Bộ tuýp 10 chi tiết Asaki AK-9768
Mã sản phẩm: Asaki AK-9768
Đăng ngày 14-12-2018 10:59:16 AM
Giá : 455.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng Asaki AK-9768
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9768
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 9 đầu tuýp 6 cạnh: 8,10,12,13,14,17,19,22,24mm + 1 cần L 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 10 chi tiết Asaki AK-9769
Mã sản phẩm: Asaki AK-9769
Đăng ngày 14-12-2018 09:58:21 AM
Giá : 455.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng Asaki AK-9769
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9769
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 9 đầu tuýp 12 cạnh: 8,10,12,13,14,17,19,22,24mm + 1 cần L 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 10 chi tiết Asaki AK-9767
Mã sản phẩm: Asaki AK-9767
Đăng ngày 14-12-2018 09:44:45 AM
Giá : 505.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng viền cam Asaki AK-9767
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9767
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 9 đầu tuýp 12 cạnh: 8,10,12,13,14,17,19,22,24mm + 1 cần L 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 10 chi tiết Asaki AK-9766
Mã sản phẩm: Asaki AK-9766
Đăng ngày 14-12-2018 09:33:42 AM
Giá : 505.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng viền cam Asaki AK-9766
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9766
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 9 đầu tuýp 6 cạnh: 8,10,12,13,14,17,19,22,24mm + 1 cần L 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 20 chi tiết Asaki AK-9765
Mã sản phẩm: Asaki AK-9765
Đăng ngày 14-12-2018 09:28:15 AM
Giá : 1.485.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng Asaki AK-9765
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9765
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 12 đầu tuýp: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm + 3 đầu tuýp dài: 14,17,19mm + 1 đầu tuýp mở bugi 16mm
+ 1 đầu nối lắc léo + 1 cần nối 10" + 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt) + 1 cần siết 2 chiều 10"
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 28 chi tiết Asaki AK-9761
Mã sản phẩm: Asaki AK-9761
Đăng ngày 14-12-2018 09:09:34 AM
Giá : 1.775.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng Asaki AK-9761
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9761
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 22 đầu tuýp: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32mm + 2 cần nối 5" và 10"
+ 1 cần siết 2 chiều 10" + 1 cần quay 15" + 1 cần L 10" + 1 lông đền (tháo nhanh)
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp và vòng miệng cao cấp 21 chi tiết Asaki AK-9758
Mã sản phẩm: Asaki AK-9758
Đăng ngày 14-12-2018 08:52:23 AM
Giá : 7.225.000 đ

Bộ tuýp 3/4" xi bóng Asaki AK-9758
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9758
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 16 đầu tuýp: 19,21,22,23,24,26,27,29,30,32,34,36,38,41,46,50mm + 2 cần nối 4" và 8" + 1 cần trượt 18"
+ 1 cần siết 2 chiều 20" + 1 đầu nối lắc léo
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp và vòng miệng cao cấp 26 chi tiết Asaki AK-9756
Mã sản phẩm: Asaki AK-9756
Đăng ngày 14-12-2018 08:45:11 AM
Giá : 1.245.000 đ

Bộ tuýp 3/8" xi bóng Asaki AK-9756
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9756
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 18 đầu tuýp : 6 - 22,24mm+ 2 đầu tuýp mở bugi 16mm và 21mm + 3 cần nối 2",3",6"
+ 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt) + 1 cần siết 2 chiều 8" + 1 đầu nối lắc léo
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp và vòng miệng 46 chi tiết ASAKI AK-9754
Mã sản phẩm: Asaki AK-9754
Đăng ngày 14-12-2018 05:56:56 AM
Giá : 1.175.000 đ

Bộ tuýp 1/4" xi bóng Asaki AK-9754
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9753
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 13 đầu tuýp: 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm + 1 đầu nối lắc léo + 2 cần nối 2" & 4" + 1 cần nối dẻo 6" + 1 khớp nối
+ 1 cần siết 2 chiều 6" + 1 cần trượt 4.5" + 1 tay vặn 6" + 3 đầu tuýp gắn mũi vít  PH: #1,2,3 + 3 đầu tuýp gắn mũi vít  PZ: #1,2,3
+ 3 đầu tuýp gắn mũi vít  FD: 4,5.5,7 + 6 đầu tuýp gắn mũi vít lục giác: H3,4,5,6,7,8 + 6 đầu tuýp gắn mũi vít bông: T10,15,20,25,30,40
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp và vòng miệng 61 chi tiết ASAKI AK-9753
Mã sản phẩm: ASAKI AK-9753
Đăng ngày 14-12-2018 05:47:33 AM
Giá : 2.495.000 đ

Bộ tuýp 3/8" xi bóng Asaki AK-9753
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9753
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
+ 18 đầu tuýp: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm + 9 đầu tuýp dài: 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
+ 10 đầu tuýp gắn mũi vít bông rỗng tâm: T10,15,20,25,27,30,40,45,50,55 + 7 đầu tuýp gắn mũi lục giác: H3,4,5,6,7,8,10
+ 3 đầu tuýp gắn mũi vít   PH: #1,2,3 + 3 đầu tuýp gắn mũi vít   PZ: #1,2,3 + 3 đầu tuýp gắn mũi vít   FD: 5.5, 6.5, 8
+ 1 cần siết 2 chiều 8" + 3 cần nối 3",6",10" + 2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm + 1 đầu nối lắc léo + 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt)
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp xi bóng viền cam 32 chi tiết Asaki AK-9773
Mã sản phẩm: Asaki AK-9773
Đăng ngày 14-12-2018 05:31:15 AM
Giá : 1.685.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng viền cam Asaki AK-9773
Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm: AK-9773
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
- Bộ sản phẩm bao gồm 32 món:
+ 19 đầu tuýp 6 cạnh: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  15,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
+ 6 tuýp 12 cạnh: 10,12,14,15,17,19mm
+ 2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm
+ 1 cần siết 2 chiều 10"
+ 2 cần nối 5" & 10"
+ 1 đầu nối lắc léo
+ 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt)
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.

Bộ tuýp 12 chi tiết với cần tự động bọc cao su Berrylion 100303012
Mã sản phẩm: Berrylion 100303012
Đăng ngày 11-09-2018 06:16:40 AM
Giá : 455.000 đ

Bộ cần đầu nối tuýp 12 món Berrylion 100303012
Thông số kỹ thuật
Gồm:
 -10 đầu tuýp 1/2 inch (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14,15, 17, 19, 22, 24mm
- Đầu nối cần khóa đầu khẩu với kích thước tiêu chuẩn 1/2 inch
- 1 cần tự động 1/2 inch, đầu vuông nhanh (36 răng), dài 10 inch (25cm)

Bộ đầu nối tuýp 24 món Berrylion 100303124
Mã sản phẩm: Berrylion 100303124
Đăng ngày 11-09-2018 04:09:52 AM
Giá : 725.000 đ

Bộ tuýp 24 chi tiết 1/2" hệ mét Berrylion 100303124
Thông số sản phẩm
Bộ tuýp gồm 18 đầu tuýp, 3 cần siết, 2 đầu nối, 1 đầu mở bugi và 1 hộp đựng.
Kích thước: 450x200x50mm.
Màu sắc: Hộp màu đỏ, các chi tiết màu trắng bạc.
Chất liệu: Thép CR-V cao cấp được phủ lớp xi mờ sang trọng.
Kích thước các chi tiết:
18 đầu tuýp 1/2" cỡ: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 27mm, 30mm và 32mm.
1 cần siết tự động 1/2" dài 250mm với 36 răng.
1 cần trượt 1/2" dài 250mm.
1 cần lắc léo 1/2" dài 375mm.
1 đầu mở bugi chuyên dụng cỡ 21mm.

Bộ tuýp 1/4" và 1/2" 52 món Century XL-203A
Mã sản phẩm: Century-XL-203A
Đăng ngày 27-07-2018 10:49:02 AM
Giá : 495.000 đ

Bộ típ 52 món Century [ 1/4" & 1/2" ]
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

11 đầu típ 1/4" (6.35mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13mm
13 đầu típ 1/2" (12.7mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
1 đầu típ dài ½” - 21mm, dùng để mở bugi xe hơi
1 cần tự động 1/2", đầu tròn dài 200mm
1 cần tự động 1/4", đầu tròn dài 110mm
1 cần trượt (kéo) 1/2", dài 250mm
1 cần trượt (kéo) 1/4", dài 110mm
2 típ nối 1/2", dài 5"(125mm), dài 10" (250mm)
1 típ nối 1/4", dài 3" (75mm)
1 đầu nối lắc léo 1/2", 1 đầu nối lắc léo 1/4"
1 tua vít tự động và 1 đầu nối 1/4" (dùng cho đầu vít lục giác)
1 đầu biến từ đầu lục giác ra đầu 1/4"
1 đầu biến từ ¼” ra đầu lục giác( dùng cho các đầu vít và lục giác phía dưới)
3 cây lục giác: 1.5mm, 2mm, 2.5mm
3 đầu vít dẹp: 4mm, 5.5mm, 7mm
3 đầu vít pake: #1, #2, #3
6 đầu lục giác: 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

 

Bộ tuýp 40 món (1/4" & 3/8") Century-TS-23407
Mã sản phẩm: Century-TS-23407
Đăng ngày 27-07-2018 10:31:35 AM
Giá : 245.000 đ

Bộ típ 40 món Century-Hộp Sắt [ 3/8" & 1/4" ]
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

18 đầu tuýp 1/4” (6.35mm):
Hệ inch: 3/16”, 7/32”, ¼”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, ½”
Hệ mét: 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
16 đầu tuýp 3/8” ( 9.5mm):
Hệ inch: 3/8”, 7/16, ½”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, ¾”
Hệ mét: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19mm
1 cần siết đảo chiều 3/8”: dài 200mm (8”)
1 thanh nối dài 3/8” dài 75mm (3”)
1 tuýp mở bugi 3/8” size 13/16”
1 tuvít đầu ¼” dài 150mm: sử dụng cho các đầu tuýp ¼”
1 đầu chuyển từ 3/8” ra ¼”: để dùng cần siết đảo chiều 3/8” cho các đầu tuýp ¼”
1 hộp đựng bằng sắt

 

Bộ tuýp 24 món hệ mét 10-32mm LICOTA ALT-5002F
Mã sản phẩm: Licota ALT-5002F
Đăng ngày 27-07-2018 10:19:21 AM
Giá : 1.385.000 đ

Bộ tuýp sửa chữa ô tô 24 chi tiết chất lượng cao và đáng tin cậy LICOTA ALT-5002F
Bạn là 1 thợ sửa chữa, lắp đặt các thiết bị máy móc hay nhà xưởng, chắc chắn bạn rất cần có 1 bộ dụng cụ mở bu long đủ các size thông dụng, nếu thiếu 1 vài size cần thiết chắc hẳn là rất khó chịu. Và chúng tôi xin giới thiệu đến bạn 1 bộ tuýp 1/2" 24 chi tiết LICOTA, được gia công theo tiêu chuẩn và công nghệ châu Âu, sản xuất tại Đài Loan.

Bộ tuýp lục giác 24 món 3/8”-> 1-1/4” TOP-KW-424SAE
Mã sản phẩm: TOP-KW-424SAE
Đăng ngày 27-07-2018 09:56:01 AM
Giá : 865.000 đ

1/2” Bộ tuýp lục giác 24 món 3/8”-> 1-1/4” KW-424SAE Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: KW-424SAE Top
- Xuất xứ: Đài Loan
- 18 đầu típ lục giác 1/2″: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 19/32″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 25/32″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 31/32″, 1″, 1-1/16″, 1-1/8″,1-3/16″,1-1/4″.
- 1 cần siết tự động nhanh 1/2″ – 36 răng, dài 250mm
- 1 cần trượt(kéo) 1/2″ dài 12″ ( 300mm)
- 1 cần siết lắc léo 1/2″ dài 15″ ( 375mm)
- 2 típ nối 1/2″ dài 5″ ( 125mm), dài 10″ ( 250mm)
- 1 đầu nối lắc léo ½”
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp bông 24 món 3/8”-> 1-1/4” TOP-KW-S424D-SAE
Mã sản phẩm: TOP-KW-S424D-SAE
Đăng ngày 27-07-2018 09:33:14 AM
Giá : 865.000 đ

1/2” Bộ tuýp bông 24 món 3/8”-> 1-1/4” KW-S424D-SAE Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: KW-S424D-SAE Top – Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- 18 đầu típ bông 12 cạnh size 1/2″: 3/8″, 7/16″, 1/2″, 9/16″, 19/32″, 5/8″, 11/16″, 3/4″, 25/32″, 13/16″, 7/8″, 15/16″, 31/32″, 1″, 1-1/16″, 1-1/8″,1-3/16″,1-1/4″.
- 1 cần siết tự động nhanh 1/2″ – 36 răng, dài 250mm
- 1 cần trượt(kéo) 1/2″ dài 12″ ( 300mm)
- 1 cần siết lắc léo 1/2″ dài 15″ ( 375mm)
- 2 típ nối 1/2″ dài 5″ ( 125mm), dài 10″ ( 250mm)
- 1 đầu nối lắc léo ½”
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 24 món 1/2" lục giác TOP-KW-S424D-2
Mã sản phẩm: TOP-KW-S424D-2
Đăng ngày 27-07-2018 07:18:08 AM
Giá : 925.000 đ

1/2” Bộ tuýp 24 món 10-32mm lục giác KW-S424D-2 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: KW-S424D-2 Top – Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- 18 đầu típ lục giác 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 1 cần siết tự động nhanh 1/2″ – 36 răng, dài 250mm
- 1 cần trượt(kéo) 1/2″ dài 12″ ( 300mm)
- 2 típ nối 1/2″ dài 5″ ( 125mm), dài 10″ ( 250mm)
- 1 đầu nối lắc léo ½”
- 1 hộp sắt cao cấp
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 24 món 1/2" cao cấp TOP-KW-S424D-12
Mã sản phẩm: TOP-KW-S424D-12
Đăng ngày 27-07-2018 07:13:01 AM
Giá : 925.000 đ

1/2” Bộ tuýp 24 món 10-32mm bông KW-S424D-12 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: KW-S424D-12 Top – Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- 18 đầu típ bông 12 cạnh  1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- 1 cần siết tự động nhanh 1/2″ – 36 răng, dài 250mm
- 1 cần trượt(kéo) 1/2″ dài 12″ ( 300mm)
- 2 típ nối 1/2″ dài 5″ ( 125mm), dài 10″ ( 250mm)
- 1 đầu nối lắc léo ½”
- 1 hộp sắt cao cấp
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 21 món 3/4" cao cấp TOP-RM-6021HL-1
Mã sản phẩm: TOP-RM-6021HL-1
Đăng ngày 27-07-2018 06:55:49 AM
Giá : 2.675.000 đ

3/4” Bộ tuýp bông 21 món 21-50mm RM-6021HL-1 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: RM-6021HL-1 Top – Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- 13 đầu típ bông 12 cạnh 3/4″: 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50mm
- 1 cần siết tự động 3/4″ đầu tròn, dài 20″ (500mm)
- 1 cần trượt (kéo) 3/4″, dài 18″ (450mm)
- 1 cần siết chữ L 3/4″, dài 18″ (450mm)
- 2 típ nối 3/4″ dài 4″ (100mm), và dài 8″ (200mm)
- 1 đầu nối lắc léo 3/4″
- 1 đầu chuyển từ 3/4″ ra 1/2″
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 17 món 9-27mm Top-KW-S417B-1
Mã sản phẩm: Top-KW-S417B-1
Đăng ngày 27-07-2018 06:40:36 AM
Giá : 685.000 đ

1/2” Bộ tuýp đầu lục giác 9-27mm KW-S417B-1 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: Top- KW-S417B-1
- Xuất xứ: Đài Loan
- Quy cách: Đầu tuýp 1/2”.
- Các size đầu tuýp lục giác 1/2″: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 27mm
- Cần siết 1/2″; dài 10” ( 250mm)
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2" (Cần siết tự động đầu vuông nhanh tay cầm bọc nhựa) Top-TBS-12251
Mã sản phẩm: Top-TBS-12251
Đăng ngày 27-07-2018 06:20:17 AM
Giá : 305.000 đ

1/2” Bộ tuýp 10-24mm cần tự động TBS-12251 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: TBS-12251 Top– Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- Quy cách: Đầu tuýp 1/2”.
- Các size đầu tuýp 1/2″: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24mm
- Cần siết tự động bọc nhựa 1/2″; dài 10” ( 250mm)
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2" (Cần siết tự động) Top-TBS-12245
Mã sản phẩm: Top-TBS-12245
Đăng ngày 27-07-2018 06:09:41 AM
Giá : 285.000 đ

1/2” Bộ tuýp 8-24mm cần tự động TBS-12245 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: TBS-12245 Top– Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- Quy cách: Đầu tuýp 1/2”.
- Các size đầu tuýp 1/2″: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24mm
- Cần siết tự động 1/2″; dài 10” ( 250mm)
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2" (Cần lắc léo) Top-TBS-12252
Mã sản phẩm: Top-TBS-12252
Đăng ngày 27-07-2018 05:58:22 AM
Giá : 235.000 đ

1/2” Bộ tuýp 10-24mm cần lắc léo TBS-12252 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: TBS-12252 Top – Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- Quy cách: Đầu tuýp 1/2”.
- Các size đầu tuýp 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24mm
- Cần siết 1/2″; dài 10” ( 250mm)
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2" (Cần kéo 10") Top-TBS-12246
Mã sản phẩm: Top-TBS-12246
Đăng ngày 27-07-2018 05:45:16 AM
Giá : 215.000 đ

1/2” Bộ tuýp 8-24mm cần trượt TBS-12246 Top-Germany
Thông số kỹ thuật sản phẩm:

- Model: TBS-12246 Top-Germany
- Xuất xứ: Đài Loan
- Quy cách: Đầu tuýp 1/2”.
- Các size đầu tuýp 1/2″: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24mm
- Cần siết 1/2″; dài 10” ( 250mm)
- Chất liệu: Thép cao cấp CRV
- Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ tuýp 10 chi tiết 1/2" (Cần cong L) Top-TBS-12250
Mã sản phẩm: Top-TBS-12250
Đăng ngày 27-07-2018 05:24:59 AM
Giá : 225.000 đ

1/2” Bộ tuýp 10-24mm cần cong TBS-12250 Top-Germany
Thông số kỷ thuật

Chất liệu: Thép cao cấp CRV
Thiết kế: Gọn nhẹ; Tiện dụng
Quy cách: Đầu tuýp 1/2"( 12.7mm).
Các size đầu tuýp 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24mm
Cần siết chữ L 1/2"; dài 10” ( 250mm); 2 đầu
Sản xuất theo tiêu chuẩn Đức

Bộ dụng cụ tuýp và vòng miệng 94 chi tiết ASAKI AK-9752
Mã sản phẩm: Asaki AK-9752
Đăng ngày 28-05-2018 10:18:30 AM
Giá : 3.595.000 đ

Bộ típ tổng hợp 1/4"+ 1/2" 120 chi tiết Asaki AK-9752
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm: AK-9752
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Sản phẩm được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập
Bộ sản phẩm bao gồm:
Bộ tuýp 1/4"
13 đầu tuýp: 4,4.5,5.5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm + 8 đầu tuýp dài: 6,7,8,9,10,11,12,13mm + 1 đầu nối lắc léo
4 đầu tuýp gắn mũi vít lục giác: 3,4,5,6mm + 2 đầu tuýp gắn mũi vít  PH: #1,#2 + 2 đầu tuýp gắn mũi vít  PZ: #1,#2
3 đầu tuýp gắn mũi vít  4,5.5,6.5mm + 6 đầu tuýp gắn mũi vít bông: T8,10,15,20,25,30
1 cần siết 2 chiều 6" + 1 cần trượt 4.5" + 1 tay vặn 6" + 2 cần nối 2" & 4" + 1 cần nối dẻo 6" + 1 khớp nối
Bộ tuýp  1/2"
18 đầu tuýp: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm + 4 đầu tuýp dài: 14,15,17,19mm
2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm + 1 cần siết 2 chiều 10" + 2 cần nối 5" & 10" + 1 đầu nối lắc léo
1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt) + 1 tuýp nối (gắn mũi vít) + 3 mũi vít  8,10,12mm
2 mũi vít  PH: #3,#4 + 2 mũi vít  PZ: #3,#4 + 4 mũi vít lục giác: 8,10,12,14mm + 4 mũi vít bông: T40,45,50,55

Bộ dụng cụ tuýp và vòng miệng ASAKI AK-9751
Mã sản phẩm: ASAKI AK-9751
Đăng ngày 28-05-2018 10:09:33 AM
Giá : 4.795.000 đ

Bộ tuýp tổng hợp 1/4"+ 3/8" + 1/2" 120 chi tiết Asaki AK-9751
Thông số kỷ thuật
Mã sản phẩm: AK-9751
Hãng sản xuất: Asaki
Xuất xứ: Trung Quốc
Bảo hành: 6 tháng
Bộ sản phẩm bao gồm:
10 cờ lê: 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm
1/4"
10 đầu tuýp: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm + 4 đầu tuýp dài: 8,9,10,12mm + 1 đầu nối lắc léo
10 đầu tuýp hệ inch: 1/2",7/16",3/8",11/32",5/16",9/32",1/4",7/32",3/16",5/32"
1 cần siết 2 chiều 6" + 1 cần nối 2" + 1 tay vặn 6" + 1 tuýp nối (gắn mũi vít) + 7 mũi vít bông rỗng tâm: T10,15,20,25,27,30,40
3/8"
11 đầu tuýp: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm + 4 đầu tuýp dài: 13,14,15,17mm + 1 đầu nối lắc léo
9 đầu tuýp hệ inch: 7/8",13/16",3/4",11/16",5/8",9/16",1/2",7/16",3/8" + 8 đầu tuýp bông: E8,10,11,12,14,16,18,20
7 đầu tuýp gắn mũi vít bông rỗng tâm: T20,30,40,45,50,55,60 + 4 đầu tuýp gắn mũi vít lục giác: 3,4,5,6mm
2 đầu tuýp gắn mũi vít  5.5,6.5mm + 2 đầu tuýp gắn mũi vít  PH: #1,#2 + 2 đầu tuýp gắn mũi vít  PZ: #1,#2
2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm + 1 cần siết 2 chiều 8" + 2 cần nối 3" & 6"
1/2"
7 đầu tuýp: 20,21,22,24,27,30,32mm + 4 đầu tuýp đen: 17,19,21,23mm + 1 đầu nối lắc léo
4 đầu tuýp hệ inch: 15/16",1",1-1/16",1-1/4" + 1 cần siết 2 chiều 10" + 2 cần nối 5" & 10"

Bộ tuýp cần siết 32 món Asaki AK-9772
Mã sản phẩm: Asaki AK-9772
Đăng ngày 28-05-2018 09:41:01 AM
Giá : 1.535.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng 32 chi tiết Asaki AK-9772
Thông số kỷ thuật
- Hãng sản xuất: Asaki
- Model: AK-9772
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bộ sản phẩm bao gồm:
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.
- Bộ sản phẩm gồm:
19 đầu tuýp 6 cạnh: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
6 đầu tuýp 12 cạnh: 10,12,14,15,17,19mm + 2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm
1 cần siết 2 chiều 10" + 2 cần nối 5" & 10" + 1 đầu nối lắc léo + 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt)
- Bảo hành: 6 tháng
- Trọng lượng: 3kg

Bộ tuýp cần siết 32 món Asaki AK-9771
Mã sản phẩm: Asaki AK-9771
Đăng ngày 28-05-2018 09:34:09 AM
Giá : 1.535.000 đ

Bộ tuýp 1/2" gồm 6 và 12 cạnh 32 chi tiết Asaki AK-9771 (xi bóng viền cam)
Thông số kỷ thuật
- Hãng sản xuất: Asaki
- Model: AK-9771
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bộ sản phẩm bao gồm:
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.
- Bộ sản phẩm gồm: 19 đầu tuýp 6 cạnh: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm // 6 đầu tuýp 12 cạnh: 10,12,14,15,17,19mm + 2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm // 1 cần siết 2 chiều 10" + 2 cần nối 5" & 10" + 1 đầu nối lắc léo + 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt)
- Bảo hành: 6 tháng
- Trọng lượng: 3kg

Bộ tuýp cần siết 32 món Asaki AK-9770
Mã sản phẩm: Asaki AK-9770
Đăng ngày 28-05-2018 09:26:06 AM
Giá : 1.450.000 đ

Bộ tuýp 1/2" xi bóng 32 chi tiết Asaki AK-9770
Thông số kỷ thuật
- Hãng sản xuất: Asaki
- Model: AK-9770
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bộ sản phẩm bao gồm: 19 đầu tuýp 6 cạnh: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm / 6 đầu tuýp 12 cạnh: 10,12,14,15,17,19mm + 2 đầu tuýp mở bugi 16mm & 21mm / 1 cần siết 2 chiều 10" + 2 cần nối 5" & 10" + 1 đầu nối lắc léo + 1 đầu nối 1/2" x 3/8" (cần trượt)
- Chất liệu: Được làm từ chất liệu thép chrome vanadium bằng công nghệ rèn dập.
- Bảo hành: 6 tháng
- Trọng lượng: 3kg

GIỎ HÀNG
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
DANH MỤC SẢN PHẨM
Quảng cáo phải 3
Banner dụng cụ cầm tay
Quảng cáo phải 1
An toàn điện
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi