Cáp vải cẩu hàng bản tròn 1 tấn 1 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0101
Đăng ngày 24-10-2018 03:57:29 AM
Giá : 85.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 1 tấn 1 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 1 mét đến 10 mét.
- Màu : Tím
- Bản rộng: 45mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 15 tấn 16 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1516
Đăng ngày 26-06-2018 11:58:34 PM
Giá : 7.615.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 15 tấn 16 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 150mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 15 tấn 12 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1512
Đăng ngày 26-06-2018 11:55:40 PM
Giá : 5.770.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 15 tấn 12 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 150mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 15 tấn 10 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1510
Đăng ngày 26-06-2018 11:54:16 PM
Giá : 4.840.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 15 tấn 10 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 150mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 15 tấn 8 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1508
Đăng ngày 26-06-2018 11:52:21 PM
Giá : 3.920.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 15 tấn 8 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 150mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 15 tấn 6 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1506
Đăng ngày 26-06-2018 11:50:26 PM
Giá : 2.960.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 15 tấn 6 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 150mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 12 tấn 20 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1220
Đăng ngày 26-06-2018 11:46:16 PM
Giá : 7.295.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 12 tấn 20 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 125mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 12 tấn 12 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1212
Đăng ngày 26-06-2018 11:44:04 PM
Giá : 4.445.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 12 tấn 12 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 125mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 12 tấn 10 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1210
Đăng ngày 26-06-2018 11:42:04 PM
Giá : 3.730.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 12 tấn 10 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 125mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 12 tấn 8 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1208
Đăng ngày 26-06-2018 11:40:21 PM
Giá : 2.985.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 12 tấn 8 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 125mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 12 tấn 6 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1206
Đăng ngày 26-06-2018 11:38:07 PM
Giá : 2.235.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 12 tấn 6 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 125mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 10 tấn 11 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1012
Đăng ngày 26-06-2018 11:35:48 PM
Giá : 3.810.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 10 tấn 12 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 110mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 10 tấn 10 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1010
Đăng ngày 26-06-2018 11:34:08 PM
Giá : 3.215.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 10 tấn 10 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 110mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 10 tấn 8 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1008
Đăng ngày 26-06-2018 11:24:38 PM
Giá : 2.560.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 10 tấn 8 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 110mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 10 tấn 6 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1006
Đăng ngày 26-06-2018 11:22:41 PM
Giá : 1.920.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 10 tấn 6 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 110mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 10 tấn 5 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS1005
Đăng ngày 26-06-2018 11:20:32 PM
Giá : 1.615.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 10 tấn 5 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Cam
- Bản rộng: 110mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 8 tấn 10 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0810
Đăng ngày 26-06-2018 11:13:05 PM
Giá : 2.610.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 8 tấn 10 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Xanh biển
- Bản rộng: 100mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 8 tấn 8 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0808
Đăng ngày 26-06-2018 11:10:59 PM
Giá : 2.095.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 8 tấn 8 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Xanh biển
- Bản rộng: 100mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 8 tấn 7 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0807
Đăng ngày 26-06-2018 11:09:08 PM
Giá : 1.845.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 8 tấn 7 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Xanh biển
- Bản rộng: 100mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

Cáp vải cẩu hàng bản tròn 8 tấn 6 mét Dragon
Mã sản phẩm: DR-RS0806
Đăng ngày 26-06-2018 11:07:13 PM
Giá : 1.595.000 đ

Dây cẩu hàng bản tròn 8 tấn 6 mét Dragon
- Xuất xứ: Việt Nam
- Thương hiệu: Dragon
- Chiều dài từ 3 mét đến 20 mét.
- Màu : Xanh biển
- Bản rộng: 100mm
- Hệ số an toàn : 7:1
- Sản xuất theo tiêu chuẩn EN 1492-2
Mục đích sử dụng: được sử dụng trong công nghiệp xếp dỡ, nâng hạ và vận chuyển hàng hoá

DANH MỤC SẢN PHẨM
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
Thống kê
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm101
  • Hôm nay43,711
  • Tháng hiện tại89,995
  • Tổng lượt truy cập54,601,994
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây