Kềm cắt chéo mini 125mm ASAKI AK-8292
Mã sản phẩm: AK-8292
Đăng ngày 07-05-2020 05:56:27 AM
Giá : 50.000 đ

Kìm cắt chân linh kiện Asaki 125mm AK-8292
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8292
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 5"/125mm
- Đóng gói : 12 cái/ hộp

Kềm cắt chéo kiểu Nhật 150mm ASAKI AK-8120
Mã sản phẩm: AK-8120
Đăng ngày 07-05-2020 05:41:05 AM
Giá : 95.000 đ

Kìm cắt chéo 6"/150mm kiểu Nhật ASAKI AK-8120
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8120
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt chéo kiểu Mỹ 200mm ASAKI AK-8098
Mã sản phẩm: AK-8098
Đăng ngày 07-05-2020 04:09:07 AM
Giá : 105.000 đ

Kìm cắt chéo 8"/200mm kiểu Mỹ ASAKI AK-8098
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8098
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt chéo kiểu Mỹ 150mm ASAKI AK-8096
Mã sản phẩm: AK-8096
Đăng ngày 07-05-2020 04:07:16 AM
Giá : 75.000 đ

Kìm cắt chéo 6"/150mm kiểu Mỹ ASAKI AK-8096
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8096
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ 200mm ASAKI AK-8053
Mã sản phẩm: AK-8053
Đăng ngày 07-05-2020 03:51:22 AM
Giá : 95.000 đ

Kìm cắt 8"/200mm kiểu Mỹ ASAKI AK-8053
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8053
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cán đen kiểu Mỹ 150mm ASAKI AK-8051
Mã sản phẩm: AK-8051
Đăng ngày 07-05-2020 03:49:38 AM
Giá : 70.000 đ

Kìm cắt 6"/150mm kiểu Mỹ ASAKI AK-8051
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8051
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cao cấp kiểu Mỹ ASAKI AK-8041(200mm)
Mã sản phẩm: AK-8041
Đăng ngày 07-05-2020 03:28:55 AM
Giá : 115.000 đ

Kìm cắt 8"/200mm Mỹ ASAKI AK-8041
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8041
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cao cấp kiểu Mỹ ASAKI AK-8039(150mm)
Mã sản phẩm: AK-8039
Đăng ngày 07-05-2020 01:16:44 AM
Giá : 80.000 đ

Kìm cắt 6"/150mm Mỹ ASAKI AK-8039
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8039
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt kiểu Đức ASAKI AK-8110(200mm)
Mã sản phẩm: AK-8110
Đăng ngày 07-05-2020 12:57:49 AM
Giá : 105.000 đ

Kìm cắt 8"/200mm Asaki AK-8110
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8110
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 8"/200mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt kiểu Đức ASAKI AK-8108(150mm)
Mã sản phẩm: AK-8108
Đăng ngày 07-05-2020 12:56:20 AM
Giá : 75.000 đ

Kìm cắt 6"/150mm Asaki AK-8108
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8108
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép carbon cao 55 #, độ cứng đạt HRC 55-62
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Kềm cắt cao cấp kiểu Đức 6"/150mm ASAKI AK-8006
Mã sản phẩm: AK-8006
Đăng ngày 07-05-2020 12:40:13 AM
Giá : 195.000 đ

Kìm cắt cao cấp 6"/150mm Asaki AK-8006
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : AK-8006
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ : Trung Quốc
- Công nghệ : Nhật Bản
- Chất liệu: Thép 60# chrome vanadium
- Khả năng cắt: Dây thép (2.0mm) Dây đồng (3.0mm)
- Bề mặt kềm phốt phát hóa chống ăn mòn
- Cán kềm bọc nhựa PP+TPR tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng
- Tiết kiệm 50% lực cắt so với kềm thông thường
- Kích thước: 6"/150mm
- Đóng gói : 6 cái/ hộp

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây