Gương cầu lồi Polyme PKC-0045
Mã sản phẩm: PKC-0045
Đăng ngày 08-11-2019 02:21:35 AM
Giá : 845.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKC-0045 (45cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0045
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 45x45x10cm

Gương cầu lồi Polyme PKC-0060
Mã sản phẩm: PKC-0060
Đăng ngày 08-11-2019 02:12:30 AM
Giá : 945.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKC-0060 (60cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0060
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 65x65x10cm

Gương cầu lồi Polyme PKC-0080
Mã sản phẩm: PKC-0080
Đăng ngày 08-11-2019 02:07:56 AM
Giá : 1.650.000 đ

Gương cầi lồi ngoài trời 80cm PKC-0080 (80cm - không niền, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0080
Độ dày bề mặt:  0.8 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niền, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 85x85x10cm

Gương cầu lồi Polyme PKC-0100
Mã sản phẩm: PKC-0100
Đăng ngày 08-11-2019 01:49:46 AM
Giá : 2.150.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKC-0100 (100cm -Không niềng, đàn hồi)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKC-0100
Độ dày bề mặt:  1.2 mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không niềng, có nón
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 100cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 105x105x10cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0030
Mã sản phẩm: KLCI-0030
Đăng ngày 07-11-2019 11:48:45 PM
Giá : 845.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLCI-0030 (30cm -Không nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 30cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 35x35x10cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0080
Mã sản phẩm: PKCI-0080
Đăng ngày 03-10-2018 10:55:11 PM
Giá : 1.650.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0080 ( 80cm - không nón, khống niền)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt: PC 0.7MM
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  85x85x12cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0060
Mã sản phẩm: PKCI-0060
Đăng ngày 03-10-2018 10:52:21 PM
Giá : 945.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0060 ( 60cm - không nón, khống niền)
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm : PKCI-0060
Độ dày bề mặt: PC 0.7mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  65x65x12cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0045
Mã sản phẩm: PKCI-0045
Đăng ngày 03-10-2018 10:48:39 PM
Giá : 845.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0045 ( 45cm - không nón, khống niền)
Thông số kỷ thật
Mã sản phẩm : PKCI-0045
Độ dày bề mặt: PC 0.8mm

Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  50x50x12cm

Gương cầu lồi nhựa PKCI-0030
Mã sản phẩm: PKCI-0030
Đăng ngày 03-10-2018 10:45:17 PM
Giá : 655.000 đ

Gương cầu lồi Polyme PKCI-0030 ( 30cm - không nón, khống niền)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt: PC 0.7MM
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Không
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 30cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  33x7x33cm

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0100-2200
Mã sản phẩm: KLCI-0100-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:41:04 PM
Giá : 3.850.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLCI-0100-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLCI-0100-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 100cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0080-2200
Mã sản phẩm: KLCI-0080-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:38:54 PM
Giá : 3.150.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLCI-0080-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLCI-0080-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLCI-0060-2200
Mã sản phẩm: KLCI-0060-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:34:02 PM
Giá : 1.450.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLCI-0060-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLCI-0060-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0060-2200
Mã sản phẩm: KLC-0060-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:18:17 PM
Giá : 1.450.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0060-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0060-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 60cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0080-2200
Mã sản phẩm: KLC-0080-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:15:09 PM
Giá : 2.750.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0080-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0080-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 80cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0100-2200
Mã sản phẩm: KLC-0100-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:12:04 PM
Giá : 3.350.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0100-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0100-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 100cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0120-2200
Mã sản phẩm: KLC-0120-2200
Đăng ngày 03-10-2018 10:09:18 PM
Giá : 5.250.000 đ

Gương cầu lồi ngoài trời KLC-0120-2200
Thông số kỷ thuật
Hãng sản xuất: TATEKSAFE
Model: KLC-0120-2200
Loại gương: Gương cầu lồi Polyme
Kích thước: gương cầu lồi đường kính 120cm
Độ dày bề mặt: 2 mm
Mặt gương: Mặt PC có độ cứng cao chống chày xướt lớn, độ dày 2mm,  niền nhôm bao quanh gia cố mặt và đế gương.
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam

Gương cầu lồi nhựa KLC-0100
Mã sản phẩm: KLC-0100
Đăng ngày 03-10-2018 09:54:13 PM
Giá : 2.750.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLC-0100 (100cm-Có nón, có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 100cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  110x110x15cm

Gương cầu lồi nhựa KLC-0080
Mã sản phẩm: KLC-0080
Đăng ngày 03-10-2018 09:50:06 PM
Giá : 2.150.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLC-0080 (80cm -Có nón,Có niền, đàn hồi)
Thông tin chi tiết
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 80cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  85x85x12cm

Gương cầu lồi nhựa KLC-0060
Mã sản phẩm: KLC-0060
Đăng ngày 03-10-2018 09:47:27 PM
Giá : 1.250.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLC-0060 (60cm -C nón, có niềng, đàn hồi)
Thông tin chi tiết     
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niềng nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 60cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng:  65x65x10c

Gương cầu lồi nhựa KLC-0045
Mã sản phẩm: KLC-0045
Đăng ngày 03-10-2018 09:44:32 PM
Giá : 945.000 đ

Gương cầu lồi Polyme KLC-0045 (45cm –Có mũ, có niềng, đàn hồi)
Thông số kỹ thuật:
Độ dày bề mặt:  1.2 mm
Chất liệu bể mặt: PC
Bao quanh: Niền nhôm
Màu sắc , chất liệu đế: ABS,màu da cam
Kích thước:  đường kính 45cm
Đóng gói:  1 sản phẩm  / thùng
Kích thước thùng: 50x50x10cm

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập113
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm105
  • Hôm nay34,330
  • Tháng hiện tại64,254
  • Tổng lượt truy cập54,576,253
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây