Trung tâm báo cháy báo trộm 184 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-184
Đăng ngày 31-03-2020 12:56:21 AM
Giá : 29.500.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 184 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 184 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 184 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 168 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-168
Đăng ngày 31-03-2020 12:54:23 AM
Giá : 26.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 168 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 168 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 168 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 152 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-152
Đăng ngày 31-03-2020 12:51:48 AM
Giá : 24.500.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 152 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 152 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 152 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 136 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-136
Đăng ngày 31-03-2020 12:49:32 AM
Giá : 21.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 136 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 136 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 136 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 120 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-120
Đăng ngày 31-03-2020 12:41:32 AM
Giá : 19.550.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 120 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 120 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 120 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 104 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-104
Đăng ngày 31-03-2020 12:38:14 AM
Giá : 16.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 104 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 104 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 104 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 88 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-88
Đăng ngày 31-03-2020 12:33:14 AM
Giá : 15.350.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 88 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 88 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 88 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 72 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-72
Đăng ngày 31-03-2020 12:31:06 AM
Giá : 13.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 72 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 72 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 72 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 56 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-56
Đăng ngày 31-03-2020 12:19:39 AM
Giá : 12.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 56 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 56 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 56 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 48 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-48
Đăng ngày 31-03-2020 12:17:46 AM
Giá : 11.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 48 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Nút nhấn khẩn báo cháy GE-UTC 271-KR1/SR
Mã sản phẩm: GE-UTC 271-KR1/SR
Đăng ngày 27-03-2020 06:03:00 AM
Giá bán: Liên hệ

Nút nhấn khẩn phá vỡ kính báo cháy bằng tay GE-UTC 271-KR1/SR
 Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 271-KR1/SR
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Kích thước: 8,75cm x 8,75cm x 5,4cm.
- Mức chuyển đổi điện áp
+ 250 VAC 8.0 amp
+ 50 VDC điện trở 3.0 amp
+ 30 VDC điện trở 8.0 amp
+ 30 VDC cảm ứng 3.0 amp
- Điện trở tiếp xúc tối đa: 100 milliohms
- Thiết bị đầu cuối dây: Mỗi dây dẫn trên mỗi thiết bị đầu cuối tối đa 2,5mm2
- Hộp gắn trên bề mặt: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) -Red
- Cơ sở điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đỏ
- Nắp điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đỏ
- Nội thất điểm gọi: Polyphenylene Oxide biến đổi (Noryl SE 100) - Đen
- Vít cố định nắp: Thép mạ kẽm định vị trong đai ốc hình lục giác hoàn toàn bằng đồng thau M3
- Nhãn hiệu chức năng: PVC rõ ràng, được in phía sau, phủ lớp keo dính áp lực.

Đầu báo khói nhiệt hỗn hợp 12vdc/24vdc GE-UTC 541CXT
Mã sản phẩm: GE-UTC 541CXT
Đăng ngày 27-03-2020 05:14:02 AM
Giá bán: Liên hệ

 Đầu báo khói 4 dây quang điện GE Security 541CXT
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : 541CXT
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp: 8,5 33 V DC
- Độ gợn tối đa (pk đến pk): 10% (Vp - p)
- Dòng điện chờ (24V): 70 A
- Dòng báo động thông thường (24V): 15 mA
- Dòng  báo động địa chỉ : 500mA @ 36 V DC (điện trở)
- Đặc điểm máy dò nhiệt: Tỷ lệ tăng 15F / phút và> 105F (8.3C / phút và> 40.6C), Cố định 135F (57C)
- Nhiệt độ hoạt động: 32 ° đến 100 ° F (0 ° đến 37 ° C)

- Độ ẩm hoạt động: 0 đến 95 % không ngưng tụ
- Kích thước đầu dò: đường kính 5 (12 cm); 2 (5 cm) chiều cao
- Kích thước lắp: đường kính 4,75 (12,5 cm); Chiều cao 0,3 (0,8 cm)
(Datasheet )

Đầu dò khói quang thông thường GE-UTC KL-731
Mã sản phẩm: GE-UTC KL-731
Đăng ngày 27-03-2020 04:48:52 AM
Giá : 495.000 đ

ĐẦU BÁO KHÓI QUANG 12VDC/24VDC GE-UTC KL-731
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : KL-731
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Hoạt động điện áp 9-28 VDC
- Dòng tiêu thụ Hoạt động:  24 VDC 85 μA
- Báo động:  24 VDC <100 mA
- Hoạt động trung bình: Đầu ra báo động  <100 mA
- Nhiệt độ hoạt động: -10 ° C đến +70 ° C
- Nhiệt độ lưu trữ: -10 ° C đến +70 ° C
- Độ ẩm (không ngưng tụ) : 95%
- Số lượng đầu báo trên 1 Zone: 20
- Kích thước: 45 mm x 99 mm (Không tính chân đế)
- Tiêu chuẩn: EN54 (BOSEC)

Bàn phím lập trình 48 kênh LCD GE-UTC NX-148E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-148E
Đăng ngày 27-03-2020 04:35:19 AM
Giá : 3.250.000 đ

Bàn phím lập trình và màn hình hiển thị NetworX NX-148E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-148E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 75 mA / Tối đa 130 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: Không giới hạn
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LCD
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 158 x 135 x 30 mm
- Trọng lượng: 290 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 24 kênh GE-UTC NX-124E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-124E
Đăng ngày 27-03-2020 04:23:08 AM
Giá : 1.950.000 đ

Bàn phím Networx NX-124E 24-Zone LED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-124E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 24 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 16 kênh GE-UTC NX-116E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-116E
Đăng ngày 27-03-2020 04:16:39 AM
Giá : 1.750.000 đ

Bàn phím Networx NX-116E 16-Zone LED
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-116E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 8 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Bàn phím lập trình 8 kênh GE-UTC NX-108E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-108E
Đăng ngày 27-03-2020 02:09:20 AM
Giá : 1.550.000 đ

Bàn phím điều khiển và giám sát GE-UTC NX-108E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-108E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: Mexico
- Điện áp sử dụng: 16,5 V AC
- Dòng điện tiêu thụ: Tối thiểu 10 mA / Tối đa 90 mA
- Số lượng khu vực được hiển thị: 8 khu
- Số lượng phân vùng được hiển thị: Không giới hạn
- Màn hình: Màn hình LED
- Nút hành động: 3 nút hành động (Lửa, EMS, Cảnh sát)
- Nút chức năng: 5 nút chức năng
- Bàn phím: Phím có đèn nền đầy đủ
- Kích thước: 163 x 102 x 26 mm
- Trọng lượng: 228 g
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -10 ° C đến + 50 °
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 192 kênh GE-UTC NX-8E
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8E-192
Đăng ngày 27-03-2020 01:04:11 AM
Giá : 31.750.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 192 vùng GE-UTC NX-8E
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8E
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 8 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 192 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 192 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 240
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 48 kênh GE-UTC NX-8
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8-48
Đăng ngày 27-03-2020 12:43:40 AM
Giá : 10.550.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 48 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 48 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

Trung tâm báo cháy báo trộm 32 kênh GE-UTC NX-8
Mã sản phẩm: GE-UTC NX-8-32
Đăng ngày 27-03-2020 12:42:20 AM
Giá : 7.950.000 đ

Bộ tủ báo động trung tâm 32 vùng GE-UTC NX-8
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm : NX-8
- Nhà sản xuất: GE-UTC
- Xuất xứ: USA
- Vùng tiêu chuẩn : 32 vùng
- Mở rộng kết nối có dây tối đa : 48 vùng
- Mở rộng kết nối không dây tối đa : 48 vùng
- Ghi lại sự kiện : 512 sự kiện
- Mật mã người dùng : 99
- Phân vùng: 8
- Tương thích đầu báo khói : 2 dây hoặc 4 dây
- Trình điều khiển còi báo động tích hợp: 2 Tone (Steady & Yelp)
- Điện áp cung cấp: 16.5 VAC.
- Công suất phụ: 1 Ampe
- Nhiệt độ hoạt động 0 độ C – 49 độ C.
- Kích thước : 11.3 x 11.3 x 3.5 in
(Download tài liệu)

 

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây