Phần mềm cài đặt DETNOV SCD-150
Mã sản phẩm: DETNOV SCD-150
Đăng ngày 02-12-2020 04:22:22 AM
Giá bán: Liên hệ

Phần mềm cài đặt DETNOV SCD-150 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-150
Phần mềm cài đặt, chạy thử và bảo trì cho tủ địa chỉ Detnov dòng CAD-150.

Bộ lập trình địa chỉ cầm tay DETNOV PGD-200
Mã sản phẩm: DETNOV PGD-200
Đăng ngày 02-12-2020 04:06:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Bộ lập trình cầm tay DETNOV PGD-200 cho đầu dò địa chỉ sê-ri 200 và mô-đun sê-ri 400, tủ điều khiển và đèn báo
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : PGD-200
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Nguồn cung cấp: 3 x 9V - hoạt động bằng pin
- Nhiệt độ hoạt động: từ -10 độ C đến +70 độ C
- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Chỉ số IP: IP20
- Màn hình: 2 x 8 ký tự
- Kích thước: 439mm x 268mm x 112mm
- Vật liệu: Nhựa ABS

Card giao tiếp trung tâm giám sát CMS DETNOV TCD-106-A
Mã sản phẩm: DETNOV TCD-106-A
Đăng ngày 02-12-2020 03:48:11 AM
Giá bán: Liên hệ

Bo mạch giao tiếp trung tâm giám sát CMS DETNOV TCD-106-A cho tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TCD-106-A
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Nguồn cấp 24 VDC
- Điện áp hoạt động: 12 đến 30 VDC
- Dòng tiêu thụ: 150 mA
- Kết nối: cáp xoắn 1.5 mm² có giáp bảo vệ
- Kích thước: 110 mm x 85 mm x 20 mm
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Card giao tiếp TCP/IP DETNOV TED-151-CL
Mã sản phẩm: DETNOV TED-151-CL
Đăng ngày 02-12-2020 03:34:34 AM
Giá bán: Liên hệ

Mạch giao tiếp TCP/IP DETNOV TED-151-CL cho tủ vùng CCD-100 hoặc tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TED-151-CL
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Kết nối : Dây cổng Ethernet RJ-45
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng qua cáp quang và ngõ ra Modbus DETNOV TMBFI-151
Mã sản phẩm: DETNOV TMBFI-151
Đăng ngày 02-12-2020 12:02:20 AM
Giá bán: Liên hệ

Card kết nối mạng qua cáp quang và ngõ ra Modbus DETNOV TMBFI-151 cho tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMBFI-151
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Ngõ RS485 cho kết nối mạng
- Ngõ RS232 cho kết nối máy in
- Ngõ RS485 để giám sát và điều khiển từ xa qua giao thức Modbus
- Cấu trúc mạng F-Network
+ Số tủ tối đa: 32
+ Khoảng cách giữa 2 tủ: 1 km
+ Chiều dài toàn mạng: 32 km
+ Chế độ hoạt động: Peer to peer
- Cáp xoắn 2 x 1,5 mm² và có giáp bảo vệ, cáp quang
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng RS485 và ngõ ra Modbus DETNOV TMB-151
Mã sản phẩm: DETNOV TMB-151
Đăng ngày 01-12-2020 11:38:31 PM
Giá bán: Liên hệ

Card kết nối mạng RS485 và ngõ ra Modbus DETNOV TMB-151 cho tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMB-151
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Ngõ RS485 cho kết nối mạng
- Ngõ RS232 cho kết nối máy in
- Ngõ RS485 để giám sát và điều khiển từ xa qua giao thức Modbus
 - Cấu trúc mạng F-Network
+ Số tủ tối đa: 32
+ Khoảng cách giữa 2 tủ: 1 km
+ Chiều dài toàn mạng: 32 km
+ Chế độ hoạt động: Peer to peer
- Kết nối  : Cáp xoắn 2 x 1,5 mm² và có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng RS485 DETNOV TRED-150 cho tủ địa chỉ CAD-150
Mã sản phẩm: DETNOV TRED-150
Đăng ngày 01-12-2020 10:48:59 PM
Giá bán: Liên hệ

Mạch kết nối mạng RS485 DETNOV TRED-150 cho tủ địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TRED-150
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Ngõ RS485 cho kết nối mạng
- Ngõ RS232 cho kết nối máy in
- Cấu trúc mạng F-Network
+ Số tủ tối đa: 32
+ Khoảng cách giữa 2 tủ: 1 km
+ Chiều dài toàn mạng: 32 km
+ Chế độ hoạt động: Peer to peer
- Cáp xoắn 2 x 1,5 mm² và có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến + 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng DETNOV TMB-251 cho tủ địa chỉ CAD-150
Mã sản phẩm: DETNOV TMB-251
Đăng ngày 01-12-2020 10:08:10 PM
Giá bán: Liên hệ

Thẻ giao tiếp DETNOV TMB-251 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMB-251
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng tủ tối đa: 32
- Khoảng cách giữa 2 tủ: 1,5 km
- Tổng khoảng cách của hệ thống: 48 km
- Hoạt động dạng: Peer to peer
- Cáp kết nối: cáp quang multimode
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ mở rộng 2 loop DETNOV TBUD-150 cho tủ địa chỉ CAD-150
Mã sản phẩm: DETNOV TBUD-150
Đăng ngày 01-12-2020 09:50:29 PM
Giá bán: Liên hệ

Mạch mở rộng 2 loop DETNOV TBUD-150 cho tủ địa chỉ CAD-150-8 và CAD-150-8-PLUS
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TBUD-150
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng thiết bị tối đa: 250 / loop
- Tải tối đa: 400 mA
- Chiều dài loop tối đa: 2 km
- Trở kháng đường dây tối đa: 44 Ω
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối cáp quang DETNOV TMBFI-251
Mã sản phẩm: DETNOV TMBFI-251
Đăng ngày 01-12-2020 09:37:29 PM
Giá bán: Liên hệ

Card giao tiếp cáp quang DETNOV TMBFI-251 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-150
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMBFI-251
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số tủ tối đa: 32
- Khoảng cách giữa 2 tủ: 1 km (cáp đồng), 1.5 km (cáp quang multimode)
- Chiều dài toàn mạng: 32 km (cáp đồng), 48 km (cáp quang)
- Chế độ hoạt động: Peer to peer
- Kết nối : Cáp xoắn 2 x 1,5 mm² và có giáp bảo vệ, cáp quang (multimode)
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối cáp quang DETNOV TMBFI-252
Mã sản phẩm: DETNOV TMBFI-252
Đăng ngày 01-12-2020 09:23:47 PM
Giá bán: Liên hệ

Card giao tiếp cáp quang DETNOV TMBFI-252 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-250
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMBFI-252
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng tủ tối đa: 32
- Khoảng cách giữa 2 tủ: 1,5 km
- Tổng khoảng cách của hệ thống: 48 km
- Hoạt động dạng: Peer to peer
- Cáp kết nối: cáp quang multimode
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ kết nối mạng DETNOV TMB-252
Mã sản phẩm: DETNOV TMB-252
Đăng ngày 01-12-2020 09:12:07 PM
Giá bán: Liên hệ

Thẻ giao tiếp DETNOV TMB-252 cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-250
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TMB-252
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng tủ tối đa: 32
- Khoảng cách giữa 2 tủ: 1,5 km
- Tổng khoảng cách của hệ thống: 48 km
- Hoạt động dạng: Peer to peer
- Cáp kết nối: cáp quang multimode
- Nhiệt độ hoạt động: -5ºC đến 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ

Thẻ mở rộng 2 loop cho tủ báo cháy địa chỉ DETNOV TBUD-250
Mã sản phẩm: DETNOV TBUD-250
Đăng ngày 01-12-2020 04:58:16 AM
Giá bán: Liên hệ

Mạch mở rộng TBUD-250 cho phép thêm 2 loop vào tủ địa chỉ CAD-250 hoặc vỏ tủ mở rộng CAD250-B / CAD-250-BLED

Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : TBUD-250
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Số lượng thiết bị tối đa: 250
- Dòng tối đa: 400 mA
- Chiều dài loop tối đa: 2 km
- Điện trở cáp tối đa: 44 Ω
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -5ºC đến + 40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
-
 Mỗi loop lên tới 250 địa chỉ, không có giới hạn về số lượng đầu báo và mô đun lắp đặt.

- Việc giao tiếp giữa các thiết bị trên loop và tủ điều khiển báo cháy được thực hiện thông qua 2 dây dẫn. Hỗ trợ kiểu đấu dây không phân cực đối với các thiết bị không tích hợp mạch cách ly.

Vỏ tủ mở rộng LED chỉ báo cho tủ báo cháy địa chỉ DETNOV CAD-250-LED
Mã sản phẩm: DETNOV CAD-250-LED
Đăng ngày 01-12-2020 03:55:26 AM
Giá bán: Liên hệ

Hộp mở rộng LED chỉ thị cho tủ điều khiển địa chỉ DETNOV CAD-250-LED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CAD-250-LED
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Kết nối tối đa 500 đèn LED
- Có nguồn dự phòng kết nối với ắc quy
- Kích thước: 533 x 453 x 212 mm
 

Vỏ tủ mở rộng 8 loop cho tủ báo cháy địa chỉ DETNOV CAD-250-BLED
Mã sản phẩm: DETNOV CAD-250-BLED
Đăng ngày 01-12-2020 03:37:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Hộp mở rộng 8 loop kèm LED chỉ thị cho tủ điều khiển địa chỉ DETNOV CAD-250-BLED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CAD-250-BLED
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Sử dụng với mạch mở rộng 2 loop (TBUD-250)
- Cung cấp 2 ngõ ra có giám sát điều khiển chuông/đèn/còi và 2 ngõ ra dạng rơ le
- Nguồn phụ 24V 500 mA
- Tích hợp 500 đèn LED chỉ thị trạng thái của zone.
- Có thể chứa 2 ắc quy 12V-24 Ah
 

Vỏ tủ mở rộng 8 loop cho tủ báo cháy địa chỉ DETNOV CAD-250-B
Mã sản phẩm: DETNOV CAD-250-B
Đăng ngày 01-12-2020 03:31:57 AM
Giá bán: Liên hệ

Hộp mở rộng 8 loop cho tủ điều khiển địa chỉ CAD-250-B
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : CAD-250-B
- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Vỏ tủ CAD-250-B mở rộng lên đến 8 loop, bằng cách thêm thẻ mở rộng 2 loop (TBUD-250).
- 2 ngõ ra điều khiển chuông, đèn, còi có giám sát và 2 ngõ ra role dạng tiếp điểm.
- Nguồn phụ : 24V 500 mA.
- Ắc quy sử dụng: 12V 24Ah (không bao gồm)
 

Đầu dò khí hóa lỏng địa chỉ DETNOV DGD-620
Mã sản phẩm: DETNOV DGD-620
Đăng ngày 30-11-2020 11:15:05 PM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò khí dầu mỏ hóa lỏng (LP) như propan và butanđịa chỉ DETNOV DGD-620
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DGD-620

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 - 38 VDC
- Trạng thái bình thường: dòng tiêu thụ 45 mA
- Trạng thái báo động: dòng tiêu thụ 65 mA
- Tiếp điểm rơ le: 1A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn và có giáp bảo vệ 2 x 1,5 mm²
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC từ +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ : IP32D
- Kích thước : 89,60 mm x 146,50 mm x 39 mm

Đầu dò khí hóa lỏng địa chỉ DETNOV DGD-620-AC
Mã sản phẩm: DETNOV DGD-620-AC
Đăng ngày 30-11-2020 11:13:17 PM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò khí dầu mỏ hóa lỏng (LP) như propan và butanđịa chỉ DETNOV DGD-620-AC
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DGD-620-AC

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 90 - 264 VAC
- Trạng thái bình thường: dòng tiêu thụ 35 mA
- Trạng thái báo động: dòng tiêu thụ 62 mA
- Tiếp điểm rơ le: 1A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn và có giáp bảo vệ 2 x 1,5 mm²
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC từ +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ : IP32D
- Kích thước : 89,60 mm x 146,50 mm x 39 mm

Đầu dò khí gas địa chỉ DETNOV DGD-600-AC
Mã sản phẩm: DETNOV DGD-600-AC
Đăng ngày 30-11-2020 10:44:19 PM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò khí metan địa chỉ DETNOV DGD-600-AC
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DGD-600-AC

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 90 - 264 VAC
- Trạng thái bình thường: dòng tiêu thụ 35 mA
- Trạng thái báo động: dòng tiêu thụ 62 mA
- Tiếp điểm rơ le: 1A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn và có giáp bảo vệ 2 x 1,5 mm²
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC từ +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ : IP32D
- Kích thước : 89,60 mm x 146,50 mm x 39 mm

Đầu dò khí gas địa chỉ DETNOV DGD-600
Mã sản phẩm: DETNOV DGD-600
Đăng ngày 30-11-2020 09:50:10 PM
Giá bán: Liên hệ

Đầu dò khí metan địa chỉ DETNOV DGD-600
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : DGD-600

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 - 38 VDC
- Trạng thái bình thường: dòng tiêu thụ 45 mA
- Trạng thái báo động: dòng tiêu thụ 65 mA
- Tiếp điểm rơ le: 1A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn và có giáp bảo vệ 2 x 1,5 mm²
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC từ +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ : IP32D
- Kích thước : 89,60 mm x 146,50 mm x 39 mm

Đế đầu báo tích hợp còi và đèn địa chỉ DETNOV MAD-473
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-473
Đăng ngày 30-11-2020 09:12:54 PM
Giá bán: Liên hệ

Đế kết nối tích hợp đèn và còi báo động địa chỉ DETNOV MAD-473
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-473

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: 15 mA
- Âm lượng: 80 dB(A) tại 1 m
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1.5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP21C
- Kích thước: 150 mm x 100 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Đế đầu báo tích hợp còi hệ địa chỉ DETNOV MAD-472
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-472
Đăng ngày 30-11-2020 09:06:15 PM
Giá bán: Liên hệ

Đế kết nối tích hợp còi báo động địa chỉ DETNOV MAD-472
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-472

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: 15 mA
- Âm lượng: 80 dB(A) tại 1 m
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1.5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC đến +40ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP21C
- Kích thước: 150 mm x 100 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Đèn còi báo cháy địa chỉ tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-465-I
Mã sản phẩm: ETNOV MAD-465-I
Đăng ngày 30-11-2020 08:51:36 PM
Giá bán: Liên hệ

Còi kết hợp đèn báo cháy địa chỉ DETNOV MAD-465-I tích hợp sẵn mạch cách ly ngắn mạch
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-465-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ trạng thái báo động: < 20 mA
- Âm lượng: 76 dB(A) đến 117 dB(A) tùy âm điệu
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC đến 60ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP33C
- Kích thước: 100 mm x 75 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Còi báo cháy địa chỉ tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-464-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-464-I
Đăng ngày 30-11-2020 05:47:19 AM
Giá bán: Liên hệ

Còi báo động địa chỉ trong nhà Detnov MAD-464-I với bộ cách ly ngắn mạch đi kèm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-464-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ trạng thái báo động: < 20 mA
- Âm lượng: 78,3 dB(A) đến 104,6 dB(A) tùy âm điệu
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC đến 60ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP33C
- Kích thước: 100 mm x 75 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Còi báo cháy địa chỉ tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-461-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-461-I
Đăng ngày 30-11-2020 04:59:29 AM
Giá bán: Liên hệ

Còi báo động địa chỉ trong nhà Detnov MAD-461-I với bộ cách ly ngắn mạch đi kèm
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-461-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ trạng thái báo động: < 10 mA
- Âm lượng: 82,5 dB(A) tại 1 m
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10ºC đến 60ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP21
- Kích thước: 65 mm x 90 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Nút nhấn khẩn địa chỉ lắp ngoài trời Detnov MAD-450-IW
Mã sản phẩm: Detnov MAD-450-IW
Đăng ngày 30-11-2020 04:39:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Nút nhấn khẩn cấp địa chỉ tích hợp mạch cách ly Detnov MAD-450-IW lắp ngoài trời
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-450-IW

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ trạng thái báo động: 3 mA
- Kết nối: Cáp xoắn 2 x 1,5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: 10ºC đến +55ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Kích thước: 90 mm x 89 mm x 72mm
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67

- Vật liệu: nhựa ABS

Nút nhấn khẩn địa chỉ tích hợp mạch cách ly Detnov MAD-451-I
Mã sản phẩm: Detnov MAD-451-I
Đăng ngày 30-11-2020 04:18:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Nút nhấn khẩn cấp địa chỉ tích hợp mạch cách ly Detnov MAD-451-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-451-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ trạng thái báo động: 3 mA
- Kết nối: Cáp xoắn 2 x 1,5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: 10ºC đến +55ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Kích thước: 98 mm x 98 mm x 48 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Nút nhấn khẩn địa chỉ tích hợp mạch cách ly Detnov MAD-450-I
Mã sản phẩm: Detnov MAD-450-I
Đăng ngày 30-11-2020 03:58:56 AM
Giá bán: Liên hệ

Nút nhấn khẩn cấp địa chỉ tích hợp mạch cách ly Detnov MAD-450-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-450-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ trạng thái báo động: 3 mA
- Kết nối: Cáp xoắn 2 x 1,5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: 10ºC đến +55ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Kích thước: 98 mm x 98 mm x 48 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Nút nhấn khẩn báo cháy địa chỉ Detnov MAD-450
Mã sản phẩm: Detnov MAD-450
Đăng ngày 30-11-2020 03:32:42 AM
Giá bán: Liên hệ

Nút nhấn khẩn cấp địa chỉ Detnov MAD-450
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-450

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ trạng thái bình thường: < 300 μA
- Dòng tiêu thụ trạng thái báo động: 3 mA
- Kết nối: Cáp xoắn 2 x 1,5 mm2, có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: 10ºC đến +55ºC
- Độ ẩm: 95% không ngưng tụ
- Kích thước: 98 mm x 98 mm x 48 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát và điều khiển 2 ngõ vào 2 ngõ ra tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-422-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-422-I
Đăng ngày 30-11-2020 12:01:33 AM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun giám sát 2 ngõ vào và điều khiển 2 ngõ ra tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-422-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-422-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Tải ngõ ra: 1 A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát và điều khiển 2 ngõ vào 2 ngõ ra DETNOV MAD-422
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-422
Đăng ngày 29-11-2020 11:26:06 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun giám sát 2 ngõ vào và điều khiển 2 ngõ ra địa chỉ DETNOV MAD-422
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-422

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Tải ngõ ra: 1 A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun điều khiển địa chỉ 2 ngõ ra tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-412-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-412-I
Đăng ngày 29-11-2020 11:11:06 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun điều khiển 2 ngõ ra tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-412-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-412-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun điều khiển địa chỉ 1 ngõ ra tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-411-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-411-I
Đăng ngày 29-11-2020 11:09:15 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun điều khiển 1 ngõ ra tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-411-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-411-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun điều khiển địa chỉ 1 ngõ ra DETNOV MAD-411
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-411
Đăng ngày 29-11-2020 10:58:59 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun điều khiển 1 ngõ ra địa chỉ DETNOV MAD-411
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-411

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát và điều khiển 1 ngõ vào 1 ngõ ra tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-421-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-421-I
Đăng ngày 29-11-2020 10:55:27 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun giám sát 1 ngõ vào và điều khiển 1 ngõ ra tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-421-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-421-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Tải ngõ ra: 1 A tại 30 VDC
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát 2 ngõ vào tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-402-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-402-I
Đăng ngày 29-11-2020 10:46:54 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun giám sát định địa chỉ 2 ngõ vào tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-402-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-402-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát 1 ngõ vào tích hợp mạch cách ly địa chỉ DETNOV MAD-401-I
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-401-I
Đăng ngày 29-11-2020 10:44:25 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun giám sát định địa chỉ 1 ngõ vào tích hợp mạch cách ly DETNOV MAD-401-I
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-401-I

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun điều khiển địa chỉ 2 ngõ ra DETNOV MAD-412
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-412
Đăng ngày 29-11-2020 10:35:08 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun điều khiển 2 ngõ ra địa chỉ DETNOV MAD-412
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-412

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát 2 ngõ vào địa chỉ DETNOV MAD-402
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-402
Đăng ngày 29-11-2020 10:25:22 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun giám sát định địa chỉ 2 ngõ vào  DETNOV MAD-402
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-402

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

Mô-đun giám sát 1 ngõ vào địa chỉ DETNOV MAD-401
Mã sản phẩm: DETNOV MAD-401
Đăng ngày 29-11-2020 10:13:35 PM
Giá bán: Liên hệ

Mô-đun giám sát định địa chỉ 1 ngõ vào  DETNOV MAD-401
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm : MAD-401

- Nhà sản xuất: Detnov
- Xuất xứ: Tây Ban Nha
- Điện áp hoạt động: 22 đến 38VDC
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái bình thường: < 300 µA
- Dòng tiêu thụ ở trạng thái báo động: < 3 mA
- Kết nối: cáp xoắn 2 x 1,5 mm², có giáp bảo vệ
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến + 70 ° C

- Độ ẩm tương đối: 95% không ngưng tụ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP40
- Kích thước: 100 mm x 100 mm x 23 mm
- Vật liệu: nhựa ABS

DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi