Cờ lê đuôi chuột số 36x41mm LICOTA ARW-40M3641
Mã sản phẩm: ARW-40M3641
Đăng ngày 15-11-2021 11:46:48 AM
Giá : 765.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M3641 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 32x36mm LICOTA ARW-40M3236
Mã sản phẩm: ARW-40M3236
Đăng ngày 15-11-2021 11:44:26 AM
Giá : 765.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M3236 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 30x32mm LICOTA ARW-40M3032
Mã sản phẩm: ARW-40M3032
Đăng ngày 15-11-2021 11:40:25 AM
Giá : 755.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M3032 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 27x30mm LICOTA ARW-40M2730
Mã sản phẩm: ARW-40M2730
Đăng ngày 15-11-2021 11:36:46 AM
Giá : 755.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M2730 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 24x30mm LICOTA ARW-40M2430
Mã sản phẩm: ARW-40M2430
Đăng ngày 15-11-2021 10:46:24 AM
Giá : 745.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M2430 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 24x27mm LICOTA ARW-40M2427
Mã sản phẩm: ARW-40M2427
Đăng ngày 15-11-2021 10:38:36 AM
Giá : 565.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M2427 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 22x24mm LICOTA ARW-40M2224
Mã sản phẩm: ARW-40M2224
Đăng ngày 15-11-2021 10:35:45 AM
Giá : 565.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M2224 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 19x24mm LICOTA ARW-40M1924
Mã sản phẩm: ARW-40M1924
Đăng ngày 15-11-2021 10:29:25 AM
Giá : 565.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1924 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 19x22mm LICOTA ARW-40M1922
Mã sản phẩm: ARW-40M1922
Đăng ngày 15-11-2021 10:23:15 AM
Giá : 445.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1922 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 19x21mm LICOTA ARW-40M1921
Mã sản phẩm: ARW-40M1921
Đăng ngày 15-11-2021 10:21:39 AM
Giá : 445.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1921 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 17x21mm LICOTA ARW-40M1721
Mã sản phẩm: ARW-40M1721
Đăng ngày 15-11-2021 10:12:40 AM
Giá : 415.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1721 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 17x19mm LICOTA ARW-40M1719
Mã sản phẩm: ARW-40M1719
Đăng ngày 15-11-2021 10:07:07 AM
Giá : 415.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1719 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 14x17mm LICOTA ARW-40M1417
Mã sản phẩm: ARW-40M1417
Đăng ngày 15-11-2021 10:04:22 AM
Giá : 375.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1417 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 13x17mm LICOTA ARW-40M1317
Mã sản phẩm: ARW-40M1317
Đăng ngày 15-11-2021 09:56:33 AM
Giá : 375.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1317 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 12x14mm LICOTA ARW-40M1214
Mã sản phẩm: ARW-40M1214
Đăng ngày 15-11-2021 09:53:19 AM
Giá : 375.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1214 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 10x13mm LICOTA ARW-40M1013
Mã sản phẩm: ARW-40M1013
Đăng ngày 15-11-2021 09:41:24 AM
Giá : 375.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1013 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Cờ lê đuôi chuột số 10x12mm LICOTA ARW-40M1012
Mã sản phẩm: ARW-40M1012
Đăng ngày 15-11-2021 07:27:41 AM
Giá : 375.000 đ

Cờ lê bánh cóc đuôi chuột Licota ARW-40M1012 dùng để siết và nới lỏng các đai ốc và bu lông, và đầu thon (đuôi chuột) được sử dụng để căn chỉnh vị trí của các lỗ bu lông tại các vị trí làm việc như trên kết cấu thép, tháp và dầm cầu.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây