Trung tâm báo cháy báo trộm 184 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-184
Đăng ngày 31-03-2020 06:56:21 AM
Giá : 29.500.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 184 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 184 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 184 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 168 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-168
Đăng ngày 31-03-2020 06:54:23 AM
Giá : 26.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 168 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 168 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 168 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 152 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-152
Đăng ngày 31-03-2020 06:51:48 AM
Giá : 24.500.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 152 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 152 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 152 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 136 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-136
Đăng ngày 31-03-2020 06:49:32 AM
Giá : 21.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 136 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 136 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 136 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 120 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-120
Đăng ngày 31-03-2020 06:41:32 AM
Giá : 19.550.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 120 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 120 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 120 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 104 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-104
Đăng ngày 31-03-2020 06:38:14 AM
Giá : 16.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 104 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 104 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 104 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 88 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-88
Đăng ngày 31-03-2020 06:33:14 AM
Giá : 15.350.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 88 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 88 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 88 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 72 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-72
Đăng ngày 31-03-2020 06:31:06 AM
Giá : 13.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 72 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 72 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 72 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 56 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-56
Đăng ngày 31-03-2020 06:19:39 AM
Giá : 12.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 56 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 56 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 56 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 48 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-48
Đăng ngày 31-03-2020 06:17:46 AM
Giá : 11.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 48 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Đầu báo khói địa chỉ dùng cho hệ thống ống gió GE-UTC GSA-SD
Mã sản phẩm: GE-UTC GSA-SD
Đăng ngày 30-03-2020 12:28:31 PM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò khói ống gió địa chỉ GE-UTC GSA-SD
Datasheet
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GSA-SD
- Thương hiệu : GE-UTC
- Kích thước: 8,70 x 5,45 x 1,90 inch (221 x 138 x 48 mm)
- Kích thước dây: 14 đến 22 AWG
- Phương pháp phát hiện: Quang điện (nguyên lý tán xạ ánh sáng)
- Đánh giá vận tốc không khí: 100 đến 4.000 ft / phút và đáp ứng chênh lệch áp suất không khí tối thiểu cần thiết
- Chênh lệch áp suất không khí: 0,005 đến 1,00 inch nước
- Độ nhạy: che khuất 0,79 đến 2,46% / ft
- Thời gian phản hồi kiểm tra báo động: 5 giây
- Đèn LED: Báo động (đỏ), Nguồn (xanh)
- Rơle báo động thông thường: Không giám sát và cấp điện
+ Số lượng: 1
+ Loại: Mẫu C
+ Xếp hạng: 2.0 A ở 30 Vdc (điện trở)
- Điện áp hoạt động: 15,2 đến 19,95 Vdc
- Dòng điện chờ: 45 μA
- Dòng điện báo động: 45 μA
- Dòng điện khởi động: 1 mA
- Dòng điện báo động độc lập: 18 mA
- Nhiệt độ hoạt động (UL): -4 đến 158 ° F (-29 đến 70 ° C).
- Nhiệt độ hoạt động (ULC): -4 đến 120 ° F (-29 đến 49 ° C)
- Độ ẩm tương đối: 10 đến 93%, không điều hòa

Module cách li ngắn mạch GE-UTC GSA-IM
Mã sản phẩm: F000139
Đăng ngày 30-03-2020 12:09:09 PM
Giá bán: Liên hệ

Module tự động cách ly GE-UTC GSA-IM
Datasheet
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GSA-IM
- Thương hiệu : GE-UTC
- Yêu cầu về địa chỉ:Sử dụng 1 địa chỉa module
- Dòng điện hoạt động: Bình thường = 45µA, Kích hoạt = 45µA
- Trở kháng :6 Ohm
- Dòng điện hoạt động :15.2 tới 19.95 Vdc (19 Vdc nominal)
- Kết cấu : Nhựa cao cấp chống va đập
- Lưu trữ và môi trường làm việc cho phép:Nhiệt độ làm việc: 3 -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
- Nhiệt độ kho: Nhiệt độ: 32°F to 120°F (0°C to 49°C);Độ ẩm: 0 to 93% RH
- Trạng thái LED: Đèn xanh lục giám sát 
- Chứng nhận tiêu chuẩn :UL, ULC, CSFM, MEA, FM

Module giám sát đầu dò thường GE-UTC GSA-UM
Mã sản phẩm: GE-UTC GSA-UM
Đăng ngày 30-03-2020 11:39:19 AM
Giá bán: Liên hệ

Module giao tiếp với đầu báo thường GE-UTC GSA-UM
Datasheet
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GSA-UM
- Thương hiệu : GE-UTC
- Chấm dứt dây: Thích hợp cho # 12 đến # 18 AWG (2,5 mm² đến 0,75mm²)
- Gắn kết: Hộp 2 gang sâu 2 inch (64 mm) và hộp vuông 4 inch sâu 1 inch (38 mm) với nắp hai băng và tấm gắn SIGA-MP
- Tính cách: Mã 15 mã có thể lựa chọn có sẵn
- Yêu cầu địa chỉ: Sử dụng hai địa chỉ mô-đun
- Dòng điện hoạt động : Xem Bảng Đặc điểm hoạt động
- Điện áp hoạt động: 15,2 đến 19,95 Vdc (danh nghĩa 19 Vdc)
- Xây dựng: Polyme kỹ thuật tác động cao
- Nhiệt độ hoạt động: 32 ° F đến 120 ° F (0 ° C đến 49 ° C)
- Nhiệt độ lưu trữ: -4 ° F đến 140 ° F (-20 ° C đến 60 ° C)
- Độ ẩm Hoạt động: 0 đến 93% rh
- Hoạt động của đèn LED: Đèn LED xanh lục - Đèn flash khi được thăm dò; Đèn LED đỏ - Nhấp nháy khi ở chế độ báo động / hoạt động
- Tương thích sử dụng với: Bộ điều khiển vòng chữ ký

Module điều khiển địa chỉ GE-UTC GSA-CR
Mã sản phẩm: GE-UTC GSA-CR
Đăng ngày 30-03-2020 10:50:36 AM
Giá bán: Liên hệ

Module điều khiển 1 ngỏ ra GE-UTC GSA-CR
Datasheet
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GSA-CR
- Thương hiệu : GE-UTC
- Điện áp hoạt động: 15,20 đến 19,95 VDC
- Dòng điện chờ: 85 μA
- Dòng điện hoạt động : 85 μA
- Trở kháng lỗi nối đất: 10 kΩ
- Xếp hạng tiếp xúc (nhiệm vụ thí điểm): 24 VDC ở 2 A, 120 VAC ở 0,5 A
- Loại rơle: Mẫu C, có thể lập trình, Lớp E
- Mạch tín hiệu chỉ định mạch: Class A, Style 6 hoặc Class B, Style 4
- Kích thước dây: 12 đến 18 AWG (0,75 đến 2,5 mm²)
- Hộp điện tương thích:
+ Hộp đơn gang sâu 2-1 / 2 in (64 mm);
+ Hộp tiêu chuẩn 4 in vuông, sâu 1-1 / 2 in (38 mm)
- Nhiệt độ hoạt động: 32 đến 120 ° F (0 đến 49 ° C)
- Độ ẩm hoạt động: 0 đến 93%, không ngưng tụ
- Nhiệt độ lưu trữ: −4 đến 140 ° F (20 đến 60 ° C)

Module giám sát địa chỉ GE-UTC GSA-CT1
Mã sản phẩm: GE-UTC GSA-CT1
Đăng ngày 30-03-2020 10:17:20 AM
Giá bán: Liên hệ

Module giám sát 1 ngỏ vào GE-UTC GSA-CT1
Datasheet
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GSA-CT1
- Thương hiệu : GE-UTC
- Yêu cầu về địa chỉ:Sử dụng 1 địa chỉa module
- Dòng điện hoạt động: Bình thường = 250µA, Kích hoạt = 400µA
- Nhiệt độ hoạt động :15.2 tới 19.95 Vdc (19 Vdc nominal)
- Kết cấu : Nhựa cao cấp chống va đập
- Lưu trữ và môi trường làm việc cho phép:Nhiệt độ làm việc: 32°F tới 120°F (0°C tới 49°C) 
- Nhiệt độ kho: -4°F tới 140°F (-20°C tới 60°C) Độ ẩm : 0 tới 93% RH
- Trạng thái LED: Đèn LED xanh lục - Đèn nháy khi hoạt động bình thường,Đèn LED đỏ - Đèn nháy khi báo động / hoạt động    
- Chứng nhận tiêu chuẩn :UL, ULC, CSFM, MEA, FM

Nút nhấn khẩn địa chỉ GE-UTC GSA-M270
Mã sản phẩm: GE-UTC GSA-M270
Đăng ngày 30-03-2020 06:29:00 AM
Giá bán: Liên hệ

Nút nhấn khẩn địa chỉ GE-UTC GSA-M270
Datasheet
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : GSA-M270
- Thương hiệu : GE-UTC
- Yêu cầu địa chỉ: Sử dụng 1 địa chỉ mô-đun
- Dòng điện hoạt động
+ Chế độ chờ = 250μA
+ Chế độ hoạt động = 400μA
- Vật liệu : Kẽm nhúng sơn tĩnh điện màu đỏ
- Điện áp hoạt động: 15,2 đến 19,95 Vdc (danh nghĩa 19 Vdc)
- Nhiệt độ hoạt động: 32 FF đến 120 FF (0 CC đến 49 CC)
- Nhiệt độ lưu trữ: -4ºF đến 140ºF (-20ºC đến 60ºC)
- Độ ẩm: 0 đến 93% rh
- Hoạt động LED:
+ Đèn LED xanh - Nhấp nháy khi được thăm dò
+ Đèn LED đỏ - Nhấp nháy khi ở chế độ báo động
- Khả năng tương thích: Bộ điều khiển vòng lặp chữ ký

Đầu báo nhiệt gia tăng địa chỉ GE-UTC V-HRD
Mã sản phẩm: GE-UTC V-HRD
Đăng ngày 30-03-2020 06:02:47 AM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò nhiệt gia tăng địa chỉ GE-UTC V-HRD
Datasheet
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : V-HRD
- Thương hiệu : GE-UTC
- Vận tốc không khí: 0 đến 5.000 ft / phút (0 đến 25,39 m / s)
- Phạm vi độ nhạy khói: 0,67% - 3,66%
- Xếp hạng báo động tạm thời cố định của ULI: 135 ° F (57 ° C)
- Xếp hạng báo động tạm thời cố định ULC: 140 ° F (60 ° C)
- Khoảng cách tối đa: 30 ft (9.1 m)
- Tỷ lệ tăng: 15°F (8°C)/phút
- Điện áp hoạt động: 15,2 đến 19,95 VDC
- Dòng hoạt động bình thường: 45 µA, trung bình
- Dòng báo động: 45 µA, trung bình
- Bồi thường môi trường: Tự động
- Các cơ sở tương thích: Tiêu chuẩn B4U, Rơle RB4U, Bộ cách ly IB4U, Âm thanh SB4U
- Khoảng cách tối đa từ trần treo tường: 12 in (305 mm)
- Nhiệt độ lưu trữ: -4 đến 140 ° F (-20 đến 60 ° C)
- Nhiệt độ hoạt động : 32-120 ° F (0-49 ° C);
- Độ ẩm hoạt động : 0-93% RH, không ngưng tụ ở 90 ° F (32 ° C)

Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ GE-UTC V-HFD
Mã sản phẩm: GE-UTC V-HFD
Đăng ngày 30-03-2020 05:59:11 AM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò nhiệt cố định địa chỉ GE-UTC V-HFD
Datasheet
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : V-HFD
- Thương hiệu : GE-UTC
- Vận tốc không khí: 0 đến 5.000 ft / phút (0 đến 25,39 m / s)
- Phạm vi độ nhạy khói: 0,67% - 3,66%
- Xếp hạng báo động tạm thời cố định của ULI: 135 ° F (57 ° C)
- Xếp hạng báo động tạm thời cố định ULC: 140 ° F (60 ° C)
- Khoảng cách tối đa: 50 ft (15 m)
- Tỷ lệ tăng: Không áp dụng
- Điện áp hoạt động: 15,2 đến 19,95 VDC
- Dòng hoạt động bình thường: 45 µA, trung bình
- Dòng báo động: 45 µA, trung bình
- Bồi thường môi trường: Tự động
- Các cơ sở tương thích: Tiêu chuẩn B4U, Rơle RB4U, Bộ cách ly IB4U, Âm thanh SB4U
- Khoảng cách tối đa từ trần treo tường: 12 in (305 mm)
- Nhiệt độ lưu trữ: -4 đến 140 ° F (-20 đến 60 ° C)
- Nhiệt độ hoạt động : 32-120 ° F (0-49 ° C);
- Độ ẩm hoạt động : 0-93% RH, không ngưng tụ ở 90 ° F (32 ° C)

Đầu báo khói nhiệt hỗn hợp địa chỉ GE-UTC V-PHS
Mã sản phẩm: GE-UTC V-PHS
Đăng ngày 30-03-2020 05:53:44 AM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò khói nhiệt hỗn hợp địa chỉ GE-UTC V-PHS
Datasheet
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : V-PHS
- Thương hiệu : GE-UTC
- Vận tốc không khí: 0 đến 5.000 ft / phút (0 đến 25,39 m / s)
- Phạm vi độ nhạy khói: 0,67% - 3,66%
- Xếp hạng báo động tạm thời cố định của ULI: 135 ° F (57 ° C)
- Xếp hạng báo động tạm thời cố định ULC: 140 ° F (60 ° C)
- Khoảng cách tối đa: 30 ft (9,1 m)
- Tỷ lệ tăng: Không áp dụng
- Điện áp hoạt động: 15,2 đến 19,95 VDC
- Dòng hoạt động bình thường: 45 µA, trung bình
- Dòng báo động: 45 µA, trung bình
- Bồi thường môi trường: Tự động
- Các cơ sở tương thích: Tiêu chuẩn B4U, Rơle RB4U, Bộ cách ly IB4U, Âm thanh SB4U
- Khoảng cách tối đa từ trần treo tường: 12 in (305 mm)
- Nhiệt độ lưu trữ: -4 đến 140 ° F (-20 đến 60 ° C)
- Nhiệt độ hoạt động : 32-120 ° F (0-49 ° C);
- Độ ẩm hoạt động : 0-93% RH, không ngưng tụ ở 90 ° F (32 ° C)

Đầu báo khói quang địa chỉ GE-UTC V-PS
Mã sản phẩm: GE-UTC V-PS
Đăng ngày 30-03-2020 05:24:29 AM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò khói quang địa chỉ GE-UTC V-PS
Datasheet
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : V-PS
- Thương hiệu : GE-UTC
- Vận tốc không khí: 0 đến 5.000 ft / phút (0 đến 25,39 m / s)
- Phạm vi độ nhạy khói: 0,67% - 3,66%
- Khoảng cách tối đa: 30 ft (9,1 m)
- Tỷ lệ tăng: Không áp dụng
- Điện áp hoạt động: 15,2 đến 19,95 VDC
- Dòng hoạt động bình thường: 45 µA, trung bình
- Dòng báo động: 45 µA, trung bình
- Bồi thường môi trường: Tự động
- Các cơ sở tương thích: Tiêu chuẩn B4U, Rơle RB4U, Bộ cách ly IB4U, Âm thanh SB4U
- Khoảng cách tối đa từ trần treo tường: 12 in (305 mm)
- Nhiệt độ lưu trữ: -4 đến 140 ° F (-20 đến 60 ° C)
- Nhiệt độ hoạt động : 32-120 ° F (0-49 ° C);
- Độ ẩm hoạt động : 0-93% RH, không ngưng tụ ở 90 ° F (32 ° C)

Bộ hiển thị phụ GE-UTC RLCD-C
Mã sản phẩm: GE-UTC RLCD-C
Đăng ngày 30-03-2020 04:52:56 AM
Giá bán: Liên hệ

Bộ hiển thị phụ GE-UTC RLCD-C
Datasheet
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : RLCD-C
- Thương hiệu : GE-UTC
- Thiết bị được hỗ trợ : Bảng điều khiển
- Điện áp đầu vào : 24 V DC
- Nhiệt độ hoạt động tối đa : 120,2 ° F (49 ° C)
- Nhiệt độ hoạt động tối thiểu : 32 ° F (0 ° C)
- Kích thước : Chiều sâu1,5 " x Chiều cao5,6 " x Chiều rộng 0,6 "
RLCD-C
- Điện áp hoạt động: 24 V DC, liên tục
- Dòng điện chờ: 99 mA
- Dòng báo động: 115 mA
- Truyền thông RS-485: Loại A hoặc Loại B, 9600 baud
- Nối dây dữ liệu: cặp xoắn 18 đến 14 AWG (1.0 đến 2.5 sq mm) (tối thiểu 6 vòng / phút). Chạy dây tối đa là 4.000 ft. (1.219 m))
- Mạch chuyển đổi phím từ xa: 5V DC ở 1 mA, bị giới hạn nguồn, không được giám sát
- Hệ thống dây điện: 18 đến 14 AWG (1.0 đến 2.5 sq mm)
- Vùng hiển thị: 4 dòng gồm 20 ký tự
- Gắn: Hộp điện vuông 4 inch Bắc Mỹ hoặc bao vây được liệt kê
- Nhiệt độ hoạt động: 32 đến 120F (0 đến 49C)
- Độ ẩm hoạt động : 0 đến 93% rh, không điều hòa ở 90F (32C)
- Chứng chỉ & Tiêu chuẩn : UL, CSFM

Trung tâm báo cháy 1 loop 64 địa chỉ GE-UTC VS1
Mã sản phẩm: GE-UTC VS1
Đăng ngày 29-03-2020 12:19:52 PM
Giá bán: Liên hệ

Trung tâm báo cháy GE UTC VS1 1 loop 64 địa chỉ
Datasheet
- Có tiêu chuẩn với một vòng lặp hỗ trợ tới 64 thiết bị thông minh thuộc bất kỳ loại nào và hai NAC loại B ..
- Mẫu liên lạc C để báo động và sự cố, Mẫu A để giám sát
- Địa chỉ điện tử với bản đồ thiết bị tự động
- Cổng Ethernet tùy chọn để chẩn đoán, lập trình
- Hỗ trợ đồng bộ hóa toàn hệ thống
- Hai công tắc lập trình với đèn LED và ghi nhãn tùy chỉnh
- NAC trên tàu hỗ trợ im lặng còi Genesis trên hai dây và
- Đồng bộ hóa nhấp nháy theo tiêu chuẩn UL 1971
- Hệ thống dây điện loại A tùy chọn
- Hỗ trợ tối đa tám phụ kiện nối tiếp, (LCD, chỉ LED và giao diện đồ họa).
- Có thể sử dụng hệ thống dây hiện có cho hầu hết các ứng dụng trang bị thêm
- Hỗ trợ các máy dò đa năng và đơn V-Series
- Tải lên / tải xuống từ xa hoặc cục bộ
- Báo cáo cảnh báo bảo trì hai cấp
Báo động trước và báo động cifi theo điểm
Điều chỉnh độ nhạy của máy dò
- Màn hình LCD có đèn nền 4 x 20 ký tự

Trung tâm 1 loop, mở rộng thành 2 loop 250-500 địa chỉ GE-UTC VS2
Mã sản phẩm: GE-UTC VS2
Đăng ngày 29-03-2020 12:05:40 PM
Giá bán: Liên hệ

Trung tâm 1 loop, mở rộng thành 2 loop 250-500 địa chỉ GE-UTC VS2, Trung tâm báo cháy GE UTC VS2 1 loop mở rộng thành 2 loop ( 250-500 địa chỉ)
Datasheet
- Có tiêu chuẩn với một vòng lặp (có thể mở rộng thành hai) hỗ trợ tối đa 250 (có thể mở rộng đến 500) thiết bị thông minh: mỗi vòng lặp VS2 hỗ trợ tối đa 125 máy dò và tối đa 125 mô-đun.

- Bốn NAC loại B hoặc hai NAC loại A.
- Mẫu liên lạc C để báo động và sự cố, Mẫu A để giám sát
- Địa chỉ điện tử với bản đồ thiết bị tự động
- Cổng Ethernet tùy chọn để chẩn đoán, lập trình và một loạt các báo cáo hệ thống
- Hai công tắc lập trình với đèn LED và ghi nhãn tùy chỉnh
- Hỗ trợ im lặng còi Genesis trên hai dây và đồng bộ hóa nhấp nháy tuân thủ theo tiêu chuẩn UL 1971
- Hệ thống dây điện loại A tiêu chuẩn
- Hỗ trợ tối đa tám phụ kiện nối tiếp, (LCD, chỉ LED và giao diện đồ họa).
- Có thể sử dụng hệ thống dây hiện có cho hầu hết các ứng dụng retrofi t
- Hỗ trợ các máy dò đa năng và đơn V-Series
- Tải lên / tải xuống từ xa hoặc cục bộ
- Báo cáo cảnh báo bảo trì hai cấp
- Báo động trước và báo động cifi theo điểm
- Điều chỉnh độ nhạy của máy dò
- Màn hình LCD có đèn nền 4 x 20 ký tự
 

Nút nhấn khẩn báo cháy GE-UTC 271-KR1/SR
Mã sản phẩm: GE-UTC 271-KR1/SR
Đăng ngày 27-03-2020 11:03:00 AM
Giá bán: Liên hệ

Nút nhấn khẩn phá vỡ kính báo cháy bằng tay GE-UTC 271-KR1/SR
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 271-KR1/SR
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Kích thước: 8,75cm x 8,75cm x 5,4cm.
- Mức chuyển đổi điện áp
+ 250 VAC 8.0 amp
+ 50 VDC điện trở 3.0 amp
+ 30 VDC điện trở 8.0 amp
+ 30 VDC cảm ứng 3.0 amp
- Điện trở tiếp xúc tối đa: 100 milliohms
- Thiết bị đầu cuối dây: Mỗi dây dẫn trên mỗi thiết bị đầu cuối tối đa 2,5mm2
- Hộp gắn trên bề mặt: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) -Red
- Cơ sở điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đỏ
- Nắp điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đỏ
- Nội thất điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đen
- Vít cố định nắp: Thép mạ kẽm định vị trong đai ốc hình lục giác hoàn toàn bằng đồng thau M3
- Nhãn hiệu chức năng: PVC rõ ràng, được in phía sau, phủ lớp keo dính áp lực.

Đầu báo khói nhiệt hỗn hợp 12vdc/24vdc GE-UTC 541CXT
Mã sản phẩm: GE-UTC 541CXT
Đăng ngày 27-03-2020 10:14:02 AM
Giá bán: Liên hệ

 Đầu báo khói 4 dây quang điện GE Security 541CXT
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 541CXT
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp: 8,5 33 V DC
- Độ gợn tối đa (pk đến pk): 10% (Vp - p)
- Dòng điện chờ (24V): 70 A
- Dòng báo động thông thường (24V): 15 mA
- Dòng  báo động địa chỉ : 500mA @ 36 V DC (điện trở)
- Đặc điểm máy dò nhiệt: Tỷ lệ tăng 15F / phút và> 105F (8.3C / phút và> 40.6C), Cố định 135F (57C)
- Nhiệt độ hoạt động: 32 ° đến 100 ° F (0 ° đến 37 ° C)

- Độ ẩm hoạt động: 0 đến 95 % không ngưng tụ
- Kích thước đầu dò: đường kính 5 (12 cm); 2 (5 cm) chiều cao
- Kích thước lắp: đường kính 4,75 (12,5 cm); Chiều cao 0,3 (0,8 cm)
(Datasheet )

Đầu dò khói quang thông thường GE-UTC KL-731
Mã sản phẩm: GE-UTC KL-731
Đăng ngày 27-03-2020 09:48:52 AM
Giá : 495.000 đ

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 12VDC/24VDC GE-UTC KL-731
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KL-731
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Hoạt động điện áp 9-28 VDC
- Dòng tiêu thụ Hoạt động:  24 VDC 85 μA
- Báo động:  24 VDC <100 mA
- Hoạt động trung bình: Đầu ra báo động  <100 mA
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến +70 ° C
- Nhiệt độ lưu trữ: -10 ° C đến +70 ° C
- Độ ẩm (không ngưng tụ) : 95%
- Số lượng đầu báo trên 1 Zone: 20
- Kích thước: 45 mm x 99 mm (Không tính chân đế)
- Tiêu chuẩn: EN54 (BOSEC)

Bàn phím lập trình 48 kênh LCD GE-UTC NX-148E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-148E
Đăng ngày 27-03-2020 09:35:19 AM
Giá : 3.250.000 đ

Bàn phím lập trình và màn hình hiển thị NetworX NX-148E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-148E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 75 mA / Tối đa 130 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: Không giới hạn
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LCD
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 158 x 135 x 30 mm
- Trọng lượng: 290 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 24 kênh GE-UTC NX-124E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-124E
Đăng ngày 27-03-2020 09:23:08 AM
Giá : 1.950.000 đ

Bàn phím Networx NX-124E 24-Zone LED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-124E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 24 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 16 kênh GE-UTC NX-116E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-116E
Đăng ngày 27-03-2020 09:16:39 AM
Giá : 1.750.000 đ

Bàn phím Networx NX-116E 16-Zone LED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-116E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 8 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 8 kênh GE-UTC NX-108E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-108E
Đăng ngày 27-03-2020 07:09:20 AM
Giá : 1.550.000 đ

Bàn phím điều khiển và giám sát GE-UTC NX-108E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-108E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 8 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 192 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-192
Đăng ngày 27-03-2020 06:04:11 AM
Giá : 31.750.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 192 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 192 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 192 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 48 kênh GE-UTC NX-8
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8-48
Đăng ngày 27-03-2020 05:43:40 AM
Giá : 10.550.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 48 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 48 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 32 kênh GE-UTC NX-8
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8-32
Đăng ngày 27-03-2020 05:42:20 AM
Giá : 7.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 32 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 32 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 24 kênh GE-UTC NX-8
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8-24
Đăng ngày 27-03-2020 05:39:56 AM
Giá : 5.750.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 24 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 24 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 16 kênh GE-UTC NX-8-16
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8-16
Đăng ngày 27-03-2020 05:38:24 AM
Giá : 5.650.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 16 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 16 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 8 kênh GE-UTC NX-8
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8
Đăng ngày 27-03-2020 04:51:46 AM
Giá : 4.150.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 8 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 6 kênh GE-UTC NX-6
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-6
Đăng ngày 27-03-2020 04:45:03 AM
Giá : 3.250.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 6 vùng GE-UTC NX-6
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-6
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 6 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 12 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 16 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 8
- Phân vùng: 2
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

Trung tâm báo cháy báo trộm 4 kênh GE-UTC NX-4
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-4
Đăng ngày 27-03-2020 04:15:44 AM
Giá : 2.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 4 vùng GE-UTC NX-4
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-4
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 4 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 8 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 8 vùng
- Ghi lại sự kiện : 185 sự kiện
- Mật mã người dùng : 8
- Phân vùng: 1
- Tương thích đầu báo khói :4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước 28.6 x 28.6 x 8.9 cm.
(Download tài liệu)

Đầu dò khói siêu nhạy GE-UTC Stratos Nano
Mã sản phẩm: GE-UTC Stratos Nano
Đăng ngày 27-03-2020 03:46:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Thiết bị báo khói siêu nhạy GE-UTC Stratos Nano
Thông số kỹ thuật cáp
- Mã sản phẩm : Stratos Nano
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Phê duyệt EN54-20: LPCB cert no 404c Vds cert no G210121
- Điện áp cung cấp: 21,6V - 26,4V DC
- Mức tiêu thụ hiện tại: 350mA @ 24V DC
 - Kích thước: 190W x 230H x 110 D
- Trọng lượng: 1,2 kg
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -10 đến + 38 ° C (UL268); -10 đến + 60 ° C (EN54 Phần 20)
- Phạm vi độ ẩm hoạt động: 0 - 90% không ngưng tụ
- Phạm vi đo: 0,3% đến 25% obs / m
- Nguyên lý phát hiện: tán xạ ánh sáng laser
- Phạm vi độ nhạy của hạt: 0,003μm đến 10μm
- Nguyên tắc phân biệt đối xử bụi: Phân biệt bụi 3D3 (LDD)
- Tối đa chiều dài ống lấy mẫu: 50m
- Đường kính ống lấy mẫu: Lỗ khoan danh nghĩa 3/4 (27mm O / D)
EN54 Phần 20 được chứng nhận số. lỗ lấy mẫu: Loại A - 2 lỗ; Lớp B - 4 lỗ; Lớp C - 10 lỗ
- Các mức báo động: Cháy, Báo động trước
- Rơle tích hợp: Báo động trước, cháy, lỗi
- Khoảng thời gian phục vụ buồng laser: Lớn hơn 10 năm (phụ thuộc vào môi trường)
- Có tới 4 mức báo động khả dụng: qua APIC, Thẻ và SenseNet
- Giao tiếp: RS232 / RS485 (thông qua thẻ tùy chọn)
- Rơle đầu vào: Để giám sát việc cung cấp năng lượng hoặc tham gia Lớp học ClassiFire
- Xếp hạng IP: IP50
- Cửa xả ống xả: 1

Đầu dò khói siêu nhạy GE-UTC MICRA 100
Mã sản phẩm: GE-UTC MICRA 100
Đăng ngày 27-03-2020 03:23:09 AM
Giá bán: Liên hệ

Thiết bị báo khói siêu nhạy GE-UTC MICRA 100
Thông số kỹ thuật cáp
- Mã sản phẩm : MICRA 100
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Điện áp cung cấp: 21,6V - 26,4V DC
- Tiêu thụ hiện tại: 400mA @ 24V DC
- Kích thước: 300W x 220H x 85D
- Cân nặng: 3,8kg
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -10 đến + 38 ° C (UL268); -10 đến + 60 ° C (CEA4022)
- Phạm vi độ ẩm hoạt động: 0 - 90% không ngưng tụ
- Phạm vi đo (% Obs / m): 0,0015% đến 25%
- Độ phân giải màn hình tối đa: che khuất 0,0015% mỗi mét
- Nguyên lý phát hiện: Phát hiện khối lượng tán xạ ánh sáng laser và đánh giá hạt
- Phát hiện phần tử khói : từ 0.003µ - 10µ
- Nguyên tắc phân biệt đối xử bụi: Phân biệt bụi 3D3 (LDD)
- Đường ống lấy mẫu: 100m tổng không khí tĩnh, chiều dài ống lấy mẫu 50m
 tổng không khí chuyển động
- Đường kính ống lấy mẫu : 27mm O/D
- Đề nghị không. lỗ lấy mẫu: 25 mỗi ống
- Các mức báo động: 4 (AUX, Pre-alarm, Fire 1 và Fire 2)
- Khoảng thời gian phục vụ buồng laser: Lớn hơn 10 năm (phụ thuộc vào môi trường)
- Tuổi thọ laser (MTTF): Lớn hơn 1000 năm
- Lập trình: Module lệnh hoặc PC thông qua RS232 / RS485
- Bus dữ liệu mạng: RS485
- Tổng chiều dài xe buýt dữ liệu tối đa: 1,2 km
- Xếp hạng IP: IP50
- Đầu vào ống lấy mẫu: 2
- Cửa xả ống xả khí: 1 trên trạm nối ống xả tùy chọn

DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi