Khóa nối xích dùng cho xích Φ10mm Eagle Clamp CPZ-10
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CPZ-10
Đăng ngày 10-05-2019 04:21:23 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 2 tấn dùng cho xích Φ10mm EagleClamp CPZ-10
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CPZ-10

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ10
- Tải trọng làm việc : 2 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 2.5tấn
- Tải trọng phá hủy : 124 KN
-  Trọng lượng : 0,43 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ8mm Eagle Clamp CPZ-8
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CPZ-8
Đăng ngày 10-05-2019 04:18:28 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 1 tấn dùng cho xích Φ8mm Eagle Clamp CPZ-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CPZ-8

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ8
- Tải trọng làm việc : 1 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 1.6 tấn
- Tải trọng phá hủy : 78.5 KN
-  Trọng lượng : 0,22 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ6mm Eagle Clamp CPZ-6
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CPZ-6
Đăng ngày 10-05-2019 04:11:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 0.5 tấn dùng cho xích Φ6mm Eagle Clamp CPZ-6
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CPZ-6

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ6
- Tải trọng làm việc : 0.5 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 0.9 tấn
- Tải trọng phá hủy : 44 KN
-  Trọng lượng : 0,12 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ36mm Eagle Clamp CP-36
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-36
Đăng ngày 10-05-2019 03:40:57 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 30 tấn dùng cho xích Φ36mm EagleClamp CP-36
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-36

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ36
- Tải trọng làm việc : 30 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 32tấn
- Tải trọng phá hủy : 1568KN
-  Trọng lượng : 13 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ32mm Eagle Clamp CP-32
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-32
Đăng ngày 10-05-2019 03:38:03 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 23 tấn dùng cho xích Φ32mm Eagle Clamp CP-32
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-32

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ32
- Tải trọng làm việc : 23 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 26 tấn
- Tải trọng phá hủy : 1262.2KN
-  Trọng lượng : 8.2 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ26mm Eagle Clamp CP-26
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-26
Đăng ngày 10-05-2019 03:35:26 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 15 tấn dùng cho xích Φ26mm Eagle Clamp CP-26
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-26

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ26
- Tải trọng làm việc : 15 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 17 tấn
- Tải trọng phá hủy : 832KN
-  Trọng lượng : 4.52 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ22mm Eagle Clamp CP-22
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-22
Đăng ngày 10-05-2019 03:32:51 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 10 tấn dùng cho xích Φ22mm Eagle Clamp CP-22
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-22

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ22
- Tải trọng làm việc : 10 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 12 tấn
- Tải trọng phá hủy : 589KN
-  Trọng lượng : 3.18 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ20mm Eagle Clamp CP-20
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-20
Đăng ngày 10-05-2019 03:29:46 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 9 tấn dùng cho xích Φ18/20mm Eagle Clamp CP-20
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-20

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ18/20
- Tải trọng làm việc : 9 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 10.2 tấn
- Tải trọng phá hủy : 490KN
-  Trọng lượng : 2.02 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ16mm Eagle Clamp CP-16
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-16
Đăng ngày 10-05-2019 03:22:48 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 5 tấn dùng cho xích 16mm Eagle Clamp CP-16
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-16

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ 16
- Tải trọng làm việc : 5 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 6.5 tấn
- Tải trọng phá hủy : 314KN
-  Trọng lượng : 1.26 kg

Khóa nối xích dùng cho xích Φ13mm Eagle Clamp CP-13
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-13
Đăng ngày 10-05-2019 03:12:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 3 tấn dùng cho xích 13mm Eagle Clamp CP-13
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-13

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ 13
- Tải trọng làm việc : 3 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 4.2 tấn
- Tải trọng phá hủy : 208 KN
-  Trọng lượng : 0,68 kg

Khóa nối xích dùng cho xích 10mm Eagle Clamp CP-10
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-10
Đăng ngày 10-05-2019 03:00:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 2 tấn dùng cho xích 10mm Eagle Clamp CP-10
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-10

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ 10
- Tải trọng làm việc : 2 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 2.5 tấn
- Tải trọng phá hủy : 124 KN
-  Trọng lượng : 0,32 kg

Khóa nối xích dùng cho xích 8mm Eagle Clamp CP-8
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-8
Đăng ngày 10-05-2019 02:57:48 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 1 tấn dùng cho xích 8mm Eagle Clamp CP-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-8

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (mm): Φ 8
- Tải trọng làm việc : 1 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 1.6 tấn
- Tải trọng phá hủy : 78.5 KN
-  Trọng lượng : 0,15 kg

Khóa nối xích dùng cho xích 6mm Eagle Clamp CP-6
Mã sản phẩm: Eagle Clamp CP-6
Đăng ngày 10-05-2019 01:10:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 0.5 tấn dùng cho xích 6mm Eagle Clamp CP-6
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CP-6

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Đường kính xích áp dụng (Φ mm): Φ 6
- Tải trọng làm việc : 0.5 tấn
- Tải trọng kiểm tra : 0.9 tấn
- Tải trọng phá hủy : 44 KN
-  Trọng lượng : 0,14 kg

Khóa nối xích Gunnebo G-22-8 dùng cho xích 22mm
Mã sản phẩm: Gunnebo G-22-8
Đăng ngày 16-09-2018 11:05:17 PM
Giá : 1.850.000 đ

Khóa nối xích 15.5 tấn Gunnebo G-22-8 dùng cho xích 22mm
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm : Khóa nối xích
Model : G-22-8
Nhà sản xuất : Gunnebo/ Thủy Điển
Xuất xứ : Thủy Điển
Chất liệu : Chế tạo bằng thép hợp kim cấp 8, dùng với xích hợp kim cấp 8
Đường kính thân : 24 mm
Khả năng chịu tải : 15.5 tấn
Trọng lượng : 3.099 kg
Tất cả khóa nối xích Gunnebo đều có Chứng chỉ thử tải của Gunnebo và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Phòng thương mại Thụy Điển.

Khóa nối xích Gunnebo G-18/20-8 dùng cho xích 18-20mm
Mã sản phẩm: Gunnebo G-18/20-8
Đăng ngày 16-09-2018 10:43:28 PM
Giá : 1.350.000 đ

Khóa nối xích 12.8 tấn Gunnebo G-18/20-8 dùng cho xích 18-20mm
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm : Khóa nối xích
Model : G-18/20-8
Nhà sản xuất : Gunnebo/ Thủy Điển
Xuất xứ : Thủy Điển
Chất liệu : Chế tạo bằng thép hợp kim cấp 8, dùng với xích hợp kim cấp 8
Đường kính thân : 22 mm
Khả năng chịu tải : 12.8 tấn
Trọng lượng : 1.892 kg
Tất cả khóa nối xích Gunnebo đều có Chứng chỉ thử tải của Gunnebo và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Phòng thương mại Thụy Điển.

Khoá nối xích 3/8” GUNNEBO G-10-10, dùng cho xích 10mm
Mã sản phẩm: GUNNEBO G-10-10
Đăng ngày 16-09-2018 10:32:12 PM
Giá : 595.000 đ

Khoá nối xích 4 tấn GUNNEBO G-10-10 dùng cho xích 10mm
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm : Khóa nối xích
Model : G-10-10
Nhà sản xuất : Gunnebo/ Thủy Điển
Xuất xứ : Thủy Điển
Chất liệu : Chế tạo bằng thép hợp kim cấp 10, dùng với xích hợp kim cấp 10
Đường kính thân : 11 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Trọng lượng : 0.336 kg
Tất cả khóa nối xích Gunnebo đều có Chứng chỉ thử tải của Gunnebo và Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Phòng thương mại Thụy Điển.

Khóa nối xích 31.5 tấn Kawasaki GL8001-09
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-09
Đăng ngày 16-09-2018 10:10:47 PM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 31.5 tấn Kawasaki
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm : Khóa nối xích
Model : GL8001-09
Nhà sản xuất : Kawasaki
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Đường kính thân : 37 mm
Khả năng chịu tải : 31.5 tấn
Trọng lượng : 9 kg
Công nghệ sản xuất : Japan - Nhật Bản

Khóa nối xích 21.2 tấn Kawasaki GL8001-08
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-08
Đăng ngày 16-09-2018 10:07:37 PM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 21.2 tấn Kawasaki
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm : Khóa nối xích
Model : GL8001-08
Nhà sản xuất : Kawasaki
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Đường kính thân : 30 mm
Khả năng chịu tải : 21.2 tấn
Trọng lượng : 4.8 kg
Công nghệ sản xuất : Japan - Nhật Bản

Khóa nối xích 15 tấn Kawasaki GL8001-07
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-07
Đăng ngày 16-09-2018 09:32:55 PM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 15 tấn Kawasaki
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm : Khóa nối xích
Model : GL8001-07
Nhà sản xuất : Kawasaki
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Đường kính thân : 26 mm
Khả năng chịu tải : 15 tấn
Trọng lượng : 3.2 kg
Công nghệ sản xuất : Japan - Nhật Bản

Khóa nối xích 12.5 tấn Kawasaki GL8001-06
Mã sản phẩm: Kawasaki GL8001-06
Đăng ngày 16-09-2018 09:30:31 PM
Giá bán: Liên hệ

Khóa nối xích 12.5 tấn Kawasaki
Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm : Khóa nối xích
Model : GL8001-06
Nhà sản xuất : Kawasaki
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Đường kính thân : 24 mm
Khả năng chịu tải : 12.5 tấn
Trọng lượng : 2 kg
Công nghệ sản xuất : Japan - Nhật Bản

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm69
  • Hôm nay36,087
  • Tháng hiện tại728,995
  • Tổng lượt truy cập54,455,209
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây