Kẹp tôn ngang dày 3-20mm tải trọng 0.5 tấn Eagle Clamp AMS-0.5
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-0.5
Đăng ngày 08-05-2019 12:39:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 0.5 tấn kẹp tôn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-0.5
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-0.5
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 12-32mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AMS-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-1(12-32)
Đăng ngày 08-05-2019 12:24:37 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 1 tấn kẹp tôn dày 12-32mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-1(12-32)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-1(12-32)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 12-32mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 3-25mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AMS-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-1(3-25)
Đăng ngày 08-05-2019 12:22:28 AM
Giá : 7.550.000 đ

Kẹp thép tấm ngang 1 tấn kẹp tôn dày 3-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-1(3-25)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-1(3-25)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 25-50mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp AMS-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(25-50)
Đăng ngày 08-05-2019 12:18:06 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 25-50mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2(25-50)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(25-50)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 25-50 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang dày 15-40mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp AMS-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(15-40)
Đăng ngày 08-05-2019 12:12:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 15-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2(15-40)
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(15-40)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 15-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 2 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-2 kẹp tôn dày 5-30mm
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-2(5-30)
Đăng ngày 08-05-2019 12:07:12 AM
Giá : 8.950.000 đ

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn kẹp tôn dày 5-30mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-2(5-30)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-30 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 3 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-3 kẹp tôn dày 40-70mm
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-3(40-70)
Đăng ngày 08-05-2019 12:02:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 3 tấn kẹp tôn dày 40-70mm Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-3
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-3(40-70)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 40-70 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 3 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-3 kẹp tôn dày 20-50mm
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-3(20-50)
Đăng ngày 07-05-2019 11:58:36 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 3 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-3 kẹp tôn dày 20-50mm
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-3(20-50)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 20-50 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 3 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-3
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-3(3-38)
Đăng ngày 07-05-2019 11:54:58 PM
Giá : 10.950.000 đ

Kẹp thép tấm ngang 3 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-3 kẹp tôn dày 3-38mm
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-3(3-38)
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-38 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 5 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMS-5
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMS-5
Đăng ngày 07-05-2019 11:37:25 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 5 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMS-5
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMS-5
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-40 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 2 tấn Nhật Bản Eagle Clamp AMN-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMN-2
Đăng ngày 07-05-2019 11:18:53 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 2 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMN-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMN-2
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tons
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-35 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 1 tấn Eagle Clamp AMN-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AMN-1
Đăng ngày 07-05-2019 11:15:47 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép tấm ngang 1 tấn Eagle Clamp/Nhật Bản AMN-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : AMN-1
- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tons
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-30 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn ngang 3 tấn Kawasaki HLC-3
Mã sản phẩm: Kawasaki HLC-3
Đăng ngày 12-09-2018 10:15:09 PM
Giá : 1.950.000 đ

Kẹp tôn ngang 3 tấn Kawasaki HLC-3
Thông số tổng quan
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Mã sản phẩm :  HLC-3
Tải trọng : 2 tấn
Độ mở : 12 - 35 mm
Công nghệ : Japan - Nhật Bản
Trọng lượng : 9 kg
Bảo hành : 06 tháng 

Kẹp tôn ngang 2 tấn Kawasaki HLC-2
Mã sản phẩm: Kawasaki HLC-2
Đăng ngày 12-09-2018 10:07:26 PM
Giá : 1.750.000 đ

Kẹp tôn ngang 2 tấn Kawasaki HLC-2
Thông số tổng quan
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Mã sản phẩm :  HLC-2
Tải trọng : 2 tấn
Độ mở : 3 - 22 mm
Công nghệ : Japan - Nhật Bản
Trọng lượng : 3.9 kg
Bảo hành : 06 tháng 

Kẹp tôn ngang 1 tấn Kawasaki HLC-1
Mã sản phẩm: Kawasaki HLC-1
Đăng ngày 12-09-2018 10:02:45 PM
Giá : 1.450.000 đ

Kẹp tôn ngang 1 tấn Kawasaki HLC-1
Thông số tổng quan
Xuất xứ : LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Mã sản phẩm :  HLC-1
Tải trọng : 1 tấn
Độ mở : 1 - 13 mm
Công nghệ : Japan - Nhật Bản
Trọng lượng : 1.6 kg
Bảo hành : 06 tháng 

Kẹp tôn ngang 5 tấn Kondotec THKS5T
Mã sản phẩm: Kondotec THKS5T
Đăng ngày 11-07-2018 06:38:29 AM
Giá : 4.865.000 đ

Kẹp tôn ngang 5 tấn Kondotec/Nhật Bản THKS5T
Thông số kỹ thuật :
KẸP NGANG - MODEL THK / THKS (THK/THKS Horizontal plate clamp 0.5Ton-10Ton)
Model : THKS5T
Thương hiệu : Kondotec/ Nhật Bản
Xuất xứ :  Trung Quốc
Tải trọng : 5 Tấn 
Độ mở của ngàm kẹp : 0-60mm
Trọng lượng : 15.5 kg

 

Kẹp tôn ngang 3 tấn Kondotec THKS3T
Mã sản phẩm: Kondotec THKS3T
Đăng ngày 11-07-2018 06:36:41 AM
Giá : 3.150.000 đ

Kẹp tôn ngang 3 tấn Kondotec/Nhật Bản THKS3T
Thông số kỹ thuật :
KẸP NGANG - MODEL THK / THKS (THK/THKS Horizontal plate clamp 0.5Ton-10Ton)
Model : THKS3T
Thương hiệu : Kondotec/ Nhật Bản
Xuất xứ :  Trung Quốc
Tải trọng : 3 Tấn 
Độ mở của ngàm kẹp : 0-60mm
Trọng lượng : 10 kg

 

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay10,249
  • Tháng hiện tại208,725
  • Tổng lượt truy cập53,287,916
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây