Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 500kg Eagle Clamp AC-500
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AC-500
Đăng ngày 09-05-2019 01:02:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 500kg dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản AC-500
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : AC type

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 500 kg
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu tải treo

Kẹp tôn đứng dày 4-25mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp AC-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp AC-1
Đăng ngày 09-05-2019 12:34:31 AM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1000kg dày 4-25mm Eagle Clamp/Nhật Bản AC-1
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : AC type

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 4-25 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu tải treo

Kẹp tôn đứng dày 1-10mm tải trọng 100kg Eagle Clamp E-100
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-100
Đăng ngày 08-05-2019 11:10:05 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 100kg dày 1-10mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-100
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-100

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 1-10mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 2-16mm tải trọng 350kg Eagle Clamp E-350
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-350
Đăng ngày 08-05-2019 11:06:10 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 350kg dày 2-16mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-350
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-350

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 2-16mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 500kg Eagle Clamp E-500
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-500
Đăng ngày 08-05-2019 10:35:39 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 0.5 tấn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-500
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-500

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 0.5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 5-40mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(5-40)
Đăng ngày 08-05-2019 10:32:02 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 5-40mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(5-40)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-40mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 6-32mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(6-32)
Đăng ngày 08-05-2019 10:30:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 6-32mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(6-32)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 6-32mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-30mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(3-30)
Đăng ngày 08-05-2019 10:27:04 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 3-30mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(3-30)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-30mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-20mm tải trọng 1 tấn Eagle Clamp E-1
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-1(3-20)
Đăng ngày 08-05-2019 10:21:36 PM
Giá : 6.550.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 1 tấn dày 3-20mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-1
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-1(3-20)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 1 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-20mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 25-50mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp E-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-2(25-50)
Đăng ngày 08-05-2019 10:16:33 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 2 tấn dày 25-50mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-2(25-50)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 25-50mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-30mm tải trọng 2 tấn Eagle Clamp E-2
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-2(3-30)
Đăng ngày 08-05-2019 10:14:44 PM
Giá : 8.950.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 2 tấn dày 3-30mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-2
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-2(3-30)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 2 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-30mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 3-36mm tải trọng 3 tấn Eagle Clamp E-3
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-3(3-36)
Đăng ngày 08-05-2019 10:12:04 PM
Giá bán: Liên hệ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 3 tấn dày 3-36mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-3
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-3(3-36)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 3-36mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 40-70mm tải trọng 3 tấn Eagle Clamp E-3
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-3(40-70)
Đăng ngày 08-05-2019 04:11:56 AM
Giá : 13.950.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 3 tấn dày 40-70mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-3
Thông số kỹ thuật
- Mã sản phẩm : E-3(40-70)

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 3 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 40-70mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng dày 5-45mm tải trọng 5 tấn Eagle Clamp E-5
Mã sản phẩm: Eagle Clamp E-5
Đăng ngày 08-05-2019 01:11:57 AM
Giá : 18.550.000 đ

Kẹp thép nâng thẳng đứng 5 tấn dày 5-45mm Eagle Clamp/Nhật Bản E-5
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : E-5

- Thương hiệu : Eagle Clamp
- Xuất xứ : Nhật Bản
- Tải trọng : 5 tấn
-  Độ dày tấm hiệu quả : 5-45 mm
- Hệ số an toàn: 5 lần tải trọng định mức, hoặc tốt hơn
-  Cơ cấu kẹp : kiểu lò xo

Kẹp tôn đứng 3 tấn Kawasaki E0003
Mã sản phẩm: Kawasaki E0003
Đăng ngày 12-09-2018 09:41:59 PM
Giá : 2.050.000 đ

Kẹp tôn đứng 3 tấn Kawasaki-Lifting Clamp - Kawasaki
Thông số kỷ thuật  kẹp tôn đứng 3 tấn
Model: E-0003
Xuất xứ: LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Tải trọng : 3 tấn
Độ mở : 0 - 35 mm
Trọng lượng : 9.2 kg
Công nghệ : Japan - Nhật Bản

Kẹp tôn đứng 2 tấn Kawasaki E0002
Mã sản phẩm: Kawasaki E0002
Đăng ngày 12-09-2018 09:36:21 PM
Giá : 1.850.000 đ

Kẹp tôn đứng 2 tấn Kawasaki-Lifting Clamp - Kawasaki
Thông số kỷ thuật  kẹp tôn đứng 2 tấn
Model: E-0002
Xuất xứ: LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Tải trọng : 2 tấn
Độ mở : 0 - 32 mm
Trọng lượng : 6 kg
Công nghệ : Japan - Nhật Bản

Kẹp tôn đứng 1 tấn Kawasaki E0001
Mã sản phẩm: Kawasaki E0001
Đăng ngày 12-09-2018 04:59:23 AM
Giá : 1.650.000 đ

Kẹp tôn đứng 1 tấn Kawasaki-Lifting Clamp - Kawasaki
Thông số kỷ thuật  kẹp tôn đứng 1 tấn
Model: E-0001
Xuất xứ: LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Tải trọng : 1 tấn
Độ mở : 0 - 22 mm
Trọng lượng : 3.6 kg
Công nghệ : Japan - Nhật Bản

Kẹp tôn đứng 5 tấn Kawasaki E0005
Mã sản phẩm: Kawasaki E0005
Đăng ngày 12-09-2018 04:53:14 AM
Giá : 2.650.000 đ

Kẹp tôn đứng 5 tấn Kawasaki-Lifting Clamp - Kawasaki
Thông số kỷ thuật  kẹp tôn đứng 5 tấn
Model: E-0005
Xuất xứ: LD Trung - Nhật
Nhà sản xuất : Kawasaki
Tải trọng : 5 tấn
Độ mở : 0 - 50 mm
Trọng lượng : 16,5 kg
Công nghệ : Japan - Nhật Bản

Kẹp tôn đứng 8 tấn Kondotec CDH8T
Mã sản phẩm: Kondotec CDH8T
Đăng ngày 11-07-2018 06:13:28 AM
Giá : 5.835.000 đ

Kẹp tôn đứng 8 tấn Kondotec/Nhật Bản CDH8T
Thông số kỹ thuật :

Model : CDH8T
Thương hiệu : Kondotec/ Nhật Bản
Xuất xứ :  Trung Quốc
Tải trọng : 8 Tấn 
Độ mở của ngàm kẹp : 0-60mm
Trọng lượng : 26 kg

 

Kẹp tôn đứng 5 tấn Kondotec CDH5T
Mã sản phẩm: Kondotec CDH5T
Đăng ngày 11-07-2018 06:09:23 AM
Giá : 4.085.000 đ

Kẹp tôn đứng 5 tấn Kondotec/Nhật Bản CDH5T
Thông số kỹ thuật :

Model : CDH5T
Thương hiệu : Kondotec/ Nhật Bản
Xuất xứ :  Trung Quốc
Tải trọng : 5 Tấn 
Độ mở của ngàm kẹp : 0-50mm
Trọng lượng : 17 kg

 

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm103
  • Hôm nay43,711
  • Tháng hiện tại90,381
  • Tổng lượt truy cập54,602,380
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây