Kềm mỏ nhọn kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8095
Mã sản phẩm: Asaki AK-8095
Đăng ngày 02-03-2021 10:47:23 AM
Giá : 100.000 đ

Kềm nhọn kiểu Mỹ Asaki AK-8095 8''/200mm
Thông số kỹ thuật 

- Mã sản phẩm: AK-8095
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Cán bọc nhựa màu cam viền đen
- Kích thước: 8''/200mm

Kềm mỏ nhọn kiểu Mỹ 6''/150mm Asaki AK-8093
Mã sản phẩm: Asaki AK-8093
Đăng ngày 02-03-2021 10:45:26 AM
Giá : 70.000 đ

Kềm nhọn kiểu Mỹ Asaki AK-8093 6''/150mm
Thông số kỹ thuật 

- Mã sản phẩm: AK-8093
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Cán bọc nhựa màu cam viền đen
- Kích thước: 6''/150mm

Kềm mỏ nhọn cán đen kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8050
Mã sản phẩm: Asaki AK-8050
Đăng ngày 02-03-2021 10:27:26 AM
Giá : 90.000 đ

Kềm nhọn cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8050 8''/200mm
Thông số kỹ thuật 

- Mã sản phẩm: AK-8050
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Cán bọc nhựa màu đen
- Kích thước: 8''/200mm

Kềm mỏ nhọn cán đen kiểu Mỹ 6''/150mm Asaki AK-8048
Mã sản phẩm: Asaki AK-8048
Đăng ngày 02-03-2021 10:23:26 AM
Giá : 70.000 đ

Kềm nhọn cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8048 6''/150mm
Thông số kỹ thuật 

- Mã sản phẩm: AK-8048
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Cán bọc nhựa màu đen
- Kích thước: 6''/150mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Mỹ 6''/150mm Asaki AK-8036
Mã sản phẩm: H000126
Đăng ngày 02-03-2021 09:27:08 AM
Giá : 80.000 đ

Kềm nhọn cao cấp kiểu Mỹ ASAKI AK-8036
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 6''/150mm Asaki AK-8036

- Mã sản phẩm: AK-8036
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 6''/150mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Mỹ 8''/200mm Asaki AK-8038
Mã sản phẩm: Asaki AK-8038
Đăng ngày 02-03-2021 05:44:44 AM
Giá : 105.000 đ

Kềm nhọn cao cấp kiểu Mỹ ASAKI AK-8038 
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8038

- Mã sản phẩm: AK-8038
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 8''/200mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 8''/200mm Asaki AK-8026
Mã sản phẩm: Asaki AK-8026
Đăng ngày 02-03-2021 05:18:50 AM
Giá : 110.000 đ

Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 8''/200mm Asaki AK-8026
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 8''/200mm Asaki AK-8026

- Mã sản phẩm: AK-8026
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 8''/200mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 6"/150mm Asaki AK-8024
Mã sản phẩm: Asaki AK-8024
Đăng ngày 02-03-2021 05:14:45 AM
Giá : 90.000 đ

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 6"/150mm Asaki AK-8024
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 6"/150mmAsaki AK-8024

- Mã sản phẩm: AK-8024
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 6"/150mm

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 8.5''/215mm Asaki AK-8005
Mã sản phẩm: Asaki AK-8005
Đăng ngày 02-03-2021 04:57:17 AM
Giá : 195.000 đ

Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 8.5''/215mm Asaki AK-8005
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 8.5''/215mmAsaki AK-8005

- Mã sản phẩm: AK-8005
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 8.5''/215

Kềm mỏ nhọn cao cấp kiểu Đức 6"/150mm Asaki AK-8003
Mã sản phẩm: Asaki AK-8003
Đăng ngày 02-03-2021 04:56:39 AM
Giá : 195.000 đ

Kềm nhọn cao cấp kiểu Đức 6"/150mm Asaki AK-8003
Thông số kỹ thuật của kìm nhọn cao cấp 6"/150mmAsaki AK-8003

- Mã sản phẩm: AK-8003
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt chân không, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
- Có thể cắt dây thép 1.5mm và dây đồng 2.6mm
- Cán bọc nhựa PP+TPR 2 màu cam đen sọc
- Kích thước: 6"

Kìm nhọn mỏ dài mini 5''/125mm Asaki AK-8295
Mã sản phẩm: Asaki AK-8295
Đăng ngày 27-02-2021 04:51:30 AM
Giá : 50.000 đ

Kìm nhọn mini mỏ dài 5''/125mm Asaki AK-8295 
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8295
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt cao tần, độ cứng cao, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 55# high carbon
- Chuôi kìm được bọc nhựa PVC cao cấp
- Màu sắc: Cam
- Kích thước: 5”
- Độ cứng lưỡi kìm: 45-48 HRC

Kìm nhọn mini 5''/125mm Asaki AK-8294
Mã sản phẩm: Asaki AK-8294
Đăng ngày 27-02-2021 04:29:02 AM
Giá : 50.000 đ

Kìm nhọn mini tự bung 5''/125mm Asaki AK-8294 (Có lò xo giữa)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8294
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt cao tần, độ cứng cao, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép high carbon
- Chuôi kìm được bọc nhựa PVC cao cấp
- Màu sắc: Cam
- Kìm mỏ nhọn: Mũi kìm dài: 44mm
- Độ mở của mũi: 22mm
- Kìm cắt: độ mở của mũi: 10mm
- Kích thước: 5”
- Độ cứng lưỡi kìm: 45-48 HRC

Kìm nhọn mini 5''/125mm Asaki AK-8293
Mã sản phẩm: Asaki AK-8293
Đăng ngày 27-02-2021 04:24:56 AM
Giá : 50.000 đ

Kìm nhọn mini tự bung 5''/125mm Asaki AK-8293 (Có lò xo giữa)
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8293
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt cao tần, độ cứng cao, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép high carbon
- Chuôi kìm được bọc nhựa PVC cao cấp
- Màu sắc: Cam
- Kìm mỏ nhọn: Mũi kìm dài: 44mm
- Độ mở của mũi: 22mm
- Kìm cắt: độ mở của mũi: 10mm
- Kích thước: 5”
- Độ cứng lưỡi kìm: 45-48 HRC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây