Ê tô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã sản phẩm: Asaki AK-6283
Đăng ngày 13-12-2018 02:18:18 AM
Giá : 6.350.000 đ

Ê tô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283 8 inch
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6283
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay mâm xoay
- Kích thước: 8''/200mm
- Chiều cao tổng: 17cm
- Mở miệng max: 16 cm
- Trọng lượng : 61 kg

- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã sản phẩm: Asaki AK-6282
Đăng ngày 13-12-2018 02:11:35 AM
Giá : 4.475.000 đ

Ê tô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282 6 inch
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6282
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay mâm xoay
- Kích thước: 6''/150mm
- Chiều cao tổng: 15.5cm
- Mở miệng max: 17.5 cm

- Trọng lượng : 36 kg
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6281
Mã sản phẩm: Asaki AK-6281
Đăng ngày 13-12-2018 02:06:12 AM
Giá : 2.975.000 đ

Ê tô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6281 5 inch
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6281
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay mâm xoay
- Kích thước: 5''/125mm
- Chiều cao tổng: 13cm
- Mở miệng max: 9.5 cm

- Trọng lượng : 21 kg
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6280
Mã sản phẩm: Asaki AK-6280
Đăng ngày 13-12-2018 01:54:16 AM
Giá : 2.135.000 đ

Ê tô bàn phay mâm xoay  H = 12.5cm - Max = 8cm Asaki AK-6280
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6280
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay mâm xoay
- Kích thước: 4''/100mm
- Chiều cao tổng: 12.5cm
- Mở miệng max: 8 cm

- Trọng lượng : 16.5 kg
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6279
Mã sản phẩm: Asaki AK-6279
Đăng ngày 13-12-2018 12:19:20 AM
Giá : 1.865.000 đ

Ê tô bàn phay mâm xoay H = 9.5cm - Max = 6.5cm Asaki AK-6279
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6279
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay mâm xoay
- Kích thước: 3''/75mm
- Chiều cao tổng: 9.5cm
- Mở miệng max: 6.5 cm

- Trọng lượng : 9 kg
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay chữ thập Asaki AK-7034
Mã sản phẩm: Asaki AK-7034
Đăng ngày 13-12-2018 12:02:01 AM
Giá : 5.545.000 đ

Ê tô bàn phay chữ thập H = 18cm - Max = 21cm Asaki AK-7034 Asaki AK-7034
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-7034
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay chữ thập
- Kích thước: 8''/200mm
- Chiều cao tổng: 18cm
- Kẹp tối đa: 21cm
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay chữ thập Asaki AK-7033
Mã sản phẩm: Asaki AK-7033
Đăng ngày 12-12-2018 11:59:50 PM
Giá : 4.655.000 đ

Ê tô bàn phay chữ thập H = 15cm - Max = 15.5cm Asaki AK-7033
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-7033
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay chữ thập
- Kích thước: 6''/150mm
- Chiều cao tổng: 15cm
- Kẹp tối đa: 15.5cm
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay chữ thập Asaki AK-7032
Mã sản phẩm: Asaki AK-7032
Đăng ngày 12-12-2018 11:58:07 PM
Giá : 3.795.000 đ

Ê tô bàn phay chữ thập H = 14cm - Max = 13cm Asaki AK-7032
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-7032
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay chữ thập
- Kích thước: 5''/125mm
- Chiều cao tổng: 14cm
- Kẹp tối đa: 13cm
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay chữ thập Asaki AK-7031
Mã sản phẩm: Asaki AK-7031
Đăng ngày 12-12-2018 11:53:56 PM
Giá : 2.225.000 đ

Ê tô bàn phay chữ thập H = 12.5cm - Max = 8.5cm Asaki AK-7031
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-7031
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay chữ thập
- Kích thước: 4''/100mm
- Chiều cao tổng: 12.5cm
- Kẹp tối đa: 8.5cm
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn phay chữ thập Asaki AK-7030
Mã sản phẩm: Asaki AK-7030
Đăng ngày 12-12-2018 11:48:57 PM
Giá : 1.745.000 đ

 Ê tô bàn phay chữ thập H = 12.5cm - Max = 7cm Asaki AK-7030
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-7030
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn phay chữ thập
- Kích thước: 3”/75mm
- Chiều cao tổng: 12.5cm
- Kẹp tối đa: 7cm
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn khoan Asaki AK-6288
Mã sản phẩm: Asaki AK-6288
Đăng ngày 12-12-2018 11:36:25 PM
Giá : 645.000 đ

Ê tô bàn khoan Max = 14cm Asaki AK-6288
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6288
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn khoan
- Độ mở hàm : 6''/150mm
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn khoan Asaki AK-6287
Mã sản phẩm: Asaki AK-6287
Đăng ngày 12-12-2018 11:33:55 PM
Giá : 555.000 đ

Ê tô bàn khoan Max = 12.5cm Asaki AK-6287
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6287
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn khoan
- Độ mở hàm : 5''/125mm
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn khoan Asaki AK-6286
Mã sản phẩm: Asaki AK-6286
Đăng ngày 12-12-2018 11:02:02 PM
Giá : 425.000 đ

Ê tô bàn khoan Max = 11cm Asaki AK-6286
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6286
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn khoan
- Độ mở hàm : 4''/100mm
- Trọng lượng : 4 kg
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô bàn khoan Asaki AK-6285
Mã sản phẩm: Asaki AK-6285
Đăng ngày 12-12-2018 10:57:04 PM
Giá : 335.000 đ

Ê tô bàn khoan Max = 7.5cm Asaki AK-6285
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6285
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Kiểu bàn khoan
- Độ mở hàm : 3"/75mm
- Trọng lượng : 2,5 kg
- Bảo hành:6 tháng

Ê tô kẹp bàn mâm xoay Asaki AK-6276
Mã sản phẩm: Asaki AK-6276
Đăng ngày 12-12-2018 10:02:43 PM
Giá : 255.000 đ

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini cao cấp Asaki AK-6276
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6276
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chiều cao tổng : 17cm
- Chiều cao từ bàn kẹp : 10cm
- Mở miệng max : 6cm

Ê tô kẹp bàn mâm xoay Asaki AK-6275
Mã sản phẩm: Asaki AK-6275
Đăng ngày 12-12-2018 09:59:41 PM
Giá : 245.000 đ

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini cao cấp Asaki AK-6275
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6275
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chiều cao tổng : 17cm
- Chiều cao từ bàn kẹp : 9cm
- Mở miệng max : 6cm

Ê tô kẹp bàn mâm xoay Asaki AK-6274
Mã sản phẩm: Asaki AK-6274
Đăng ngày 12-12-2018 09:50:12 PM
Giá : 405.000 đ

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini cao cấp Asaki AK-6274
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6274
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chiều cao tổng : 17cm
- Chiều cao từ bàn kẹp : 10cm
- Mở miệng max : 6cm

Ê tô kẹp bàn mâm xoay Asaki AK-6273
Mã sản phẩm: Asaki AK-6273
Đăng ngày 12-12-2018 09:48:01 PM
Giá : 405.000 đ

Ê tô kẹp bàn mâm xoay mini cao cấp Asaki AK-6273
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6273
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chiều cao tổng : 17cm
- Chiều cao từ bàn kẹp : 9cm
- Mở miệng max : 6cm

Ê tô bàn nguội cao cấp Asaki AK-6931
Mã sản phẩm: Asaki AK-6931
Đăng ngày 12-12-2018 09:36:10 PM
Giá : 5.365.000 đ

Ê tô bàn nguội có hàm kẹp ống H = 25cm - Max = 23cm Asaki AK-6931
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6931
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Bàn kẹp : 8''/200mm
- Kích thước : 49 x 23 x 29cm
- Trọng lượng :33 Kg
- Chất liệu: Được làm từ thép
- Bảo hành: 6 tháng

Ê tô bàn nguội cao cấp Asaki AK-6930
Mã sản phẩm: Asaki AK-6930
Đăng ngày 12-12-2018 09:33:09 PM
Giá : 2.855.000 đ

Ê tô bàn nguội có hàm kẹp ống H = 20cm - Max = 20cm Asaki AK-6930
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6930
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Bàn kẹp : 6''/150mm
- Kích thước : 44 x 19 x 25cm
- Trọng lượng :18 Kg
- Chất liệu: Được làm từ thép
- Bảo hành: 6 tháng

Ê tô bàn nguội cao cấp Asaki AK-6929
Mã sản phẩm: Asaki AK-6929
Đăng ngày 12-12-2018 12:09:10 AM
Giá : 2.175.000 đ

Ê tô bàn nguội có hàm kẹp ống H = 18cm - Max = 16cm Asaki AK-6929
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6929
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Bàn kẹp : 125mm/ 5"
- Kích thước : 18 x 16.5 x 11cm
- Trọng lượng :13.5 Kg
- Chất liệu: Được làm từ thép
- Bảo hành: 6 tháng

Ê tô bàn nguội cao cấp Asaki AK-6928
Mã sản phẩm: Asaki AK-6928
Đăng ngày 12-12-2018 12:02:50 AM
Giá : 1.715.000 đ

Ê tô bàn nguội có hàm kẹp ống H = 17cm - Max = 11.5cm Asaki AK-6928
Thông số kỷ thuật

- Mã sản phẩm: AK-6928
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Bàn kẹp : 100mm/ 4"
- Kích thước : 15 x 14.5 x 9.5cm
- Trọng lượng :9  Kg
- Chất liệu: Được làm từ thép
- Bảo hành: 6 tháng

Ê tô kẹp ống nước Asaki AK-6430
Mã sản phẩm: Asaki AK-6430
Đăng ngày 11-12-2018 11:51:03 PM
Giá : 1.485.000 đ

Ê tô kẹp ống nước H = 32cm - Max = 16.5cm Asaki AK-6430
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-6430
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Kích thước: 4″
- Chất liệu: Được làm từ thép
- Ê tô kẹp ống nước ASAKI chiều cao = 32cm – Kẹp tối đa = 16.5cm
- Bảo hành: 6 tháng

Ê tô kẹp ống nước Asaki AK-6429
Mã sản phẩm: Asaki AK-6429
Đăng ngày 11-12-2018 11:48:49 PM
Giá : 875.000 đ

Ê tô kẹp ống nước H = 27cm - Max = 11.5cm Asaki AK-6429
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-6429
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Kích thước: 3″
- Chất liệu: Được làm từ thép
- Ê tô kẹp ống nước ASAKI chiều cao = 27cm – Kẹp tối đa = 11.5cm
- Bảo hành: 6 tháng

Ê tô kẹp ống nước Asaki AK-6428
Mã sản phẩm: Asaki AK-6428
Đăng ngày 11-12-2018 11:46:28 PM
Giá : 595.000 đ

Ê tô kẹp ống nước H = 23cm - Max = 9cm Asaki AK-6428
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-6428
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Công nghệ: Nhật Bản
- Kích thước: 2″
- Chất liệu: Được làm từ thép
- Ê tô kẹp ống nước ASAKI chiều cao = 23cm – Kẹp tối đa = 9cm
- Bảo hành: 6 tháng

Ê tô bàn nguội Asaki AK-0671
Mã sản phẩm: Asaki AK-0671
Đăng ngày 11-12-2018 05:01:02 AM
Giá : 3.845.000 đ

Ê tô bàn nguội H = 26cm - Max = 26cm Asaki AK-0671
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-0671
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chất liệu: Thép
- Độ mở rộng của hàm ê tô kẹp : 10" = 250mm
-
 Kích thước : 58 x 28 x 28cm
- Trọng lượng :36 Kg
- Bảo hành: 6 Tháng

Ê tô bàn nguội Asaki AK-0670
Mã sản phẩm: Asaki AK-0670
Đăng ngày 11-12-2018 04:57:19 AM
Giá : 2.505.000 đ

Ê tô bàn nguội H = 19cm - Max = 17cm Asaki AK-0670
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-0670
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chất liệu: Thép
- Độ mở rộng của hàm ê tô kẹp : 8" = 200mm

- Kích thước : 46 x 22 x 25cm
- Trọng lượng : 23.7 Kg
- Bảo hành: 6 Tháng

Ê tô bàn nguội Asaki AK-0669
Mã sản phẩm: Asaki AK-0669
Đăng ngày 11-12-2018 04:47:56 AM
Giá : 1.545.000 đ

Ê tô bàn nguội H = 17cm - Max = 16cm Asaki AK-0669
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-0669
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chất liệu: Thép
- Độ mở rộng của hàm ê tô kẹp : 6" = 150mm
-
 Kích thước : 36 x 19 x 23cm
- Trọng lượng :14 Kg
- Bảo hành: 6 Tháng

Ê tô bàn nguội Asaki AK-0668
Mã sản phẩm: Asaki AK-0668
Đăng ngày 11-12-2018 04:45:41 AM
Giá : 1.185.000 đ

Ê tô bàn nguội H = 15cm - Max = 11cm ASAKI AK-0668
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-0668
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chất liệu: Thép
- Độ mở rộng của hàm ê tô kẹp : 5" = 125mm
-
- Kích thước : 36 x 17 x 20cm
- Trọng lượng :11.2 Kg
- Bảo hành: 6 Tháng

Ê tô bàn nguội Asaki AK-0667
Mã sản phẩm: ASAKI AK-0667
Đăng ngày 11-12-2018 04:02:03 AM
Giá : 805.000 đ

Ê tô bàn nguội H = 13cm - Max = 10cm ASAKI AK-0667
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-0667
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chất liệu: Thép
- Độ mở rộng của hàm ê tô kẹp : 4 " = 100mm

- Kích thước : 17 x 14 x 9.5cm
- Trọng lượng :7 Kg
- Bảo hành: 6 Tháng

Ê tô bàn nguội Asaki AK-0666
Mã sản phẩm: Asaki AK-0666
Đăng ngày 11-12-2018 03:51:50 AM
Giá : 665.000 đ

Ê tô bàn nguội H = 13cm - Max = 10cm ASAKI AK-0666
Thông số kỷ thuật
- Mã sản phẩm: AK-0666
- Nhà sản xuất: Asaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Chất liệu: Thép
- Độ mở rộng của hàm ê tô kẹp : 3 " = 75 MM

- Kích thước : 15 x 13 x 9.5cm
- Trọng lượng :5.5 Kg
- Bảo hành: 6 Tháng

Eto Mini Nhỏ Kẹp Bàn Century SD-E-50 (50mm)
Mã sản phẩm: Century SD-E-50
Đăng ngày 31-07-2018 05:07:11 AM
Giá : 195.000 đ

E TÔ KẸP BÀN MÂM XOAY 50MM CENTURY MINI SD-E-50
Thông số kỷ thuật
Thương hiệu: CENTURY
Bề ngang miệng kẹp: 50mm
Độ mở tối đa: 50mm
Chất liệu: gang cứng
Thiết kế nhỏ, gọn, dễ sử dụng
Thân có thể xoay tùy theo vị trí làm việc
Công dụng: kẹp, giữ
Màu sắc: đen

Eto Mini Nhỏ Kẹp Bàn Century SD-E-60 (60mm)
Mã sản phẩm: Century SD-E-60
Đăng ngày 31-07-2018 05:06:05 AM
Giá : 210.000 đ

Ê TÔ KẸP BÀN MÂM XOAY 60MM CENTURY MINI SD-E-60
Thông số kỷ thuật
Thương hiệu: CENTURY
Bề ngang miệng kẹp: 60mm
Độ mở tối đa: 60mm
Chất liệu: gang cứng
Thiết kế nhỏ, gọn, dễ sử dụng
Thân có thể xoay tùy theo vị trí làm việc
Công dụng: kẹp, giữ
Màu sắc: đen

Eto Mini Nhỏ Kẹp Bàn Century SD-E-70 (70mm)
Mã sản phẩm: Century SD-E-70
Đăng ngày 31-07-2018 05:03:30 AM
Giá : 225.000 đ

Ê TÔ KẸP BÀN MÂM XOAY 70MM CENTURY MINI SD-E-70
Thông số kỷ thuật
Thương hiệu: CENTURY
Bề ngang miệng kẹp: 70mm
Độ mở tối đa: 70mm
Chất liệu: gang cứng
Thiết kế nhỏ, gọn, dễ sử dụng
Thân có thể xoay tùy theo vị trí làm việc
Công dụng: kẹp, giữ
Màu sắc: đen

Ê tô mâm xoay 3 inch Century CTR03
Mã sản phẩm: Century CTR03
Đăng ngày 31-07-2018 04:52:58 AM
Giá : 455.000 đ

Ê tô bàn nguội mâm xoay 3 inch Century CTR03
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhà sản xuất Century
Quy cách 3″-75 mm
Tay cầm xoay chữ T tiện lợi
Chế tạo bằng thép cao cấp CR-V
Xử lý cứng bằng nhiệt.

Ê tô mâm xoay 4 inch Century CTR04
Mã sản phẩm: Century CTR04
Đăng ngày 31-07-2018 04:50:36 AM
Giá : 495.000 đ

Ê tô bàn nguội mâm xoay 4 inch Century CTR04
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhà sản xuất Century
Quy cách 4″-100 mm
Tay cầm xoay chữ T tiện lợi
Chế tạo bằng thép cao cấp CR-V
Xử lý cứng bằng nhiệt

 

Ê tô mâm xoay 5 inch Century CTR05
Mã sản phẩm: Century CTR05
Đăng ngày 31-07-2018 04:34:33 AM
Giá : 735.000 đ

Ê tô bàn nguội mâm xoay 5 inch Century CTR05
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhà sản xuất Century
Quy cách 5″-125 mm
Tay cầm xoay chữ T tiện lợi
Chế tạo bằng thép cao cấp CR-V
Xử lý cứng bằng nhiệt

 

Ê tô mâm xoay 6 inch Century CTR06
Mã sản phẩm: Century CTR06
Đăng ngày 31-07-2018 04:27:05 AM
Giá : 995.000 đ

Ê tô bàn nguội 6 inch Century CTR06
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhà sản xuất Century
Quy cách 6″-150 mm
Tay cầm xoay chữ T tiện lợi
Chế tạo bằng thép cao cấp CR-V
Xử lý cứng bằng nhiệt

 

Ê tô mâm xoay 8 inch Century CTR08
Mã sản phẩm: Century CTR08
Đăng ngày 31-07-2018 04:23:55 AM
Giá : 1.750.000 đ

Ê tô bàn nguội 8 inch Century CTR08
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nhà sản xuất Century
Quy cách 8″-200 mm
Tay cầm xoay chữ T tiện lợi
Chế tạo bằng thép cao cấp CR-V
Xử lý cứng bằng nhiệt

 

GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi