Trung tâm báo cháy 50 kênh Chungmei CM-P1-50L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-50L
Đăng ngày 15-06-2020 01:27:41 PM
Giá : 23.250.000 đ

Trung tâm báo cháy 50 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-50L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-50L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 700(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 40 kênh Chungmei CM-P1-40L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-40L
Đăng ngày 15-06-2020 01:25:45 PM
Giá : 17.950.000 đ

Trung tâm báo cháy 40 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-40L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-40L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 580(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 45 kênh Chungmei CM-P1-45L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-45L
Đăng ngày 15-06-2020 01:23:26 PM
Giá : 20.850.000 đ

Trung tâm báo cháy 45 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-45L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-45L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 700(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 35 kênh Chungmei CM-P1-35L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-35L
Đăng ngày 15-06-2020 01:20:52 PM
Giá : 16.450.000 đ

Trung tâm báo cháy 35 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-35L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-35L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 580(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 30 kênh Chungmei CM-P1-30L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-30L
Đăng ngày 15-06-2020 01:17:54 PM
Giá : 14.450.000 đ

Trung tâm báo cháy 30 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-30L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-30L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 520(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 25 kênh Chungmei CM-P1-25L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-25L
Đăng ngày 15-06-2020 01:15:04 PM
Giá : 11.450.000 đ

Trung tâm báo cháy 25 zone 24V (bao gồm bình điện) Chungmei CM-P1-25L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-25L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 520(mm), chiều rộng 480(mm), đường kính 180(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, mỗi mạch có thể kết nối với tối đa 20 đầu báo khói  (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 20 kênh Chungmei CM-P1-20L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-20L
Đăng ngày 23-03-2020 04:35:10 AM
Giá : 9.450.000 đ

Trung tâm báo cháy 20 kênh Chungmei CM-P1-20L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-20L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 580(mm), chiều rộng 300(mm), đường kính 120(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 15 kênh Chungmei CM-P1-15L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-15L
Đăng ngày 23-03-2020 04:28:11 AM
Giá : 7.650.000 đ

Trung tâm báo cháy 15 kênh Chungmei CM-P1-15L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-15L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 495(mm), chiều rộng 300(mm), đường kính 120(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 10 kênh Chungmei CM-P1-10L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1-10L
Đăng ngày 23-03-2020 04:25:51 AM
Giá : 5.950.000 đ

Trung tâm báo cháy 10 kênh Chungmei CM-P1-10L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-10L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 400(mm), chiều rộng 300(mm), đường kính 120(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

Trung tâm báo cháy 5 zone Chungmei CM-P1-5L
Mã sản phẩm: Chungmei CM-P1
Đăng ngày 23-03-2020 04:12:09 AM
Giá : 5.355.000 đ

Trung tâm báo cháy 5 kênh Chungmei CM-P1-5L
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: CM-P1-5L
- Hãng sản xuất: Chungmei
- Xuất xứ: Asia
- Kích thước: chiều cao 400(mm), chiều rộng 300(mm), đường kính 120(mm)
- Nguồn chính: 230V AC 50/60Hz
- Nguồn pin: 24 V DC
- Điện trở EOL: 10k
- Main audio: chuông còi 85dB
- Điện áp hiện hành: 24 VDC
- Dòng sạc: 26 VDC dưới 450mA
- Đầu báo: không giới hạn đối với đầu báo nhiệt, 20 đầu báo khói (dòng chuẩn cho đầu báo 24VDC dưới 25µA)
- Vật liệu: 1.2mm-2.0mm thép nhẹ với sơn tĩnh điện
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Lắp đặt: Chưa bao gồm vật tư và chi phí lắp đặt

DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi