Trung tâm báo cháy 50 kênh Chungmei CM-P1-50L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-50L
Đăng ngày 15-06-2020 07:27:41 AM
Giá : 23.250.000 đ

Trung tâm báo cháy 50 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-50L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-50L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 700(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 40 kênh Chungmei CM-P1-40L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-40L
Đăng ngày 15-06-2020 07:25:45 AM
Giá : 17.950.000 đ

Trung tâm báo cháy 40 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-40L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-40L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 580(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 45 kênh Chungmei CM-P1-45L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-45L
Đăng ngày 15-06-2020 07:23:26 AM
Giá : 20.850.000 đ

Trung tâm báo cháy 45 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-45L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-45L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 700(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 35 kênh Chungmei CM-P1-35L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-35L
Đăng ngày 15-06-2020 07:20:52 AM
Giá : 16.450.000 đ

Trung tâm báo cháy 35 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-35L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-35L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 580(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 30 kênh Chungmei CM-P1-30L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-30L
Đăng ngày 15-06-2020 07:17:54 AM
Giá : 14.450.000 đ

Trung tâm báo cháy 30 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-30L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-30L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 520(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 25 kênh Chungmei CM-P1-25L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-25L
Đăng ngày 15-06-2020 07:15:04 AM
Giá : 11.450.000 đ

Trung tâm báo cháy 25 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-25L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-25L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 520(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 20 kênh Chungmei CM-P1-20L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-20L
Đăng ngày 22-03-2020 11:35:10 PM
Giá : 9.450.000 đ

Trung tâm báo cháy 20 kênh Chungmei CM-P1-20L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-20L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 580(mm), chiều rộng 300(mm), đường kính 120(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 15 kênh Chungmei CM-P1-15L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-15L
Đăng ngày 22-03-2020 11:28:11 PM
Giá : 7.650.000 đ

Trung tâm báo cháy 15 kênh Chungmei CM-P1-15L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-15L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 495(mm), chiều rộng 300(mm), đường kính 120(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 10 kênh Chungmei CM-P1-10L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-10L
Đăng ngày 22-03-2020 11:25:51 PM
Giá : 5.950.000 đ

Trung tâm báo cháy 10 kênh Chungmei CM-P1-10L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-10L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 400(mm), chiều rộng 300(mm), đường kính 120(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 5 zone Chungmei CM-P1-5L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1
Đăng ngày 22-03-2020 11:12:09 PM
Giá : 5.355.000 đ

Trung tâm báo cháy 5 kênh Chungmei CM-P1-5L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-5L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 400(mm), chiều rộng 300(mm), đường kính 120(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây