Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 25m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5025
Đăng ngày 26-06-2018 01:13:19 AM
Giá : 1.460.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 25m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 20m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5020
Đăng ngày 26-06-2018 01:11:54 AM
Giá : 1.335.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 20m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 18m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5018
Đăng ngày 26-06-2018 01:10:25 AM
Giá : 1.295.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 18m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 15m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5015
Đăng ngày 26-06-2018 01:09:12 AM
Giá : 1.245.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 15m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 10m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5010
Đăng ngày 26-06-2018 01:07:53 AM
Giá : 1.115.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 10m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 8m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5008
Đăng ngày 26-06-2018 01:06:20 AM
Giá : 1.045.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 8m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 7m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5007
Đăng ngày 26-06-2018 01:04:31 AM
Giá : 1.015.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 7m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 6m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5006
Đăng ngày 26-06-2018 01:02:38 AM
Giá : 985.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 6m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 5m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5005
Đăng ngày 26-06-2018 01:00:51 AM
Giá : 955.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 5m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 4m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5004
Đăng ngày 26-06-2018 12:58:51 AM
Giá : 925.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 4m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 3m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5003
Đăng ngày 26-06-2018 12:56:12 AM
Giá : 895.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 3m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 2m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5002
Đăng ngày 26-06-2018 12:54:15 AM
Giá : 865.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 2m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 5 tấn x 1m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-5001
Đăng ngày 26-06-2018 12:52:28 AM
Giá : 835.000 đ

Dây chằng hàng 5 tấn dài 1m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 100 mm
Khả năng chịu tải : 5 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 8m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4008
Đăng ngày 26-06-2018 12:48:52 AM
Giá : 965.000 đ

Dây chằng hàng 4 tấn dài 8m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 7m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4007
Đăng ngày 26-06-2018 12:47:12 AM
Giá : 930.000 đ

Dây chằng hàng 4 tấn dài 7m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 6m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4006
Đăng ngày 26-06-2018 12:42:54 AM
Giá : 905.000 đ

Dây chằng hàng 4 tấn dài 6m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 5m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4005
Đăng ngày 26-06-2018 12:41:19 AM
Giá : 865.000 đ

Dây chằng hàng 4 tấn dài 5m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 4m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4004
Đăng ngày 26-06-2018 12:38:26 AM
Giá : 835.000 đ

Dây chằng hàng 4 tấn dài 4m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 3m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4003
Đăng ngày 26-06-2018 12:36:17 AM
Giá : 775.000 đ

Dây chằng hàng 4 tấn dài 3m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

Dây tăng đơ chằng hàng 4 tấn x 2m Dragon
Mã sản phẩm: DR-CH-4002
Đăng ngày 26-06-2018 12:33:39 AM
Giá : 705.000 đ

Dây chằng hàng 4 tấn dài 2m Dragon
Thông số kỷ thuật:
 Xuất xứ : Viêt Nam
Nhà sản xuất : Dragon
Màu sắc : Cam
Bản rộng : 75 mm
Khả năng chịu tải : 4 tấn
Chiều dài : 1,2,3,4,5,6,8,10,...mét(Có thể may theo yêu cầu)
Chất liệu : 100% Polyester

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập117
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm111
  • Hôm nay33,856
  • Tháng hiện tại63,780
  • Tổng lượt truy cập54,575,779
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây