE X-016-16 (tải trọng 10 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-16
Đăng ngày 05-10-2020 11:43:52 AM
Giá : 1.705.000 đ

Khóa nối cáp 16mm tải trọng 10 tấn YOKE X-016-16
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 2.0
- Cỡ xích (mm) : 16

Khóa nối xích 13mm YOKE X-016-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-13
Đăng ngày 05-10-2020 11:40:24 AM
Giá : 1.015.000 đ

Khóa nối cáp 13mm tải trọng 6.7 tấn YOKE X-016-13
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6.7
- Trọng lượng (Kg) : 1.1
- Cỡ xích (mm) : 13

Khóa nối xích 10mm YOKE X-016-10 (tải trọng 4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-10
Đăng ngày 05-10-2020 11:36:16 AM
Giá : 665.000 đ

Khóa nối cáp 10mm tải trọng 4 tấn YOKE X-016-10
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.6
- Cỡ xích (mm) : 10

Khóa nối xích 7.8mm YOKE X-016-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-07
Đăng ngày 05-10-2020 11:32:57 AM
Giá : 525.000 đ

Khóa nối cáp 7.8mm tải trọng 2.5 tấn YOKE X-016-07
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.3
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Khóa nối xích 6mm YOKE X-016-06 (tải trọng 1.4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-016-06
Đăng ngày 05-10-2020 11:27:22 AM
Giá : 485.000 đ

Khóa nối cáp 6mm tải trọng 1.4 tấn YOKE X-016-06
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-016-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 6

Khóa nối xích 22mm YOKE X-015-22 (tải trọng 19 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-22
Đăng ngày 05-10-2020 11:03:51 AM
Giá : 2.100.000 đ

Khóa nối xích 22mm tải trọng 19 tấn YOKE X-015-22
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-21
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 19
- Trọng lượng (Kg) : 2.1
- Cỡ xích (mm) : 22

Khóa nối xích 20mm YOKE X-015-20 (tải trọng 16 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-20
Đăng ngày 05-10-2020 11:00:43 AM
Giá : 1.275.000 đ

Khóa nối xích 20mm tải trọng 16 tấn YOKE X-015-20
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-20
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 16
- Trọng lượng (Kg) : 2.1
- Cỡ xích (mm) : 20

Khóa nối xích 16mm YOKE X-015-16 (tải trọng 10 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-16
Đăng ngày 05-10-2020 10:57:27 AM
Giá : 695.000 đ

Khóa nối xích 16mm tải trọng 10 tấn YOKE X-015-16
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-16
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 10
- Trọng lượng (Kg) : 1.2
- Cỡ xích (mm) : 16

Khóa nối xích 13mm YOKE X-015-13 (tải trọng 6.7 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-13
Đăng ngày 05-10-2020 10:54:10 AM
Giá : 465.000 đ

Khóa nối xích 13mm tải trọng 6.7 tấn YOKE X-015-13
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-13
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 6,7
- Trọng lượng (Kg) : 0.7
- Cỡ xích (mm) : 13

Khóa nối xích 10mm YOKE X-015-10 (tải trọng 4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-10
Đăng ngày 05-10-2020 10:46:11 AM
Giá : 265.000 đ

Khóa nối xích 10mm tải trọng 4 tấn YOKE X-015-10
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-10
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 4
- Trọng lượng (Kg) : 0.3
- Cỡ xích (mm) : 10

Khóa nối xích 7.8mm YOKE X-015-07 (tải trọng 2.5 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-015-07
Đăng ngày 05-10-2020 10:09:08 AM
Giá : 245.000 đ

Khóa nối xích 7.8mm tải trọng 2.5 tấn YOKE X-015-07
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-07
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 2.5
- Trọng lượng (Kg) : 0.2
- Cỡ xích (mm) : 7.8

Khóa nối xích 6mm YOKE X-015-06 (tải trọng 1.4 tấn)
Mã sản phẩm: YOKE X-001-06
Đăng ngày 05-10-2020 10:00:41 AM
Giá : 245.000 đ

Khóa nối xích 6mm tải trọng 1.4 tấn YOKE X-015-06
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : X-015-06
- Nhà sản xuất: YOKE – Taiwan
- Xuất xứ : Đài Loan
- Chất liệu: Thép hợp kim nguội và tôi luyện lớp 10
- Đánh dấu: Theo tiêu chuẩn
- Chứng nhận: EN 1677-4
- Hệ số an toàn: 4: 1
- Phạm vi nhiệt độ: -40 ° lên đến + 200 ° C (không giảm WLL).
- Tải trọng làm việc (tấn) : 1.4
- Trọng lượng (Kg) : 0.08
- Cỡ xích (mm) : 6

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây