Kềm răng kiểu Đức Asaki AK-8104 (200mm)
Mã sản phẩm: AK-8104
Đăng ngày 07-05-2020 07:05:41 AM
Giá : 100.000 đ

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Đức Asaki AK-8104
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8104
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Đức Asaki AK-8103 (175mm)
Mã sản phẩm: AK-8103
Đăng ngày 07-05-2020 07:03:37 AM
Giá : 100.000 đ

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Đức Asaki AK-8103
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8103
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 7"/175mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Đức Asaki AK-8102 (150mm)
Mã sản phẩm: AK-8102
Đăng ngày 07-05-2020 06:51:55 AM
Giá : 80.000 đ

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Đức Asaki AK-8102
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8102
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Mỹ Asaki AK-8092 (200mm)
Mã sản phẩm: AK-8092
Đăng ngày 06-05-2020 02:26:22 PM
Giá : 95.000 đ

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Mỹ Asaki AK-8092
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8092
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Mỹ Asaki AK-8091 (175mm)
Mã sản phẩm: AK-8091
Đăng ngày 06-05-2020 02:24:55 PM
Giá : 95.000 đ

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Mỹ Asaki AK-8091
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8091
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 7"/175mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng kiểu Mỹ Asaki AK-8090 (150mm)
Mã sản phẩm: AK-8090
Đăng ngày 06-05-2020 02:23:01 PM
Giá : 80.000 đ

Kềm kẹp kết hợp cắt kiểu Mỹ Asaki AK-8090
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8090
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8047 (200mm)
Mã sản phẩm: AK-8047
Đăng ngày 06-05-2020 02:10:56 PM
Giá : 95.000 đ

Kìm kẹp kết hợp cắt cán đen Asaki AK-8047
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8047
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8046 (175mm)
Mã sản phẩm: AK-8046
Đăng ngày 06-05-2020 01:55:01 PM
Giá : 90.000 đ

Kìm kẹp kết hợp cắt cán đen Asaki AK-8046
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8046
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 7"/175mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cán đen kiểu Mỹ Asaki AK-8045 (150mm)
Mã sản phẩm: AK-8045
Đăng ngày 06-05-2020 01:49:10 PM
Giá : 80.000 đ

Kìm kẹp kết hợp cắt cán đen Asaki AK-8045
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8045
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8035 (200mm)
Mã sản phẩm: AK-8035
Đăng ngày 06-05-2020 01:28:33 PM
Giá : 115.000 đ

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8035
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8035
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kìm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8034 (175mm)
Mã sản phẩm: AK-8034
Đăng ngày 06-05-2020 01:24:57 PM
Giá : 110.000 đ

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8034
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8034
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 7"/175mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8033
Mã sản phẩm: AK-8033
Đăng ngày 06-05-2020 01:20:26 PM
Giá : 100.000 đ

Kềm răng cao cấp kiểu Mỹ Asaki AK-8033
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8033
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Khả năng cắt: Dây thép (2.3mm) Dây đồng (3.2mm)
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8023
Mã sản phẩm: AK-8023
Đăng ngày 06-05-2020 12:09:01 PM
Giá : 135.000 đ

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8023
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8023
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán bọc nhựa 2 màu đen cam
- Có thể cắt dây thép 2 mm và dây đồng 3mm
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8.5"/215mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8021
Mã sản phẩm: AK-8021
Đăng ngày 06-05-2020 12:03:40 PM
Giá : 105.000 đ

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8021
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8021
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép carbon
- Cán bọc nhựa 2 màu đen cam
- Có thể cắt dây thép 2 mm và dây đồng 3mm
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8002
Mã sản phẩm: AK-8002
Đăng ngày 06-05-2020 11:45:12 AM
Giá : 245.000 đ

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8002
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8002
- Thương hiệu: Asaki/JAPAN
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
- Cán bọc nhựa 2 màu đen cam
- Có thể cắt dây thép 2.3mm và dây đồng 3.2mm
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8.5"/215mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8000
Mã sản phẩm: AK-8000
Đăng ngày 06-05-2020 11:39:13 AM
Giá : 215.000 đ

Kềm răng cao cấp kiểu Đức Asaki AK-8000
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-8000
- Thương hiệu: Asaki/JAPAN
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Lưỡi kìm xử lý nhiệt luyện, cắt sắc bén
- Thân kìm sử dụng thép 60# chrome vanadium
- Cán bọc nhựa 2 màu đen cam
- Có thể cắt dây thép 2.3mm và dây đồng 3.2mm
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/hộp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây